up
ara

Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar Sözleri ve Alıntıları

Uzel

Uzel

@uzel

Artık, insan aklının kendi gücüne güvenmesini temel alan, araştırmacı Antik Yunan felsefesi değil, insanın dine ve onun söylediklerine bağlanacağı tek tanrı merkezli bir Orta Çağ düşünce dönemi başlar. Hristiyan kilisesi ile birlikte, özgür aklın gelişmesinin yerini, tanrı buyruğu alır. Böylece felsefi düşünce, uzun ve sessiz süren bir Orta Çağ karanlığına gömülür ve "M.S. 5.yy'dan sonra, son Yunan okulları da kapatıldıktan sonra, batı düşüncesi 10 yy boyunca, hemen hemen sadece Hristiyanlık üstüne düşünmüştür." (Hançerlioğlu, Fels.Ansiklopedisi, 318)

(...)

Antik Çağ düşünüşünün etkisi altındaki Akdeniz dünyasında artık felsefe okulları değil, onların yerine Hristiyanlık okulları kuruluyordu.
0 yorum