up
ara

Mantıku't-Tayr - Kuşların Diliyle Sözleri ve Alıntıları

Emine 🍁

Emine 🍁

@solukbirgolge

Bir gün bir yerde Bilal, o nazik bedenine yüzlerce sopa ve kırbaç yedi.
Yediği sayısızca sopadan dolayı bedeninden kan akıyordu lâkin o durmadan ''Ahad ahad'' diyordu.
Eğer ansızın ayağınıza diken batarsa derdinden ne kimseye buğzun kalır, ne de sevgin.
Bir dikenin elinde böyle didinen kimsenin o kavimin işlerine karışması yanlıştır.
Onlar böyle idiler, sen ise işte böylesin, peki ne zamana kadar böyle hayretler içinde kalacaksın.
Dilinden putperesler kurtulmuşlar lâkin, sahabeler dilinden bıkıp usanmışlar.
Beyhude yere amel defterini karartıyorsun, eğer dilinin önünü tutarsan kurtulursun.
0 yorum