up
ara

Cinselliğin Tarihi

Cinselliğin Tarihi Konusu ve Özeti

Cinselliğin Tarihi
Bir Aile Cinayeti kitabının da yazarı Michel Foucault tarafından kaleme alınan Cinselliğin Tarihi kitabı Akademik, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ayrıntı Yayınları yayınevinden 0 yılında 9789755393902 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Cinselliğin Tarihi isimli kitap 512 sayfadan oluşuyor. Cinselliğin Tarihi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
ISBN: 9789755393902
Sayfa: 512 sayfa
Hiç tereddütsüz 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak görülebilir Michel Foucault. Onun önemi, her şeyden önce, çağdaş Batı felsefesinde tarihdışı niteliğe sahip olduğu kabul edilen "özne" kavramını tarihselleştirme çabasından kaynaklanır. Düşünür, başta elinizdeki kitap olmak üzere birçok çalışmasında öznenin bir felsefi kategori olarak kuruluşuna dair kışkırtıcı sorular ortaya atar: "Özne" dediğimiz şey tarihsel süreç içinde nasıl kurulmuştur? Bu kuruluş sürecini hangi söylemsel çerçeveler, hangi bilgi/iktidar mekanizmaları, hangi hakikat oyunları kuşatır? Bireyselleştikçe, yani kendimizi eylemlerimizin birer "özne"si olarak gördükçe özgürleştiğimiz düşüncesini hangi devasa tertibatlar ayakta tutar? Cinselliğin Tarihi, kariyeri boyunca akıl hastalığının, tıbbın ve hapishanenin tarihi üzerine kafa yoran Foucault'nun son çalışması olur. Ona göre cinsellik, baskıcı bir iktidarın altında özgürleşme mücadelesi veren doğal bir güdü değil, yeni bir iktidar biçiminin işleyişinde merkezi konumda bulunan bir tertibattır. Bu tertibat, kendimizi birer "özne" olarak kurmamızda vazgeçilmez işlevler yüklenir; seks etkinliğimizin bizdeki en "doğal", en "temel", dolayısıyla da en "öznel" boyut olduğunu tekrar tekrar anımsatır. Bu tertibata göre, bir "özne" olarak kendimizi tanımak istiyorsak, cinsellik denen şey üzerine kafa yormamız, onu alabildiğine anlaşılır kılmamız, söyleme dökmemiz ve ne olduğumuzu ona sormamız gerekmektedir. Ancak, der Foucault, söz konusu tertibat, içimizdeki o meçhul "otantik benliği" açığa çıkardığına inandığımız ölçüde bizimle bütünleşir, görünmez hale gelir ve elimizden kaçar.Bu noktada, elinizdeki çalışmanın başta siyaset felsefesi olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında çığır açan özelliği ortaya çıkar: Cinsellik sorunuyla birlikte ortaya atılan, her şeyden önce bir iktidar sorunudur. Ancak bu sorunu doğru anlayabilmek için de, Batı'daki klasik siyaset düşüncesinin yüzyıllardır kabul ettiği "baskıcı iktidar" düşüncesini bir kenara bırakmak, yepyeni bir iktidar kuramı geliştirmek; özgürleşmeye alternatif olarak kendini yaratmayı, arzunun özgürleşmesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkarmak gerekir. İşte elinizdeki kitap, bu yeni iktidar kuramının ortaya atıldığı en önemli metinlerden biridir. Bütün ilişkilerde içkin olarak mevcut olan, yukarıdan değil aşağıdan gelen, sadece yok etmeyip aynı zamanda da üreten ve yeni direniş olanaklarını da beraberinde getiren bu yeni iktidar biçimi, en parlak ifadesini bu metinde bulur. Yazık ki tamamlanmamış bu çalışmanın, sadece olağanüstü bir tarih çalışması değil, aynı zamanda sosyal bilimleri derinden sarsan bir felsefe metni olduğunu unutmamak gerekir.
edip pide

