up
ara

Mesnevi-i Şerif

Mesnevi-i Şerif Konusu ve Özeti

Mesnevi-i Şerif
Mesnevi'den Seçme Öyküler kitabının da yazarı Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kaleme alınan Mesnevi-i Şerif kitabı Tasavvuf, İslam türünde okuyucusu ile buluşuyor. Timaş Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789752635579 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Mesnevi-i Şerif isimli kitap 800 sayfadan oluşuyor. Kitap Mevlana Hakkında Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Mesnevi-i Şerif kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Timaş Yayınları
ISBN: 9789752635579
Sayfa: 800 sayfa Basım Tarihi: 1970
"Ben yaşadıkça Kur'ân'ın kulu, kölesiyimBen, o temiz, pâk Muhammed'in yolunun toprağıyımBir kimse, benim bu sözümden başka bir şey naklederseOnu söyleyenden de, o sözden de bîzârım.."Mevlânâ Celâleddin-i RûmîMevlâna, yaşadığı dönemde "Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir" demişti. Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî tarih boyunca birçok tercüme ve şerhe konu olmuştur. Süleyman Mehmed Nahîfî (ö.1738) Mevlevîlerin elkitabı olan bu eseri, aynı aruz vezninde manzum olarak tamamını tercüme eden ilk kişidir. 2007, doğumunun 800. yılı olarak Mevlana yılı olarak kutlanırken Timaş Yayınları Mesnevi'nin bilinen en iyi tercümesini, Mevlana'nın soyundan gelen ve dedesi Karaman Mevlevihanesi'nin son şeyhi olan Âmil Çelebioğlu tarafından sadeleştirilmiş metnini ihtiva eden tek ciltlik eseri Türkçeye hediye etmektedir.Takdim yazısının sahibi Prof Dr Nihat Öztoprak, H. Nur Artıran, Sadıkyalsuzuçanlar'ın tercüme hakkındaki yorumlarını ve metnin içerisinden bazı bölümleri, ayrıca mütercim Süleyman Nahifi ve sadeleştiren Amil Çelebioğlu'nun biyografilerini aşağıda bulabilirsiniz.Tercüme metinden bazı alıntılar;"Hakk'ın rahmetine mazhar olmuşlar, kurtulmuşlardır. Fakat lanetine uğramışlar, tedaviye muhtaç hastalardır. İşte biz, bu lanetlikleri rahmetlik yapmak için dünyaya geldik""Güneş gibi herkese can vermeye, böylesine bir işte bulunmaya gelmişiz. Gamlılara eş-dost olalım, toprağa döşenenleri, gül gülistan hâline getirelim. Bunun için gelmişiz biz.Dünyanın bedenine, can nedir, gösterelim; gözleri aydın edelim diye gelmişiz.Altın gibi, bir taç kişinin öz malı değiliz biz. Deniz gibiyiz, maden gibiyiz; herkesin malıyız, herkesin mülkü. Yeryüzü gibi yağma yurdu değiliz. Gökyüzü gibi eminiz, hoşuz biz. Hristiyan gibi korkup duranlara, iman gibi aman vermeye gelmişiz biz.Kendine gel, sus; bunlardan da üstünüz; söze dile sığmayız biz""Biz ayırmak için değil birleştirmek için geldik""Beri gel beri, daha da beri. Niceye bir şu yol vuruculuk? Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye bir şu senlik, benlik?Tanrı ışığıyız, Tanrı sırçası. Kendi kendimizle bunca savaşımız, bunca inatlaşmamız da ne? Aydınlık, aydınlıktan ne diye kaçar böyle?Hepimiz de tek bir olgun kişiyiz; fakat neden böylesine şaşıyız ki? Neden zengin yoksulları böyle hor görür ki?""Aynı dili konuşmak dostluğa vesiledir. Aynı dili bilmeyince nasıl arkadaş olunur?"Bin yıllık Türk kültür tarihinin en büyük simalarından biri olan Mevlânâ (öl. 672/1273) büyük bir âlim, derin bir sûfî ve iyi bir şairdir. Anadolu'da halkın en sıkıntılı dönemlerinde Allah'ın lütfu olarak ortaya çıkıp halkın birlik ve beraberliğini sağlamış, kaynaşma ve birleşmesini temin etmiş sorumlu ve duyarlı bir insandır. O, aynanın güneşi aksettirmesi gibi pınarından içtiği sevgiyi bizlere aksettirmiş; muhabbeti, insan sevgisini, afvı, merhameti, inanmayı, bağlanmayı, gönlü bu haz ile temizlemeyi kucak kucak sunmuştur. Onun bu olumlu katkıları tüm zamanlara hitap eden Mesnevîsiyle hâlâ devam etmektedir."Hayatın sırlarını barındıran bu büyük Farsça manzum eserin birçok Türkçe tercüme ve şerhi vardır. Tercümelerden biri olan 18. yüzyıl şairlerinden Süleyman Nahîfî (1151/1738-39)'nin manzum tercümesini Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu bugünkü alfabeye aktararak istifadeye sunmuştur."- Prof. Dr. Nihat ÖztoprakHz.Mevlânâ kendi eseri için: Dünya durdukça, insanlar var oldukça Mesnevî okunacak zevk alınacaktır. Mesnevî'den haberi olan da olmayan da o nurdan faydalanacaktır diye buyurmuştur.Gerçektende Nobel Enstitüsü tarafından tüm zamanların en önemli eserlerinden biri kabul edilen Mesnevî, 800 yıldır hemen hemen tüm dünya dillerine tercüme edilmiş, üzerine çeşitli şerhler yazılmış ölmez klasik eserlerden biridir. Fakat şu bir gerçek ki; Nahîfî tercümesinin bu tercümeler arasında çok özel bir yeri vardır. Böylesine değerli bir çalışmanın Âmil Çelebioğlu tarafından sadeleştirilmiş metnini tekrar yayına hazırlayan Timaş Yayınlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, inanıyorum ki bu eserden çok faydalanacağız. H. Nur ArtıranMesnevî-i Şerif, ilk onsekiz beyitte, ilk onsekiz beyit ilk beyitte, ilk beyit ilk kelimede, ilk kelime ilk harfte, ilk harf ise ayırt edici bir nokta'dadır.Bu muazzam eser, denilebilir ki, nokta'nın açılımından ibarettir.Süleyman Nahîfî'nin tercümesi ise, çeviriler arasında en yetkin olanıdır.Bursevî şerhiyle aynı dünyadan gelen bu çeviriyi günümüz okuruna ulaştıran Divan Edebiyatı'nın Ali Nihat Tarlan'dan sonraki büyük hocası merhum ve mağfur Âmil Çelebioğlu'na iki yıl talebelik yapmış biri olarak bu neşrin onun ruhunu da şad edeceğini düşünüyorum. Çelebioğlu hocamız, sadece Divan değil, aynı zamanda Tekke, Halk ve Yeni Türk edebiyatı alanında da yetkin bir alim, titiz bir araştırmacı, Mevlevî geleneğinin müeddep bir bağlısı ve Mesnevî-i Şerif'in 'uzman'ı idi.Eserin Türk okuruyla buluşması, gittikçe çoraklaşan kültür yaşamımız ve onun en değerli desteği olan manevi hayatımız için zengin bir katkı olacaktır.Sadık Yalsızuçanlar
Semih Oktay

