up
ara

Yeni Kültür Kitapları

Neokur'a eklenme tarihi baz alınarak yeni Kültür kitapları listelenmiştir.
9.0
Günümüz ortamında aklî, tarihî ve toplumsal gerçeklere rağmen, propaganda o kadar yoğun estirilmiştir ki, zayıf ruhları sarsmış, milletimizi yaralamıştır. Yıkmak, yapmaktan kolaydır; sadece bizim için değil, bütün milletler için b
10.0
Büyük âlim ve veli İmam Muhâsibî’nin ölümden sonraki dirilişi konu edindiği eseri Mahşer Günü, Semerkand Yayınları’ndan çıktı . İmam Muhâsibî’nin nefi s üslubuyla bir çırpıda okunabilecek bu eserde; yeniden diriliş, haşir, mizan,
10.0
6.0
Elinizdeki kitap, bu dev eserde, antikçağın en önemli üç bitkisi zeytin, üzüm ve incirin ele alındığı bölümlerden Klaus Von See tarafından derlenmiştir.Kültür Tarihi incelemelerinin üstadı Victor Hehn, Yeniden keşfedilmesi gereken
8.0
Bu kitapta Türk kültürünün kendine özgü başarı kuralları aktarılmıştır. Üç yıl süren bir araştırma ile "Türk Tipi Başarı" hakkındaki tarihi belgeler, istatistiki bilgiler, halen yaşayan başarılı kişilerin görüşleri, ilgi
0.0
Türkler, 4000 yıllık muazzam tarihleri boyunca köklerini kendi yüce değerlerinden alan büyük bir kültür hazinesi meydana getirmişlerdir. Değişik coğrafyalarda, farklı topluluklarla bir arada kardeşçe yaşamlarını sürdürürlerken özl
10.0
Ey Okuyucu! Cenab-ı Hak şanının yükselterek sana yardımcı olsun. Muvaffakiyetini artırarak seni doğru yoldan ayırmasın. Senin Hasan el-Basri hakkındaki arzu ve merakını biliyorum. İşte bu yüzden muhtelif kitaplarda dağınık bir hal
9.3
Pek çok kimse eski medeniyetimizi bıraktığımızı, ancak yenisini de benimseyemediğimizi söyler ve asıl problemin Batılılaşmamış olmamızda yattığını iddia eder. Kısacası, aydınlarımızın Batıcı olanları kadar Muhafazakâr görünenlerin
8.0
Bir milletin kültürü, geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümü ve zaman içinde kendisine has, duyuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır. Dünya milletlerinin, çeşitli kültürleri vardır. Bunlar arasınd
10.0
Yazıcıoglu Ahmed Bîcan, 15. yüzyılda yasayan Türk âlim, mutasavvıf, mütercim ve yazarlarındandır. Yazıcıoglu, Yazıcızâde veya nadiren Ibnü’l-Kâtib (Ahmed) denilmekle beraber daha çok Bîcan lakabıyla meshur olmustur. Yazıcıoglu Ahm
8.7
Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız nimet hiç şüphesiz ki zamandır. Elinizdeki eser, kum saati misali her gün eksilmeye yüz tutan hayatımızı en iyi şekilde verimli kılmanın yolunu aydı
0.0
10.0
Bir kısım insanlar İslam'a ve Müslümanlara kin beslediğinden dolayı bid'at çıkarmış, bir kısım insanlar da bilgisizlikleri nedeniyle bu bid'atleri yaymışlardır. Öyle ki bid'atler sünnet, sünnetler de bid'at halini almaya başlamış.
0.0