up
ara

Ali Şeriati ile Söyleşmek

Ali Şeriati ile Söyleşmek Konusu ve Özeti

Ali Şeriati ile Söyleşmek
Ali Şeriati ile Söyleşmek kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Düşün Yayınları
ISBN: 9786054533251
Sayfa: 100 sayfa
Kimi sözler gibi kimi isimlerde peşin kabullerle anlamın görünen yüzüne hapsolmuş, görünmeyen derinliğinden koparılmıştır. Ali Şeriati, son yıllarda yaşadığımız topraklarda İslami hassasiyet taşıyan bir kısım çevrelerin bilhassa gençlerin genel kabuller- inden biri haline geldi. Hal böyle iken, söyledikleri üzerinde derinine düşünen ve düşüncelerine cevaplarını bilmediği sorular soranların sayısındaki yetersizlik, Şeriati'yi hayatı boyunca uzak durduğu popüler kimliklerin arasına sokma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmanın eşiğine getirdi.Önümüze çıkan bu karmaşık tablonun arasında, hakiki olanı aramanın derdiyle Şeriati'yi yine kendisinden, kendini, ıstırabını duyduğu şeyleri, tüm ön kabullerden ve şartlanmalardan azad olmuş olarak dinlemek istedik.
Fatih S.

Fatih S.

@fsalim54

Kitabın ismi ve kapağı tam bir kandırmaca... Ali Şeriati ile söyleşi değil, kitaplarından alıntılar ile oluşturulmuş bir kitap.
Yani bir söyleşi değil kitaplarından bazı bölümler alıntılanmış ve soru-cevap şeklinde oluşturulmuş...

Ama yinede okumaya değer, Ali Şeriatinin külliyatı ile ilgili ipuçları alabileceğiniz onun düşün hayatını özetleyen bir kitap
0 yorum
Sayhan K.

Sayhan K.

@sayhankeskin

Ali Şeriati'nin çeşitli kitaplarından alıntılar yaparak soru-cevap şeklinde hazırlanmış bir kitap. Şeriati'yi ve çeşitli konulardaki fikirlerini tanımak için uygun bir kitap. Kitapta bahsi geçen kitapların hepsini ve daha fazlasını okuma listeme ekledim.
0 yorum

Ali Şeriati ile Söyleşmek - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Sayhan K.

Sayhan K.

@sayhankeskin

Tevhid dininin özelliklerinden biri onun inkılabı duruşu ve akışıdır. Şirk dininin özelliklerinden biri kitabına uydurmak, bahaneler ve gerekçeler üretmektir.

Bu dinin (şirk dini) vazifesi halkı, başımıza ne geldiyse bunun Allah'tan olduğuna, Allah'ın böyle istediğine inandırmak ve teslim olunmasına ikna etmektir.

Şirk dininin kaynağı ekonomidir. Bir insanın kendi isteğiyle zillete razı olması için dinden daha iyi etken, daha iyi potansiyel ne olabilir ki.
...
İslam Allah'a teslim olmaya çağırdığı gibi, aynı şekilde O'ndan başka her şeye de isyan etmeye davet eder. Ne olursa olsun, ister Lat, ister Uzza, ister araba, ister erdem, ister sermaye, ister kan isterse soy veya sınıf olsun fark etmez. Bunlar her dönemde Allah'a karşı birer tağut olmuştur.
...
Gaflet içinde boğulan siz namaz kılanların ve hatta o namazın vay haline! Hayallerini de göklerin ilahını namaza götürüyorsunuz, amelleriniz ile ise yeryüzünün çağdaş putlarını ve ilahlarını hakim kılıyorsunuz. İbrahim'in döneminde, Muhammed'in yaşadığı coğrafyadaki gibi sade, dilsiz ve aciz putlar yok! Putlar şekil değiştirdi.
...
Her şeyi yok ettiler. Zahirini koruyup batınını, ruhunu, yönünü değiştirdiler ve kendi sosyal, sınıfsal, ekonomik çıkarlarına uygun hale getirdiler. Her biri derin bir düşünceyi, bir akideyi içinde barındıran dini kavramları anlamsız, içi boş, çürük ve ruhsuz bir şekle soktular. Keşke içini boşaltıp öyle bıraksalardı. Fakat bununla kalmadılar; bu kavramların içini insanı uyuşturan İslam dışı hurafelerle doldurdular.
ataç ikon Ali Şeriati ile Söyleşmek
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Sayhan K.

Sayhan K.

@sayhankeskin

Sevmek, aşktan daha üstündür. Aşk, kör bir coşku, körlükten doğan bir bağdır. Oysa sevmek, aydınlık ve tertemiz bir görüşten kaynaklanan bilinçli bir bağdır. Aşk gıdasını daha çok içgüdüden alır; oysa içgüdüden kaynaklanan her şey değersizdir. Sevmek, ruhtan doğar; sevgi, bir ruhun yükselebildiği her zirveye onunla birlikte tırmanır.
ataç ikon Ali Şeriati ile Söyleşmek
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Sayhan K.

Sayhan K.

@sayhankeskin

Kör ve mutaassıp birinin okumadan, bilmeden ve anlamadan onu (Kuran'ı) kabul edip iman etmesi mümkündür belki; ancak insaf sahibi bir aydın olan sen açıp okumadan, düşünmeden ve anlamadan onu reddetme hakkına sahip olamazsın!
ataç ikon Ali Şeriati ile Söyleşmek
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eflâtun hakikatten bahsederken şöyle demektedir:
"Eğer hakikati bir kadın şeklinde bedenleştirseler bütün halk onu sevecektir."
ataç ikon Ali Şeriati ile Söyleşmek
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
lelalpkos (@lelalpkos)
Dücane bunu yaptı galiba😊
11.02.19 beğen 1 cevap
müfit selimoğlu (@mufitselimoglu376)
Sevemedim bu adamı. Rahman suresinin “tefsirifini” okumuştum, oldukça sığ ve tabir yerindeyse eline yüzüne bulaştırdığı bir çalışma idi. Ondan sonra hiç ciddiye almadım. Fazlaca sloganist. Bu bir insanı, sadece demagog yapar. Başka da bir şey olmaz
11.02.19 beğen cevap