up
ara
‹ Kolektif

Kolektif Sözleri

Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

“Sen kendi güzelliğine vurgunsun:
Ben ayna tutar gibiyim sana.”
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona?
Sevmek haram, yüreğinde ateş olmayana.
Bir gününü sevgisiz geçirdinse, yazık:
En boş geçen günün o gündür, inan bana.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz;
İki başımız var, bir tek bedenimiz.
Ne kadar dönersem döneyim çevrende
Er geç basbasa verecek değil miyiz?
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. [Hud - 15]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. [Yunus - 67]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Zeynep YILMAZ

Zeynep YILMAZ

@zynpylmzgs

"Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme!.. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır."
MEVLÂNÂ
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

Yoksa, onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru iseniz Allah'tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep beraber) onun benzeri bir sure getirin. [Yunus - 38]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. [Yunus - 36]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

De ki: Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor musunuz? [Yunus - 16]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu, işte onların kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden varacakları yer, ateştir! [Yunus - 7,8]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır... [Tevbe - 111]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Ikrar

Ikrar

@mahzun

İlber Ortaylıyı Tanımak
Ilber Ortaylının son cikan kitabı "Bir ömür nasıl yaşanır" adli kitaptan güzel bir ayrıntı...
0 yorum
Mustafa

Mustafa

@mustafac

De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. [Tevbe - 52]
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Kendi arkalarında bırakacakları zürriyetleri için endişe edenler, onlar (yetimler) hakkında da (haksızlık yapmaktan) endişe etsinler. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Nisâ/9
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Ahmet

Ahmet

@benimadimahmet

İncil - Müjde
İnsanların fiziksel yanı olduğu kadar duygusal yönünün de olduğunun delili.
ataç ikon İncil - Müjde
7.8 (4 oy)
0 yorum
Hasan Yürekli

Hasan Yürekli

@hasanyurekli5

İslam teolojisine ve hukukuna göre ise insanın ve insan aklının doğuştan gelen sınırları vardı. Dünya, bu ölümlü varlığın
tam olarak anlayamayacağı kadar karmaşıktı, bu yüzden aklın
nasıl kullanılacağı dikkatle belirlenmeliydi. Görüyoruz ki İslam din filozofları, Timaeus'taki rasyonel insan ve doğa anlayışını benimsememişlerdir.
liş'arî, otorite ve şeriatın, akılla karıştırılmasına ya da akla
tabi olmasına kesinlikle karşıydı. İnsanın bütün eylemleri
Tanrı kaynaklıdır, insan, eylemlerini gerçekleştirecek irade ve
gücü edinir (edinim doktrini). İslam teolojisi ve hukuku, Tanrı'nın bilgeliği ve âlimlerin fikir birliğinin, insanın etkinliğinden üstün olduğu fikrini yerleştirmiş ve insan aklının hukuk
ve etikten bağımsız bir kaynak olabileceğini kabul etmemiştir.
İçtihat kapıları kapatılarak, insanın dini ya da etik düşünceye
yenilik getirme yeteneği inkâr edilmiştir. Bu bağlamda dini güçlerin bilimsel ilerlemeye olumsuz etkisinin bir örneği, 12. ve 13. yy.da sosyal bir hareket olarak doğan mistisizmde bulunabilir. Mistik bilimler Yunan bilimlerinin ve rasyonel bilimlerin yerini almış, doğa bilimlerine ise
hoşgörüyle bakılmamıştır. Bu durumda, İslam'da, insanın muhakeme yetisinden, ahlaki, dini ve hukuki alanlarda yararlanılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ihmalin yansımalarını diğer kültürel alanlarda da
görmek mümkündür. Tanrı'nın emirleri Kur'an'da yazılı olarak
verilmişti. Mümin, kutsal metinleri ve hadisleri anlamak için,
ayrıca kıyas yapmak için muhakemeyi kullanabilirdi, fakat şüphe ve tereddüde düştüğünde bir otoriteye başvurması gerekiyor, böyle bir otorite bulamazsa âlimlerin uzlaşmasına dönmeliydi. Ondan yeni bir formül keşfetmesi ya da araması istenmiyordu. Dinde ve hukukta yenilik, sapkınlık demekti. Bu konuda Batı'dan ve Doğu'dan iki örnekle, aralarındaki zıtlığı belirginleştirebiliriz: Peter Abelard (ö. 1142) ve Gazali (ö. 1111).
Abelard akla çok güveniyordu ve aklın inanç ve akide çelişkilerini çözeceğine inanıyordu. Ona göre, kötünün bilgisi de dâhil tüm bilgi iyidir ve bilginin serbestçe edinilmesine sınır
getirilmemelidir. Üstelik böyle bir bilgi, Tanrı'mn hediyesidir.

Gazali ise, yalnızca mantıksal olarak kanıtlanabilen bilgiyi
kabul ediyordu. Tanrı bilgisini arama, yalnızca derinlemesine düşünmeyle olabilirdi. Dünyevi hâkim, yani halife, bütün
Müslüman toplumun lideri ve İslam hukukunun uygulayıcısıydı. Bu anlayışta, ruhani ile dünyevi, seküler ile kutsal arasında hiçbir kavramsal ayrım yapılmamıştı.

Neden geri kaldık - Kolektif sayfa 394-395
0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Andolsun ki biz, her ümmetin içinden "Allah'a kulluk edin ve sizi bundan uzaklaştıran tüm şerlerden sakının" diyen bir peygamber çıkardık... Nahl, 36
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

..."Ey Rabbim! İlmimi artır." Tâ-Hâ, 114
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Müminler, birbirlerinin kardeşidir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'a karşı sorumlu olduğunuzu bilin ki merhamet edilenlerden olasınız. Hucurât, 10
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Merve

Merve

@merve346

Her insanın bir öyküsü vardır
ama her insanın bir şiiri yoktur ...
1 yorum
ekar (@ekar)
herkese şiir nasip olmaz
11.07.19 beğen cevap
Burak

Burak

@burakinanli

Ancak tevbe eden, iman edip iyi işler yapanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayıcıdır; çok merhamet edendir. Furkân, 70
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

(Ey Peygamber!) Kullarıma söyle, insanlara karşı güzel söz söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. İsrâ, 53
ataç ikon Kur'anı Kerim
9.5 (328 oy)
0 yorum
/ 74