edip pide

@edippide

1984'te aidsden ölmeseydi daha uzun olabilecek olan kitap.
Birinci bölümde Antik Yunan döneminde farklı cinsel yaklaşımları çözümlüyor. İkinci bölüm Roma metinleri üzerinden ben kaygısı, evlilik kurumu ve erkekler arasındaki ilişkilere bakışın evrimini anlatıyor. Üçüncü bölüm ise fantazi, cinsiyet ve beden kavramlarını tartışıyor. Foucault'un sado-mazoşist, homoseksüel bakışıyla cinselliğin tarihine bakmak mensubu olduğumuz toplum için de tabularımızın ve inançlarımızı yeniden ele almaya itebilir. Ancak aidiyet ve kök bakımından Yunan-Roma-Hristiyanlık'tan uzak olduğumuz düşünülürse yazarın ortaya koyduğu dinamikler ve çözümlemeler içinde yaşadığımız toplumla örtüşmeyebilir. Okurun bunu dikkate alması önemle rica olunur.
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba 8 verdi
1 beğen · 1 yorum
(@)
Çok ciddi birisi olmama rağmen incelemeyi okuyunca yazar için "atın ölümü arpadan olmuş" demeden geçemeyeceğim.
16.09.14 beğen cevap

Cinselliğin Tarihi - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

“We demand that sex speak the truth ... and we demand that it tell us our truth, or rather, the deeply buried truth of that truth about ourselves wich we think we possess in our immediate consciousness.”
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

“There is not one but many silences, and they are an integral part of the strategies that underlie and permeate discourses.”
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Sınama törenlerinin, geleneğin otoritesinin verdiği teminatlarının, tanıklıkların, aynı zamanda da bilgece gözlem ve kanıtlama yöntemlerinin yanı sıra, itiraf Batı'da, hakiki olanı üretmek için en üst düzeyde değer taşıyan tekniklerden biri durumuna geldi. O zamandan itibaren sürekli olarak bir şeyler itiraf eden kendine has bir topluma dönüştük. İtiraf, etkilerini en uzak alanlara kadar yaydı: Adalete, tıbba, eğitbilime, aile ilişkilerine, aşk ilişkilerine, en gündelik düzene ve en şatafatlı törenlere değin uzandı; suçlar itiraf edildi, günahlar, düşünceler, arzular itiraf edildi, geçmiş ve düşler, yaşanan çocukluk itiraf edildi, hastalıklar ve dertler itiraf edildi; söylenecek en güç şeyi en kesin biçimiyle söyleme yolunda çaba gösterildi; kamu önünde ya da özel alanda itiraf edildi; ana babaya, eğitmenlere, doktorlara, sevgililere itiraf edildi; başkalarına söylenmesi olanaksız şeyleri kişi, zevk ve acı içinde kendi kendine itiraf etti ve kitaplara dönüştürdü. İtiraf edildi ya da itiraf etmek zorunda kalındı. Kendiliğinden olmadığında ya da dış bir zorunluluk tarafından dayatılmadığında itiraf zorla edilir; ruhtan çekilip çıkarılır ve bedenden koparılır. Ortaçağdan beri, işkence bir gölge gibi itirafa eşlik eder ve kaçtığında onu cesaretlendirir. Bunlar, kara yüzlü ikiz kardeşler gibidir. En yumuşak şefkat gibi, en kanlı iktidar da günah çıkarmaya gereksinir. Batı'da insan bir itiraf hayvanına dönüşmüştür.
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ela koukla mou

Ela koukla mou

@pisipisine

Baskıcı varsayımın, "hayır" demeye yarayan kocaman merkezi bir mekanizmada bir araya getirdiği tüm bu öğeler -yasaklar, retler, sansürler, inkarlar- yalnızca, hiç de salt bunlara indirgenemeyecek bir söyleme geçirme, bir iktidar yöntemi, bir bilme istencinde işlerlik kazanacak taktik ve yerel rolleri bulunan parçacıklardır.
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
mehmet gezer

mehmet gezer

@mehmetgezer613

PDF LİNK : http://clk.sh/3KX
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Eyyubi

Eyyubi

@eyyubi

Mışıl Fiko
"Because we are not capable of producing our text, we borrow that text from our society. Very few people have the competence to produce his/her texts but we borrow, we buy certain sentences, certain expressions, poems etc. which corresponds to the meaning in our mind corresponding to the situation we are in."
ataç ikon Cinselliğin Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 7 yorum beğen ikon
Batuuu (@batuuu)
very interesting opinion. particularly written in English drew my attention:)would you mind saying us what your major was or is at the university.
20.11.18 beğen 1 cevap
Batuuu (@batuuu)
Well somehow i find sport management department more interesting than my department. Maybe the main reason is the inflation we confront with each time in groceries:)What year you are for the department.
20.11.18 beğen 1 cevap