up
ara

Değişen Dünyada Türk Dış Politikası

Değişen Dünyada Türk Dış Politikası Konusu ve Özeti

Değişen Dünyada Türk Dış Politikası
Değişen Dünyada Türk Dış Politikası kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
ISBN: 9786053954255
Sayfa: 442 sayfa
Geçmişten günümüze Türk dış politikası, gerçekleşen küresel önemdeki olaylara ve hızla değişen koşullara paralel olarak, sahip olduğu yeni anlayış çerçevesinde sürekli olarak tartışıla gelmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası döneme kadar, Türk dış politikası içe kapalı bir seyir izlemiştir. Bu süreçte Türk karar vericileri; terör, Kürt, Kıbrıs ve Ermeni sorunları gibi temel çatışmaları çözüme kavuşturmak için uğraşmışlardır. 2000'li yıllarda Türkiye, coğrafî, siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda çok boyutlu jeopolitik konumu sebebiyle; bölge-merkezli çok yönlü bir dış politika izleyecek güçlü bir ülke olma imkânı yakalamıştır. Çünkü Türkiye Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Asya stratejik koridoru vasıtasıyla Asya-Pasifik Bölgesi'ne siyasî ve ekonomik olarak uzanabilecek büyük bir hinterlanda sahiptir. "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası" başlığını taşıyan bu kapsamlı çalışma, Türkiye'nin alanlarında uzman akademisyenlerini bir araya getirmiştir. Türk dış politikasını farklı açılardan yorumlayan on altı özgün makalenin yer aldığı bu eser, Türkiye'de konu ile ilgilenen tüm çevrelerin takdirini alacaktır.
Elif Ateş

Elif Ateş

@drelifates

Kitap, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında uzman olan öğretim üyelerinin bir araya gelip Türk dış politikası ve ortaya konulan politikanın diğer bölgesel ve küresel ülkelere olan etkileri hakkında yazılan makalelerden oluşuyor. Örneğin kitapta çok faydalı bulduğum İsrail ve Kıbrıs sorunları hakkındaki makaleleri ilgilenenlerin okumasını tavsiye ederim.
0 yorum

Değişen Dünyada Türk Dış Politikası - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle