up
ara
‹ Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung Sözleri

ayse gülce

ayse gülce

@aysegulce

Kendindeki "öteki"ni özümsemiş insan aynı kalamaz dünya görüşü ve modelinde, dolayısıyla da yaşamında sarsıcı bir değişim kaçınılmazdır. syf:14
ataç ikon Dört Arketip
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri göz ardı ederek tümüyle yeni ve ön yargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Anlamak işine ancak tam özgür ve açık bir kafayla yaklaşabilirim, oysa insanı bilme veya insan karakterini kavrama çabası insanlık hakkında her türlü genel bilgiyi önceden varsayar.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Kalabalık ne kadar büyük olursa, bireyin önemi o kadar azalır.
Ama eğer birey, kendi zayıflık ve yetersizlik duygusu altında ezilerek,
yaşamının anlamını yitirdiğini hissederse —ki, bu anlam kamu refahı
ve yüksek yaşam standartları ile zaten benzer değildir— o zaman
çoktan Devlet köleliği yoluna girmiş ve, bilmeden veya istemeden,
Devletin kulu olmuştur. Sadece dışarıya bakan ve askeri kıtaların karşısında korkudan sinen bir insanın, duyularının ve.aklının tanıklığı
ile savaşacak olanağı yoktur. İşte günümüzde olan da tam budur:
hepimiz istatistiksel gerçekler ve kocaman sayılarla büyülenmiş,
korkuyla kasılmış durumdayız. Gün geçmiyor ki, herhangi bir kitle
örgütünce temsil edilmediği veya kişiselleştirilmediği için, bireysel
kişiliğimizin ne kadar boş ve beyhude olduğu kafamıza kakılmasın.
Diğer yanda ise, dünya sahnesinde caka satarak dolaşan ve sesleri ta
uzaklardan duyulan önemli şahsiyetler, eleştirmeyen halkın gözünde
bir kitle hareketi veya kamuoyu dalgası ile taşınmış ve bu nedenle ya
alkışlanması, ya da lanet edilmesi gereken kişiler olarak yer
almaktadırlar. Kitle zihniyeti burada egemen bir rol oynadığı için, bu
insanların sundukları mesajın, kişisel sorumluluğunu üstlendikleri,
kendi mesajları mı olduğu, yoksa sadece kolektif düşüncenin
borazanlığını mı yaptıkları bir tartışma konusudur.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Nasıl ki sosyal bir varlık olarak insan uzun vadede toplumla bağı
olmadan yaşayamazsa, birey de dış faktörlerin yıkıcı etkisini göreceli
olarak azaltabilen dünya ötesi bir prensip olmadan hiçbir zaman
varoluşu ve spiritüel ve ahlaki özerkliği için gerçek bir neden bulamaz.Tanrıya bağlanmayan bir birey dünyanın fiziksel ve ahlaki
kışkırtıcılığına kendi kaynakları ile direnemez. Bunu yapabilmek için
onu kitlelerin içinde boğulmaktan koruyan içsel ve fizik ötesi bir
deneyimin varlığına ihtiyacı vardır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Burjuva mantığında diktatör Devletin büyük bir avantajı vardır: bireyin yanı sıra dinsel güçleri de yutar. Devlet Tanrı’ nın yerini almıştır. İşte bu nedenle, sosyalist diktatörlükler din haline gelmiş ve Devlet köleliği bir ibadet biçimi olmuştur. Ancak, dinin işlevi, geçerli egemen kitle zihniyeti ile çatışmaları engellemek için hemen bastırılan, gizli kuşkulara yol açmadan bu şekilde yerinden sökülemez ve
yalanlanamaz. Sonuçta durum, her seferinde olduğu gibi, fanatizm
şeklinde aşırı bir yolla telafi edilir ve fanatizm en ufak bir muhalefet
kıvılcımını bile ezen bir silah olarak kullanılır. ‘Amaca ulaşmak için
tüm yollar, en aşağılık olanlar bile, meşrudur’ gerekçesi ile özgür
düşünce ayaklar altına alınır ve ahlaki yargı hakkı acımasızca bastırılır.
Devletin politikası iman mertebesine yükseltilir, lider veya parti
başkanı konumundaki kişi iyi ve kötünün ötesinde bir yarı-tanrı haline
gelir ve ona kendini adayan insanlar birer kahraman, din şehidi,
havari veya misyoner gibi şereflendirilir. Sadece bir tek gerçek vardır,
ondan başka hiçbir gerçek yoktur. Bu gerçek çok kutsal ve dokunulmazdır, eleştiri-üstüdür. Farklı düşünen herkes bir zındıktır
ve, tarihten de bildiğimiz gibi, her türlü kötü akıbetle karşılaşma
tehlikesi içindedir. Sadece politik gücü elinde tutan parti başkanı Devlet doktrinini aslına sadık biçimde yorumlayabilir. Bunu da kendine uygun gördüğü bir şekilde, kafasına estiğince yapar.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Dinin belirgin amacı ruhsal dengeyi muhafaza etmektir.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Gerek diktatör Devlet, gerekse bir mezhebin yönetiminde olan
dinler topluluk {komün) fikrine özel bir önem verirler. Bu, “komünizm” idealinin temelidir ve insanlara o denli gırtlakları sıkılarak dayatılır, sonuçta istenenin tam aksi bir etki yaratır: yani insanları bölen bir güvensizlik duygusuna yol açar.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... diktatör Devlet bireyin haklarını elinden almakla kalmaz, varlığının metafizik temellerinden yoksun bırakarak bilfiil ayaklarının altındaki zemini de kaydırır. Bireylerin kişisel ahlaki kararlarının hiçbir hükmü yoktur —önemli olan kitlelerin kör hareketidir ve yalan politik hareketin etkin bir prensibi haline gelir. Tüm haklarından yoksun bırakılmış milyonlarca Devlet kölesinin varlığının kanıtladığı gibi, Devlet bu durumdan kârlı sonuçlar çıkartır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Gerçekte insanoğlu, onun adına uzayı ve zamanı fetheden makinelerin kölesi ve kurbanı olmuştur.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... insan kendisi için bir muammadır. Bu anlaşılabilir bir şey, zira insan kendisini tanımak için gerekli olan karşılaştırma araçlarından yoksundur. Anatomi ve fizyonomi açısından kendisini diğer hayvanlardan ayırt etmesini bilir, ancak bilinçli, düşünen ve konuşabilen bir varlık olarak kendisini yargılamak için hiçbir kriteri
yoktur. Bu gezegende, başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağı eşsiz bir
fenomendir. Karşılaştırma yapma ve dolayısıyla kendini tanıma fırsatı
ancak eğer başka yıldızlarda yaşayan insan gibi memelilerle ilişki
kurabilseydi mümkün olurdu.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Yeryüzünde insan eliyle biçimlendirilen tüm tarihsel değişimlerden sorumlu olan ruhumuz, hâlâ çözümü olmayan bir bulmaca, anlaşılması imkansız bir mucize ve — tabiatın tüm gizemlerinde olduğu gibi— şaşırtıcı bir karmaşa nesnesi olarak karşımızdadır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 yorum
SHADOWMAN (@melankolikruhum)
👌
17.04.19 beğen 1 cevap
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''İçgüdü kesinlikle kör ve belirsiz bir dürtü değildir, çünkü belli bir dış etki karşısında kendini ayarlar ve uyum sağlar. Bu durum ona belirli ve indirgenemez bir form verir. İçgüdü orijinal ve kalıtımsal olduğu için, formu da çok eski, yani arkeîipseldir. Bedenin formundan bile daha yaşlı ve tutucudur.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... eleştirel bir aklın açık seçik bildiği gibi, efsaneler dinlerin ayrılmaz parçalarıdırlar ve inancı zedelemeden onları dışlamak mümkün değildir.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Sonuç olarak, modern insan ancak kendisinin bilincinde olabildiği ölçüde tanıyabilmektedir kendisini. Bu da büyük ölçüde çevresel koşullara, bilgi edinme dürtüsüne ve özgün içgüdüsel eğilimlerini bir ölçüde değiştirerek kontrol altına almasına bağlı olan bir yetenektir.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''İnsanın doğa karşısındaki gücü arttıkça, aklına daha fazla bilgi ve beceri girdikçe, mantıksızca belirlenmiş salt doğal ve rastlantısal olan şeyleri —objektif psişe de dahil— küçümsemesi de derinleşir.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Beni bir birey olarak, kalabalıkların içinde erimekten koruyacak dinsel bir yaşamım ve Tanrı ile doğrudan, yakın bir ilişkim var mı?''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bildiğiniz gibi Tabiat, yüksek bir zekaya aynı zamanda ruh yeteneği de
