up
ara

Rübab-ı Şikeste

Rübab-ı Şikeste Konusu ve Özeti

Rübab-ı Şikeste
Rübab-ı Şikeste kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Salkımsöğüt Yayınları
ISBN: 9789756122327
Sayfa: 289 sayfa
Rübâb-ı Şikeste, ağırlıklı olarak Tevfik Fikret'in, kurucularından biri olduğu Edebiyât-ı Cedîde (Yeni Yazın), öteki adıyla Servet-i Fünûn döneminin ürünlerini içeren kitabıdır. Şair bu döneminin şiirlerinde, daha çok aşk, acıma, doğa gibi konuların yanı sıra kendi içine kapalı yaşam görüşünün çağrıştırdığı düşünceleri işler.

Gerek içerikleri, gerekse şiir dili, biçimi, anlatımı ve güzelduyusu bakımlarından çağının şiir anlayışını ve şairlerini büyük ölçüde etkileyen, kimileri daha sonra yöneleceği toplumsal muhâlefetin tohumlarını da taşıyan bu şiirler, Türk şiirinin çağdaşlaşmasında öncü ürünler olmuş; bu nedenle de Fikret, Cenab Şahâbeddin'le birlikte, Edebiyât-ı Cedîde döneminin kurucusu sayılmıştır. Şairin Halûk'un Defteri ve çocuklar için yazdığı Şermin adlı yapıtları da yayınlarımız arasında çıkmıştır.

Rübab-ı Şikeste - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle:
Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su,
Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla dolu.

Adacıklar gibi sathında yüzen ebr-i hevâm,
Sazların zıll-i kesîfinde o bî-had, bî-nâm
Kaynaşan mahşer-i müntin, acı bir haşyetle
ataç ikon Rübab-ı Şikeste
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mustafa Uğurlu Arslan

Mustafa Uğurlu Arslan

@mustafaugurluarslan

Sen olmasan...
Seni bir lâhza görmesem yâhut,
Bilir misin ne olur?
Semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud
Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar,
Ve bulur;
Fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak
Bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu,
Bu rûh-ı mecrûhu? ..
Sen olmasan...
Seni bulmak hayâli olsa muhâl,
Yaşar mıyım dersin?
Söner ufûlüne bir lâhza kaail olsa hayâl;
Soğur, donar, kırılır senden ayrılınca nazar
Ne hazin
Gelir hâyât o zaman hem vücûda hem rûha,
Yaşar mıyız seni kaybetsek âh ben, kalbim,
Bu kalb-i muztaribim?
Sen olmasan...
Bu samîmî bir îtirâf işte;
Sen olmasan yaşayamam:
Seninle rabıtamız hoş bir îtilâf işte;
Fakat bu râbıta hâlî mi rûhu ezmekten? ...
Akşam
Gurûba karşı düşündüm sükûn içinde bunu:
Fenâ değil sevişip ağlamak, fakat heyhât,
Bükâya değse hayat! ..
Tevfik Fikret
ataç ikon Rübab-ı Şikeste
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
6
KİTAP
Yatmadan Önce Okunması Gereken Kitaplar
Gün içinde kitap okumaya vakit ayıramıyorsanız da gece uyumadan önce mutlaka en azından birkaç sayfa kitap okumalısınız. İşte...