up
ara

Muhteşem Şair Muhibbi

Muhteşem Şair Muhibbi Konusu ve Özeti

Muhteşem Şair Muhibbi
Dört Güzeller kitabının da yazarı İskender Pala tarafından kaleme alınan Muhteşem Şair Muhibbi kitabı Şiir (Yerli) , türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kapı Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9786054322510 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Muhteşem Şair Muhibbi isimli kitap 227 sayfadan oluşuyor. Kitap Türk Edebiyatının Mutlaka Okunması Gereken En Değerli Kitapları listesinde de yeralmaktadır. Muhteşem Şair Muhibbi kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Kapı Yayınları
ISBN: 9786054322510
Sayfa: 227 sayfa Basım Tarihi: 1970
Şair mi daha kudretli, padişah mı?Muhibbi mi daha muhteşem, Süleyman mı?Süleyman ne vakit Kanuni oluyordu,ne vakit Muhibbi?Bir aşk ve iktidar adamı.Bir bilek, bir cihan, bir padişah.Kalbiyle şair, aklı ve zekasıyla hükümdar!Osmanlı'nın en haşmetli padişahı, sultanlar sultanı, Akdeniz, Karadeniz, Anadolu ve Rum ülkesinin sahibi. Üstünde yükseldiği mülkü şiirle taçlandıran eşsiz insan. Ve o bir şair... (Ön Kapak)Osmanlı'nın en "Muhteşem" hükümdarıdır o. 46 yıl boyunca dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetmiş, bunun on yılı aşkın bölümünü İstanbul'dan uzakta, seferlerde geçirmiş ve nihayet yine bir sefer esnasında vefat etmiş, ömrünü ekseriya at sırtında, karargâh otağında, yolda, muhasarada ve savaşta geçirmiştir.Bu sürede, elbette çok şiir yazmıştır. Şiir yazmıştır, çünkü sözü şiir biçiminde söylemeyi üstün tutmuştur. Şiir yazmıştır, çünkü doğu medeniyetinin hükümdarları kılıç kadar söz ile de birbirlerine üstün gelmek istemişlerdir. Şiir yazmıştır, çünkü çevresindeki insanların kaç kırat söz söylediklerini anlamak istemiştir. Şiir yazmıştır, çünkü meclisinde zihinleri mest eden bade şiir olmuştur. Şiir yazmıştır, çünkü şairleri himaye etmeyi Hz. Peygamber sünneti bilmiştir. Ve nihayet şiir yazmıştır, çünkü âşıktır. Üzülürken, severken, ağlarken şiire sığınmak istemiştir. Şiirdeki adı Muhibbî'dir. Ve Muhibbî, yirmi altı şair hükümdarın en "Muhteşem" olanıdır.
Uğur İncekara

Uğur İncekara

@ugurincekara

Muhteşem Süleyman'ın yazdığı şiirler, beyitler ve muhteşem mısraların yanında İskender Pala'nın Türkçe tercümesiyle yazılan fevkalade bir kitap. Şiir seven herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap.
ataç ikon Muhteşem Şair Muhibbi
kitaba 10 verdi
0 yorum
Aşık&Maşuk

Aşık&Maşuk

@emelgencer

Her romantigin kutuphanesinde bulunmasi gereken bir kitap ve de her sanat severin..
ataç ikon Muhteşem Şair Muhibbi
kitaba 10 verdi
0 yorum
Büşra İşcan

Büşra İşcan

@papatyaaaaaaaam - Kırıkkale

Çok güzel kesinlikle tavsiye ediyorum :)))  ♥ 
ataç ikon Muhteşem Şair Muhibbi
kitaba 10 verdi
0 yorum

Muhteşem Şair Muhibbi - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Seyda Özmen

Seyda Özmen

@seydaozmen

1. Şâh olup ey dil eger kılmayasın adl ile dâd
İki alemde mukarrer olusarsın nâ-murâd
2. Mûr gibi pâyümâl etdürme gel miskinleri
Saltanat geçer Süleymân dahi olsan hemçü bâd
3. Gözi yaşın her fakîrin zulm ile bahr eyleme
Padişâh-ı dehr olmakdansa yeğdür yahşi ad
4. Dehr elinden ey gönül gam çekdügüme gam yeme
Bunu fikreyle kim almışdur bu dünyâdan murâd
5. Ey Muhibbî etme dünyâ fikrini an âhirün
Kande gitdi Hüsrev ü Cemşid ü Dârâ Keykubâd

1. A gönül! Şah olduğun halde eğer doğruluk ve adalet ile hükmetmeyecek olursan iki dünyada da muradına eremeyeceğinden şüphen olmasın.
2. Mademki sultansın, gel miskinleri karınca gibi ayakaltında ezdirme. Süleyman bile olsan, saltanat denilen şey bir rüzgar gibi gelip geçiverir.
3. Hiçbir fakire (güçsüzlüğünden dolayı) zulmederek gözü yaşını denizlere döndürme. Çünkü dünyaya sultan olmaktansa dünyada iyi ad bırakmak daha güzeldir.
4. A gönül! Şu dünyanı gamını çektiğin için gam yeme. Şunu düşün ki dünyadan muradını almışsın (veya, bu dünyada kim gam çekmemiş, kim muradına ermiş ki?!).
5. Ey Muhibbi!.. Dünyayı aklından sil ve ahiretine bak. Hüsrev, Cemşid, Dara ve Keykubat sonunda, nereye gittiler bir düşün!..
ataç ikon Muhteşem Şair Muhibbi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
172
KİTAP
Türk Edebiyatının Mutlaka Okunması Gereken En Değerli Kitapları
Değeri hiçbir zaman azalmayan, Türk edebiyatının kült eserleri sayılabilecek nitelikteki en önemli Türk edebiyatı kitapları l...
38
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken İskender Pala Kitapları
Divan edebiyatı araştırmacısı olan ve divan edebiyatının modern temsilcisi diyebileceğimiz Türk profesör ve yazar İskender Pa...