up
ara

Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar Sözleri ve Alıntıları

Uzel

Uzel

@uzel

Tarsus'ta başta Stoa felsefesinin okulları olmak üzere, Epikurosçu ve Kinik felsefe okulları bulunmaktadır. Stoacılık, Antik Çağ felsefesinin kamutanrıcı ve özdekçi doğa öğretisidir. Kurucusu, Kıbrıslı Zenon'dur (M.Ö. 336-264).

(...)

Stoacılığın büyük ilkesi, doğaya uygun davranmaktır. Doğa, eşdeyişle her şey tanrıdır (vahdet-i vücut, panteizm).
0 yorum