up
ara
Kolektif

Kolektif

FiloWay

FiloWay

@filoway

Allah adâletli, mûtedil davranmayı, adâleti gerçekleştiren, hak sahibine hakkını sağlayan, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî bir düzen kurmayı, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman önderler, idareciler, askerî erkân ve müslümanlar olmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Meşrû olmayan şehevî fiilleri, gayri meşrû ilişkileri, zinayı, haddi aşmayı, cimriliği, ahlâksızlığı, şeriatın suç saydığı ve haram kıldığı, kamu vicdanının tasvip etmediği şeyleri, haksızlığı, saldırıyı, baskı ve zulmü, bozgunculuğu, kural tanımamayı, bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü yapmayı yasaklayarak, önleyici tedbirler alarak kamu güvenliği sağlar. Size, düşünüp ibret almanıza vesile olur diye öğüt veriyor, sorumluluklarınızı hatırlatıyor, uyarıyor... Nahl 90
ataç ikon Kur'anı Kerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 beğen · 1 yorum
Kaygısız Kuşak (@kaygisizkusak)
Bu çeviride hangi kısımlar ekleme?
5 sa beğen 1 cevap
FiloWay

FiloWay

@filoway

''Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır...'' (Bakara, 275)
ataç ikon Kur'anı Kerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
FiloWay

FiloWay

@filoway

Hüküm çok açık değil mi? “Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin.”
(Maide Suresi, 8)

Kur’an, ayetin devamında köpürmüş ve sahibini adaletten uzaklaştırmış kin ve öfkeye karşı inananları “Var gücünüzle hakkı ayakta tutanlar olun!” diyerek uyarıyor. Var gücünüzle!
ataç ikon Kur'anı Kerim
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEY

HANIMCI BEY

@koraycem

Neoliberal sömürünün günümüzde ulaştığı boyutu göstermek için iki örnek verilebilir: Birincisi, günümüz finansal kapitalizminde sermaye ve sermayenin yönlendirdiği iktidar odakları kamusal ve sosyal olana, özellikle “Refah Devleti”ne ve onun sosyal politikalarına göz dikmiştir. Refah Devleti tarafından yerine getirilen hizmetler, yani sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve diğer belediyecilik hizmetleri aslında toplumsal ücreti düzenler. Hatta Türkiye’deki gibi karma ekonomilerde bir dönem olan kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla birtakım temel ihtiyaçların fiyatları düzenlenirdi. Örneğin, Et ve Balık Kurumu ile devlet kasaplardaki et fiyatlarını düzenlerdi. Sosyal hizmetler ise tamamen hizmet olarak uygulanıyordu.

Oysa bugün, belediyeler ve hatta devlet bir işletme gibi yönetilmektedir. Bundan dolayı verilen hizmetlerde toplum yararı değil, kâr getirisi esas alınmaktadır. En temel belediyecilik hizmetleri bile özelleştirilince toplumsal ücret artmakta ve bu durumda toplum yoksullaşmaktadır. Neoliberal iktidar ve finansal kapitalizmin yeni yönetim mantalitesi borçlandırarak insanları uyruklaştırma mekanizmasına dayandığı için yoksulluk üretilen bir toplumsal koşuldur.

İkinci örnek, finansal kapitalizm ve ona hizmet eden iktidar odakları, artık sadece emeğin ürettiği değere değil, ekolojik çevreye ve doğal kaynaklara göz dikmişlerdir. Bu durumda kentsel ve kırsal mekânların sömürüsü artmıştır. Emeğin sömürüsünün yanında bugün ayırt edici niteliği gasp etme olan bir sömürü biçimi mevcuttur. Köyünden, toprağından, tarlasından, evinden edilmenin sonucu yoksullaşmadır. Burada yoksulluk sadece bir sonuç değildir, aynı zamanda yeni iktidar biçiminin yönetme ve denetleme aracıdır.
ataç ikon Neoliberalizm ve Kriz
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEY

HANIMCI BEY

@koraycem

Sermayenin hayatları sömürmesi artık sadece çalışma zamanı süresince gerçekleşmiyor. Bilakis çalışma zamanı tüm hayatı kuşatır hale geldi. Artık sadece iş veya üretim süreçleriyle ilgili karar hakkına sahip olmama değil, en mahrem ve özel konuları da kapsayacak ölçüde insanların kendi hayatıyla ilgili karar hakkına sahip olamaması anlamına geliyor.
ataç ikon Neoliberalizm ve Kriz
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
EsmerAlda

EsmerAlda

@esmeralda325

...Ne de olsa, hayati kararlar onu aldığımız anda değil de, o kararı aldıktan sonra yaptıklarımızla iyi ya da kötüye dönüşüyordu...
ataç ikon İnsan İsterse Azmin Zaferi Öyküleri 1
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi?
2011
Doxa - Sayı 5 kitabının da yazarı Kolektif tarafından kaleme alınan 90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? kitabı Anlatı, İnsan ve Toplum türünde okuyucusu ile buluşuyor. Yitik Ülke Yayınları yayınevinden 2011 yılında 9789944362283 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan 90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? isimli kitap 400 sayfadan oluşuyor. 90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Doxa - Sayı 5
2007
90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? ve Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi kitaplarının da yazarı Kolektif tarafından kaleme alınan Doxa - Sayı 5 kitabı , türünde okuyucusu ile buluşuyor. Norgunk Yayıncılık yayınevinden 2007 yılında 2789786038473 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Doxa - Sayı 5 isimli kitap 132 sayfadan oluşuyor. Doxa - Sayı 5 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi
2014
90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? ve Doxa - Sayı 5 kitaplarının da yazarı Kolektif tarafından kaleme alınan Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Çamlıca Basım Yayın yayınevinden 2014 yılında 9789759801656 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi isimli kitap 80 sayfadan oluşuyor. Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın Haremeyn-i Şerifeyn Vakfiyesi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
İmparatorluktan Portreler
2017
90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? ve Doxa - Sayı 5 kitaplarının da yazarı Kolektif tarafından kaleme alınan İmparatorluktan Portreler kitabı Sanat, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Pera Müzesi Yayınları yayınevinden 2017 yılında 9789752707894 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İmparatorluktan Portreler isimli kitap 154 sayfadan oluşuyor. İmparatorluktan Portreler kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Bahşı Ögdisi - Festschrif für Klaus Röhrborn Anläßlich Seines 60. Geburtstags
2008
90'lar Kitabı - Çocuk mu, Genç mi? ve Doxa - Sayı 5 kitaplarının da yazarı Kolektif tarafından kaleme alınan Bahşı Ögdisi - Festschrif für Klaus Röhrborn Anläßlich Seines 60. Geburtstags kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Simurg Yayınları yayınevinden 2008 yılında 975717226X isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Bahşı Ögdisi - Festschrif für Klaus Röhrborn Anläßlich Seines 60. Geburtstags isimli kitap 447 sayfadan oluşuyor. Bahşı Ögdisi - Festschrif für Klaus Röhrborn Anläßlich Seines 60. Geburtstags kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0