up
ara
Bernard Lewis

Bernard Lewis

HerŞyGzlOla ོca ོk

HerŞyGzlOla ོca ོk

@koraycem

Büyük İsrail Projesinin Yolu İttihad-ı İslamcılar'dan Geçer

G. W. Bush'un Irak ve Afganistan'a hamlesi sırasında bir akıldanesi vardır. Oryantalistlerin duayenlerinden ve aynı zamanda bir Türkolog olan Yahudi asıllı Bernard Lewis! Arapların sadece sopa ile yola geleceklerini ve dolayısıyla alın çatlarına kalın bir sopa vurmak gerektiğini söyler. Huntington'da Batı'nın üstünlüğünün kültüre veya değerlere değil güce dayandığını kabul eder. George Walker Bush'un veya Dick Cheney'in yani Neocon'ların ( Neoconservatism = yeni-muhafazakâr = neo-liberal) gurusu Türkolog olan Bernard Lewis de, Napolyon'un akıl hocası, İslami konulardaki danışmanı ve dostu Fantur gibi Türkçe de dahil bir çok Şark lisanına aşinaydı. Fantur Türkçe, Arapça, Rumca, İtalyanca ve Fransızca bilmekteydi. Onları Batı'nın derkenarına düşürmeyi hedeflemiştir. Bu yöndeki en önemli kılavuzlarından birisi oryantalist Fantur'dur. Fantur 40 yıl boyunca İslam topraklarında dolaşmış ve lisanına ve halkına aşina olmuştur. Lewis de öyle yapmıştır. Napolyon, Mısır'a hamlesi sırasında yaklaşık 160 kadar ilim adamı beraberinde Kahire'ye getirmiştir. Bu aynı zamanda Batı'nın üstünlüğünü tescil etmeye matuf bir harekettir. Napolyon'a suret-i haktan görünmesini telkin eden de Fantur'dur. Ulemayı gemlemek için bir divan teşkili fikrini telkin ederek; alimlerin kapana alınmasını tavsiye etmiştir. Napolyon da dokuz kadar büyük alimi bu divana almıştır. Böylece divan rüşveti üzerinden onları susturmayı planlamıştır. Bunu yaparken şarkın fikri olarak kendine güvenini sarsmak ve fikirlerini de iğdiş etmek istemiştir. Bu kapı açılmış bir daha kapanmamıştır. Geride fikri tortular bırakmıştır.

1826 yılında Rıfaa Tahtavi gibi yerli oryantalist talebe öncüleri olarak Fransa ya gönderilmiştir. Amaç bunların Batı'nın büyüsüne kapılmalarıdır. Yöntem akültürasyon denilen yöntemdir. Akültürasyon yerel oryantalistler üretme yöntemidir. Maalesef imam hatiplerin kurulma modeli de biraz öyle olmuştur. Garptan şarka bakışı esas almaktadır. Kendi değerlerine batı üzerinden veya batı gözlüğüyle bakmaktadır. İçselleştirmeden kabullenmek. Oysa sadece doğru bakış, doğru sonuçlar verebilir! Analitik düşünce ile diyalektik yapılabilir aksi durumda analojinin çıkmaz sokaklarından kurtulamazsınız.

https://www.resimag.com/

https://www.resimag.com/

https://www.resimag.com/
Bernard Lewis
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
HerŞyGzlOla ོca ོk