verecek kadar cömert değildir. Kural olarak, birinin olduğu yerde
diğeri bulunmaz ve bir yetenek kusursuz biçimde var ise bu, genellikle
diğer yeteneklerin pahasına gelişmiştir. En iyi koşullarda birbirinin
önüne çıkan akıl ile duygu arasındaki zıtlık, insan psişesinin tarihinde
acı dolu bir sayfadır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Kötülük, suç, vicdanın derin rahatsızlığı ve karanlık kuşkular
gözlerimizin önündedir, keşke görmeyi bilseydik. Bunları yapan
insandır; ben de insan doğasından nasibini almış bir insanım;
demek ki başkalarının yanı sıra ben de suçluyum ve bu kötülükleri
tekrar tekrar yapabilme kapasitesini ve eğilimini içimde hiç değişmez
ve silinmez bir biçimde taşıyorum. Hukuken konuşursak, suçun ortağı
olmasak bile, insan tabiatımız yüzünden her zaman potansiyel
suçlularız. Sadece o cehennem gibi meydan kavgasına sürüklenecek
uygun ortamı bulamadık şimdiye dek. Hiçbirimiz insanlığın o kolektif
kara gölgesinin dışında değiliz. Suç, nesiller önce işlenmiş olsa da,
bugün işleniyor olsa da, her zaman ve her yerde olan bir eğilimin
semptomu olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla insan biraz
“kötülüğü hayal etse” iyi olurdu, zira ancak bir aptal kendi doğasının
durumunu sürekli olarak görmezden gelebilir. Gerçekten de, bu gaflet
insanı kötülüğün aracı yapmanın en etkili yoludur. Zararsızlık ve naiflik, bir kolera hastası ile yakınlarının hastalığın bulaşıcılığından bihaber olmaları ne kadar işe yararsa, o kadar işe yarar. Aksine, zararsız ve naif olmak fark edilmeyen kötülüğün “ötekine” yansıtılmasına yol açar. Bu da ötekinin pozisyonunu gayet etkin biçimde güçlendirir, çünkü
yansıtma kendi içimizdeki kötülükten gizlice ve gayri ihtiyari duyduğumuz korkuyu karşı tarafa taşır ve ondan gelecek tehlikenin boyutlarını arttırır. Daha da kötüsü, bu konudaki iç görü eksikliğimiz,
kötülük ile başa çıkabilme kapasitemizi yok eder.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Gerçeğin bilgisine ulaşmak bilimin en baştaki amacıdır ve eğer ışığı ararken, muazzam bir tehlikeye takılıp tökezliyorsak, önceden tasarlanmış bir düşüncenin değil, daha ziyade kaderin etkisi olduğunu hissederiz.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Tüm bölünmelerin ve tüm düşmanlıkların ruhun içindeki karşıtların bölünmelerinden kaynaklandığı gerçeği tüm dünyanın bilincine
yerleşirse, o zaman gerçekten nereye saldırmamız gerektiğini anlayabiliriz.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''Bireyler birbirlerinden ne kadar kopuk olurlarsa, Devletin gücü o
kadar pekişir, veya tam tersi.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''İdeal olmak imkansızdır, dolayısıyla hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir
önerme olarak kalır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... biliyoruz ki birey tek başına değişmedikçe hiçbir şey değişmez.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''İnsandan genel olarak söz ettiğimizde, gözümüzde onun anatomisi -
kafatasının biçimi veya derisinin rengi- canlanmaz, daha ziyade onun
ruhsal yaşamından, bilinç düzeyinden ve yaşam tarzından bahsederiz.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''... hiç kimse bir hastalık sonucu ölemez, çünkü aynı hastalıktan iyileşen veya o hastalığa hiç yakalanmayan insanlar vardır.''
ataç ikon Keşfedilmemiş Benlik
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 6