up
ara

Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar Sözleri ve Alıntıları

Uzel

Uzel

@uzel

Roma İmparatorluğu'nun daha önce bir dönem baskı altında tutmaya çalıştığı Hristiyanlığı kabul etmesi, Antik Yunan felsefesinin önünü tıkadı. Böylece, Yunan düşüncesi giderek eski gücünü yitirdi.

Doğu Roma İmparatorluğu, Platon'un Atina'daki Akademia okulunu kapatır ve Hristiyanlığa aykırı saydığı Yunan felsefesinin okutulmasını yasaklar. Antik Çağ'ın sonlarına yaklaşılırken, nesnelliğin değişimine paralel gelişen düşünce dünyasında, tam anlamıyla bir alt-üst oluş yaşandı. Çünkü çok-tanrılı pagan dinleri dönemi kapanıyordu. Ortaya yeni çıkan Hristiyanlık, gerek kuramsal gerekse pratik açıdan kendinden önceki felsefi düşünceden beslenerek şekillendi.

"Helen bilgeliğiyle İncil erkenden karşılaşmış bulunmaktadır. Kimileri, çok-tanrıcı filozofların mirasını tümüyle bir tarafa attılar; kimileri de inanç için zararsız diye kurtarılabilen her şeyi Antik Çağ felsefesinden kurtarmaya çabaladılar." (Weber, 37)
0 yorum