HerŞyGzlOla ོca ོk

@koraycem

Büyük İsrail Projesinin Yolu İttihad-ı İslamcılar'dan Geçer

G. W. Bush'un Irak ve Afganistan'a hamlesi sırasında bir akıldanesi vardır. Oryantalistlerin duayenlerinden ve aynı zamanda bir Türkolog olan Yahudi asıllı Bernard Lewis! Arapların sadece sopa ile yola geleceklerini ve dolayısıyla alın çatlarına kalın bir sopa vurmak gerektiğini söyler. Huntington'da Batı'nın üstünlüğünün kültüre veya değerlere değil güce dayandığını kabul eder. George Walker Bush'un veya Dick Cheney'in yani Neocon'ların ( Neo-conservatism = Yeni-muhafazakâr = Neo-liberal) gurusu Türkolog olan Bernard Lewis de, Napolyon'un akıl hocası, İslami konulardaki danışmanı ve dostu Fantur gibi Türkçe de dahil bir çok Şark lisanına aşinaydı. Fantur Türkçe, Arapça, Rumca, İtalyanca ve Fransızca bilmekteydi. Fantur 40 yıl boyunca İslam topraklarında dolaşmış ve lisanına ve halkına aşina olmuştur. Lewis de öyle yapmıştır. Napolyon, Mısır seferi sırasında yaklaşık 160 kadar Batılı ilim adamını beraberinde Kahire'ye getirmiştir. Bu aynı zamanda Batı'nın üstünlüğünü tescil etmeye matuf bir harekettir. Bu seferdeki en önemli kılavuzlarından birisi de oryantalist Fantur'dur. Napolyon'a suret-i haktan görünmesini telkin eden de Fantur'dur. Ulemayı gemlemek için bir divan teşkili fikrini telkin ederek; alimlerin kapana alınmasını tavsiye etmiştir. Napolyon da dokuz kadar büyük alimi bu divana almıştır. Böylece divan rüşveti üzerinden onları susturmayı planlamıştır. Bunu yaparken Şark’ın fikri olarak kendine güvenini de sarsmak ve fikirlerini de iğdiş etmek istemiştir. Onları Batı'nın derkenarına düşürmeyi hedeflemiştir. Bu kapı açılmış bir daha kapanmamıştır. Geride fikri tortular bırakmıştır. 1826 yılında Rıfaa Tahtavi gibi yerli oryantalist talebe öncüleri olarak Fransa’ya gönderilmiştir. Yöntem akültürasyon denilen yöntemdir. Akültürasyon yerel oryantalistler üretme yöntemidir. Maalesef İmam-Hatip okullarının kurulma modeli de biraz öyle olmuştur. Garptan şarka bakışı esas almaktadır. Kendi değerlerine batı üzerinden veya batı gözlüğüyle bakmaktadır. İçselleştirmeden kabullenmek. Oysa sadece doğru bakış, doğru sonuçlar verebilir! Analitik düşünce ile diyalektik yapılabilir aksi durumda analojinin çıkmaz sokaklarından kurtulamazsınız.

Foto : (Soldan sağa)
Mort Zukerman, Prof. Bernard Lewis, Henry Kissinger, Jon Gurkoff


https://www.resimag.com/

https://www.resimag.com/

https://www.resimag.com/
Bernard Lewis
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
HerŞyGzlOla ོca ོk

HerŞyGzlOla ོca ོk

@koraycem

Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah
Aluh Amut : Kartalın Öğretisi

S. 87.
ataç ikon Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Osmanlılar ile Sovyetler Birliği'nin kaderinin karşılaştırılmasında milliyetçilik ve liberalizmin şiddetli gücü, ideolojilerin iflası, politik yapıların çöküşü gibi ideolojik ve politik konulara dikkat çekilmektedir. Tüm bu konularda Ruslar da, Türklerin geçtikleri yollardan geçmişlerdi ve şanslı olsalardı onlar da milli tarihlerinde yeni bir sayfa açacak bir Mustafa Kemal Atatürk bulabilirlerdi.
ataç ikon Ortadoğu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Türkiye’deki İslam imparatorluğundan Türk ulusal devletine, bir Ortaçağ teokrasisinden anayasal bir cumhuriyete, bürokratik bir feodalizmden modern kapitalist bir ekonomiye geçişteki temel değişim, reformcuların ve radikallerin art arda gelen dalgalarıyla, uzum bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir. (s. 650)
ataç ikon Modern Türkiye'nin Doğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İlk teşkilatlı işçi grubu görünüşe göre 1871’de kurulmuş olan Ameleperver Cemiyeti idi. Bu grup muhtemelen 1872’de Kasımpaşa’daki tersane grevinde de belirli bir rol oynamıştı. Türkiye’deki bu ilk grev, ayardır ücretleri ödenmeyen yaklaşık 600 Müslüman ve Hıristiyan işçinin beraberce giriştikleri bir çabaydı. Padişah’a, Sadrazam’a ve Bahriye Nazırı’na sundukları dilekçelerden ve taleplerden bir sonuç alamayınca işçiler greve gitti. “Ödeme yoksa iş de yok” ilkesiyle iş bırakan işçilerin ücretleri birkaç gün sonra ödendi. (s. 643)
ataç ikon Modern Türkiye'nin Doğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

İslamiyet Türk halkında çok derin köklere sahiptir. Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı İmparatorluğu İslam gücünün ve inancının gelişmesine ya da savunulmasına adanmış bir devler olmuştu. Klasik Müslüman kültürlerinin miras aldığı gelenekler Türk düşüncesi, yaşamı ve edebiyatının içine işlemişti. Her ne kadar bu gelenekler yeni ve farklı bir şeye dönüşse de temelde sarsılmaz olarak İslamî karakterini sürdürüyordu. (s. 571)
ataç ikon Modern Türkiye'nin Doğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Bu kardeşlik gruplarına ve onların derviş rehberlerine halk yardım ve rehberlik almak için yüzünü dönüyordu. Bu konuda yerleşik İslam yetersiz ve eksik kalıyordu. Gösterişsiz cami ibadetlerine eklenmek üzere, tekkelerde müzik, şarkı ve dansın da yardımıyla insanı vecde sürükleyen zikirler yapılıyordu. Ulemanın ilmî soğukluğunu telafi etmek için dost, mürşid ve rehber dervişin sıcak ve kişisel etkisi vardı. İnsan ile tanrı arasındaki soğukluğu gidermek için evliyalar, aracılar, mübarek kişiler vardı. Tanrı’yla mistik bir biçimde bir olma umudu vardı. (s. 547)
ataç ikon Modern Türkiye'nin Doğuşu
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair
2013
Demokrasinin Türkiye Serüveni ve Hata Neredeydi? kitaplarının da yazarı Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair kitabı Sosyoloji, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Everest Yayınları yayınevinden 2013 yılında 9789752891418 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair isimli kitap 328 sayfadan oluşuyor. Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Demokrasinin Türkiye Serüveni
2010
Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair ve Hata Neredeydi? kitaplarının da yazarı Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Demokrasinin Türkiye Serüveni kitabı Demokrasi, Siyaset türünde okuyucusu ile buluşuyor. Yapı Kredi Yayınları yayınevinden 2010 yılında 9750805534 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Demokrasinin Türkiye Serüveni isimli kitap 68 sayfadan oluşuyor. Demokrasinin Türkiye Serüveni kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Hata Neredeydi?
1970
Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair ve Demokrasinin Türkiye Serüveni kitaplarının da yazarı Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Hata Neredeydi? kitabı Siyaset, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Oğlak Yayıncılık yayınevinden 1970 yılında 9789753297745 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Hata Neredeydi? isimli kitap 240 sayfadan oluşuyor.Kitabı Türkçe'ye Harun Özgür Turgan çevirmiştir. Hata Neredeydi? kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Ortadoğu
1970
Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair kitabının da yazarı Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Ortadoğu kitabı Tarih, Orta Doğu türünde okuyucusu ile buluşuyor. Arkadaş Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789755094427 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ortadoğu isimli kitap 496 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Selan Y. Kölay çevirmiştir. Ortadoğu kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
İslam Dünyasında Yahudiler
1970
Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair ve Demokrasinin Türkiye Serüveni kitaplarının da yazarı Bernard Lewis tarafından kaleme alınan İslam Dünyasında Yahudiler kitabı Din, türünde okuyucusu ile buluşuyor. İmge Kitabevi yayınevinden 1970 yılında 9789755331430 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İslam Dünyasında Yahudiler isimli kitap 276 sayfadan oluşuyor. İslam Dünyasında Yahudiler kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0