up
ara

Barış Adlı Çocuk

Barış Adlı Çocuk Konusu ve Özeti

Barış Adlı Çocuk
Barış Adlı Çocuk kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: İletişim Yayınevi
ISBN: 9789750501975
Sayfa: 149 sayfa Basım Tarihi: 2013
Yabancılaştırmayı, yabancılaştırılmayı, insancadan kopmanın etkin ve edilgin biçimlerini, insancaya dönme özleminin ve savaşımının çıkar ve çıkmaz yollarını; hem tek tek öykülerin içerisinde, hem de bunların bütünselliğinde kavranan bir diyalektikle sergiler Soysal bu öykülerde…
Serinkanlı bir gözlemcinin nesnel, aktarıcı anlatımı, duygulu, sıcak ve coşkulu bir anlatımla iç içedir. Seçilen anlatım biçimlerinin birinden öbürüne geçişi ve öykülerin dokusuna organik olarak katılmasını sağlayan öğe ise, keskin bir ironi…
Özümlenmiş bir dünya görüşünden, bu görüşün kazandırdığı sağlam bir yöntemden ve öncelikle de gerçek bir edebiyatçının kaleminden çıkmıştır bu öyküler. Kalıcı olmalarına karşın güncel, hatta güncelliğin büyüsüne kapılmaksızın, güncelliklerinden aldıkları güçten ötürü kalıcı olduklarını söyleyebilirim..
Sevgi Soysal’ı yarınlar için kalıcı kılan iki başyapıt tanıyorum: Biri Tante Rosa , öbürü Barış Adlı Çocuk.
Füsun Akatlı
Gürcan Öztürk

Gürcan Öztürk

@gurcanozturk

‘’Barış Adlı Çocuk’’ Sevgi Soysal’ın 1976 yılında yayınlanmış ve kendi seçtiği on üç öyküsünden oluşan kitabıdır. Soysal’ın Kitabını pek çok diğerinden farklı kılan ise anlatımda tercih ettiği tutum ve dönemdaşı Tezer Özlü’yü anımsatan karamsar sert ve acı bir hissiyatla donatılmış olmasıdır.
Kitap yazar’ın ölümünden önce yayınlanmış son eseridir. Ayrıca kendisinin son dönemlerini aydınlatan bir kaynak olması bakımından da önem arz etmektedir. Kitapta yer alan ilk yedi hikaye yazarın yaşantısından bağımsızmış gibi görünen kurmacalar olarak dikkat çekmektedir.
Bu yedi hikayenin genelinde Soysal bireyin toplum karşısındaki çekingenliğini, ötelenen insanın ruhsal tedirginliklerini aktarırken imgeler üzerinden sağladığı bir toplum, kurum ve olgular eleştirisi yapmaktadır.
‘’Cellat Fuchs,Kent Halkına Nasıl Karıştı?’’ başlıklı hikayede şehrin dışında yaşamaya mahkum edilmiş bir cellat’ın düzeni kırıp insan arasına karışma arzusunu ince bir lirizm ve hassas dokundurmalarla ustaca anlatırken ‘’Ay’ı Boyamak’’ ta ise amaçsızlığına son vermek için bir türlü sonuç vermeyen bir döngü içerisine atılan Hasan Özçakar isimli karakter üzerinden insanın bir şeylere tutunma arzusunu,amaçsızlığın getirdiği yalnızlığın ruhta yarattığı tahribatları ve boşluğa düşen bireyin çıkmazlarını okuruna hissettirmektedir.
Hissettirmektedir, kitabın geneli için kullanılabilecek bir sözcük, çünkü Soysal metninin hiçbir noktasında kesin bir biçimde ideoloji sunumu yapmamakta, başarılı bir biçimde hissettirmektedir. Bu hissettirmenin ardında ise okura ‘’Benim için görüşüme katılıp katılmamanızın önemi yok,ondan kendinize hangi parçaları alabildiğinizin önemi var’’ mesajının verildiği de söylenebilir.
Sevgi Soysal 12 Mart dönemini iliklerine kadar hissetmiş olan bu yüzden eserleri toplatılmış ötekileştirilmiş ağır eleştirilere maruz kalmış ve hapis cezası almış bir yazardır. Kuşkusuz ki tüm bunlar ‘’Barış Adlı Çocuk’’ta yer alan ve kitabın en uzun hikayeleri olarak göze çarpan hapishane hikayelerinin şekillenmesinde baş aktör konumunda bulunan öğelerdir.
Bu hikayelerde yazarın güçlü gözlem yeteneği ve argo’ya olan hakimiyetine şahitlik ederken O dönemin siyasal yapılanması, toplumsal düzenin işleyişi, hapishane bürokrasisi ve ilişkileri üzerine de sağlam çıkarımlarda bulunmak mümkün.
Kitaba adını veren ‘’Barış Adlı Çocuk’’ öyküsü belkide eserin içinde barındırdığı tüm hikayelerin bir özeti ve ana teması niteliğinde. Barış ve Faşizm,Barış ve Savaş.. Barış ve Umutsuzluk… Barış ve Umut… en nihayetinde ise Barış ve Sevgi Soysal…. Yazar olgulara, isimlere, kavram ve karmaşalara takılanların dünyasından ‘’Takılmayın’’ öğüdünde bulunuyor bu öyküde.
Soysal’ın hikayeleri acımasız gerçeklerle örülü,merhamet duygusuna çok az yer var,beklenmedik anda beklenmedik birinden gelen bir tokat etkisi yaratıyorlar adeta. Yazar’ın karakteristik kodları ve kalp dünyasının birer dökümü hepsi. Bu dökümün en karanlık sayfalarını ise kitabın sonlarında yer alan hastahane hikayeleri oluşturmakta.
Sevgi Soysal 1975’te meme kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamasının ardından 1976 yılında bir memesinin alınmasından sonraki dönemde hastahane odalarında doktorlar, ilaçlar, hastalar ve hastalığı ile yüzleşme sürecini anlatıyor bu parçalarda.
Bu hikayeleri okurken Tezer Özlü ve onun hastaneleri’nin etkisini başka başka biçimlerde izlemek mümkün. Yazarların birbirlerinden etkilenmiş oldukları kesin olmakla beraber hangisinin bir diğerine daha ağır bastığı okuyucunun takdirine kalmış.
Soysal ‘’Barış Adlı Çocuk’’ yayınlandıktan sonra yaşamını henüz kırk yaşındayken kaybetmiştir. Farklı ruh hali,imgelere olan hakmiyeti,dil’in sınırlarını zorlamadaki başarısı ve kaygısız tavrıyla Türk Edebiyatı’nın önemli değerleri arasında yerini almıştır.
‘’Barış Adlı Çocuk’’ Sevgi Soysalı ve onun dünyasını tanımak isteyenler için isimlere ve ardında sakladıklarına takılmamayı öğreten güzel bir eser. İlgililerine…
>>Gürcan Öztürk
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi
0 yorum

Barış Adlı Çocuk - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Misafir

Misafir

@misafir000

Erkekler, aptal kadın seyircilerin bolluğu yüzünden pek gelişemezler.
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Öğrenmekten bile soğumuştuk, birbirimizden nasıl soğumayalım.
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Acı çeken daha iyi bir insandır. Rilke'nin bu sözüne sarılarak. İçinde olunan duruma sarılmak gerek, onun iyiye dönüşebileceğine inanmak. Hiçbir şey boşa değil. Acı da.
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Kimse en sevdiğine bile beklemediği bir şey yapmamalı mı?
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Tavuk götü tövbe tutmaz, adı kötüye çıkan kızın eceli sorulmaz.
ataç ikon Barış Adlı Çocuk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum