up
ara
Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem - İstanbul

Aziz İstanbul
Ne harâbî ne harâbâtîyim,
Kökü mâzide olan âtîyim.

s. 98.
ataç ikon Aziz İstanbul
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Yerleşkelerin tarihi isimlerini metafiziğe dayanan ideolojik ihtiraslarınızla en güçlü zamanlarınızda zorla değiştirdiğinizi sanıyorsunuz ya; İşte! o kadim yerleşkeleri, müstemlekeniz sandığınız için mi yerli halkın belleğine nakşolmuş isimlerini değiştiriyorsunuz?
26.05.19 beğen cevap
Batuuu

Batuuu

@batuuu - Ankara

Baktım hüzünle her birinin benzi sapsarı

Sezdim ki gövdesizdi, hayaliydi boyları...
ataç ikon Kendi Gök Kubbemiz
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
sena

sena

@senatasoz - Kayseri

DÜŞÜNÜŞ

Zahmetli yolculukla yaşım vardı yetmişe.
Zihnim, bulunduğum tepeden, daldı geçmişe.

Milyonla yıl dönen küre üstünde bir kişi
Yetmiş yılın hikayesi bilsin mi geçmişi?

Her yerde var hayâtı birer türlü nakleden
Lâkin derin görenler usanmış hikâyeden.

Derler bilir hakîkati yüzlerce feylesof ;
Bir kısmı şek ve şüphede, bir kısmı hayli kof

Aksetmiyor çoğunda fikirler ayan beyan.
Hayyâm imiş hakîkati az çok fısıldayan.
ataç ikon Kendi Gök Kubbemiz
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
sena

sena

@senatasoz - Kayseri

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız..
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,
Yürü ! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar !...

İnsan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.


Sayfa 97
ataç ikon Kendi Gök Kubbemiz
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem - İstanbul

Aziz İstanbul
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan

Yahya Kemal Beyatlı
ataç ikon Aziz İstanbul
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
İstanbul Fetih Cemiyeti, Baskı 1985, s. 6.
25.05.19 beğen cevap
Kübra

Kübra

@kubraslmz

"İklimden anlayan gerçek ve hassas bir sanatkâr, İstanbul'un eski semtlerinden herhangi birini, meselâ: Kocamustâfapaşa semtini, yahut Eyüb'ü yahut Üsküdar'ı yahut da Boğaziçi'nin henüz milli hüviyetini muhafaza eden herhangi bir köyünü seyredince kat'î bir hüküm vererek, der ki:'Bu halk bu iklimde ezelden beri sâkindir ve bu iklime bu mimarîden ve bu halktan başka unsurlar yaraşmaz.' "
ataç ikon Aziz İstanbul
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

 paylaşım fotoğrafı
Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,

Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın:

“ Yol nereye ?”

Ayılıp neş’eni yükseltici sarhoşluktan,

Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan

Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu,

Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.

*
Pasifik Okyanusunun batısı, burası Filipinler Cumhuriyeti.

*
Bir kırlangıç bir su birikintisi bir parça gök.
Bir şiirden düşmüş olmalı bunlar.

Böyle diyordu yoldan geçen biri.
Yahya Kemal Beyatlı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
12 beğeni · 0 yorum beğen ikon
LEYLÂ

LEYLÂ

@melankoli - İstanbul

GEÇMİŞ YAZ paylaşım fotoğrafı
GEÇMİŞ YAZ
Rü'yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her ânını, her rengini, her şi'rini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan.

Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğeni · 0 yorum beğen ikon
zeyrek

zeyrek

@zeyrek - Samsun

"Deniz Türküsü" ve bir yolculuk...
"Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça
Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,
Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık
Başka bir çerçevedir, git gide dünyâ artık.
Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;
Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ…

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala
O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.
Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır;
Hilkatin gördüğü rü’yâ biter, etrâf ağarır.
Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri
Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri…
Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı;
Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.

Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,
Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: “Yol nereye?”
Ayılıp neş’eni yükseltici sarhoşluktan,
Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan
Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu,
Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,
Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!…

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar."


//////

***Yolculuklar...
Uzun yıllar oldu ilk yolculukla ailemden göbek bağımı koparalı. O ilk yolculuğun benim için anlamı neyse yolculuklar tuhaf bir şekilde hala aynı anlamı ifade ediyor benim için. Çok eskilerde içime yerleşmiş bir his sanki bu.

İlk yolculukta yaşadığım ilk kopuşun hüznü ve ilk kendime ait olma hissinin verdiği mutluluk... Yalnız olmanın tuhaf coşkusu. Otobüslerin iki tutsaklık arasındaki geçitler olduğunu hissetmekten kendimi alamıyorum bir türlü.

İnsan, kopuşlar ve bağlılıklar arasında salınıp duran bir sarkaç gibi.

Farklı amaçlarla yola çıkmış onlarca insan...  Aynı aracın içinde kesişir yolları. Hangi hasretleri, özlemleri, hüzünleri, coşkuları taşırlar bir şehirden başka bir şehire, kimbilir? Gecenin bir vaktinde hangi özlem yollara düşürüyor bu kadar insanı? Hep bir kaçış ve hep bir kavuşma halini yaşamak gibi iki zıt duygunun tetiklediği yol halleri. ***
Yahya Kemal Beyatlı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
7 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Yaşamak bir uzun yolculuk ki ; bitirmeden biteriz. paylaşım fotoğrafı
"Yaşamak bir uzun yolculuk ki ; bitirmeden biteriz."
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden


*İlk ve son olmayan gidişler ve dönüşü olmayan yolculuklar, beklemek afaki, herkes kendi yolunda gider.*
Yahya Kemal Beyatlı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize - Balıkesir

Şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-ı aşk.  Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler.” paylaşım fotoğrafı
"Şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-ı aşk. Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler.”
Düşünce ülfet belalı şey, fakat uzlet sıkıntılı,

Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı..?

İnsanlar anlaşıldı cihanın da sırrı yok, kalsaydı tirkeşimde eğer tek bir altın ok en tatlı bir hayal için atmazdım ufkuma.

Dalsın yakından gözlerim artık son uykuma.

Gördüm ve anladım yaşamak macerasını

Bakiyse ruh eğer dilemezdim bekasını.

Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var, bitsin hayırlısıyla bu beyhude sonbahar.

Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur;

Yalnız duyan çeker derim, en doğru söz budur.

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

Ülfet : Alışma, kaynama.
Uzlet : Tek başına yaşamak.
Tirkeş : Ok kabı.

*Eski çağların ruh iklimini yeni çağlara taşıyan bir şiir kitabı, "Eski şiirin rüzgarıyla" Anların ve anıların yeniden canlandığı bir ruh ikliminde öyle güzel tarifi yapılıyor ki...*

Yine aynı şiir kitabında diyor ya ; "İlmin derin görüşleri, aklın hükümleri doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri"

Hisli bir boşluğu hiç bir şey doldurmuyor, ama bu şiirler bir nebze olsun topluyor.*
Yahya Kemal Beyatlı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0