Semih Oktay

@semihoktay

Mesnevi-i Şerif

Mevlana Celaleddin Rumi; Çeviren: Süleyman Nahifi; Sadeleştiren: Amil Çelebioğlu
Timaş Yayınları; 800 sayfa,


Mevlâna'nın Mesnevî'-i Şerîf'i şu dizelerle başlıyor:

'Dinle neyden, zira o bir şeyler anlatmada,ayrılıklardan şikâyet etmededir.

Ney der ki: Beni kamışlıktan kopardıklarından beri iniltim, kadın ve erkek herkesi ağlattı.

Ayrılık bağrımı parça parça eylesin,tâ ki aşk derdini anlatabileyim.'
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 8 verdi
2 beğen · 0 yorum
Ahmet Can

Ahmet Can

@ahmetcan0

MESNEVİDEN
Hristiyan ülkelerini dolaştım, baştan sona, arandım da!
Çarmıhta O hiç görünmedi bana...
Hintlilerin puta,
Mecusilerin ateşe tapındıkları mabetlerin hiçbirinde O hiç yoktu...
Ey gönül;dolu dizgin yollar aştım, Kâbe'yi tavaf ettim de, yoktu O!
Yaşlıya gence sığınak olan Kâbe'de...
Sonra kendi yüreğime baktım, can evime!
İşte oradaydı yoktu başka hiç bir yerde...
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi
1 beğen · 0 yorum
Kemal Solgun

Kemal Solgun

@kedikemal

Mesnevi hakkında ne denilebilir ki?Aşkı sormuşlar Hazreti Pir'e,ben ol ki bilesin demiş.O hesap okunmadan hissedilmeden bilinmez..
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba puan vermedi
0 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Çok sıkıcı geldi bana hikayeler. Oku oku aynı şeyler. Devam etmem imkansızdı...
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba puan vermedi
3 beğen · 0 yorum
BGLMZ

BGLMZ

@bglmz

 ♥  ♥ 
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum

Mesnevi-i Şerif - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Meral Meri

Meral Meri

@meralmeri

'Dünya ehlinin aklı noksan olduğundan,yalancı sabahı -sahici sabah sanırlar.'

Hz.Mevlana ~Mesnevi-i Şerif
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Ömer DEMİR

Ömer DEMİR

@omerdemir

"Gel... gel... daha yakın gel... bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Madem ki sen bensin, ben de senim, Artık bu senlik ve benlik nedir? Biz Hakkın nuruyuz, Hakkın aynasıyız. Şu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekisip duruyoruz? Bir aydınlık bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor? Biz hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücud halinde olgun bir insanın varlığında toplanmış gibiyiz. Fakat neden böyle şaşiyız? Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden zenginler, yoksulları böyle hor görürler? Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye sol elini hor görür? Her ikisi de madem senin elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz ne demek."
( VI )
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Ahmet Can

Ahmet Can

@ahmetcan0

Kaderde Sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet...
Olsun,vuslata Aşık gönül susmaya da razı!
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Nisf

Nisf

@nisf

Aşk, renge ve kokuya bağlı (zahiri) olursa o, aşk değildir, kişiye bir utançtır.
...
Faniye olan aşk ebedî değildir. Zira insan bu düzenin hükmüne (ebedîliğe) müsait değildir.
Her an gönüle feyizler veren (goncadan daha taze olan) gözün, ruhun safası olan ilahî aşk bakidir.
Daima diri ve baki olana âşık ol. Sırrını o nura kavuştur.
O'nun aşkını iste, zira bütün peygamberler, veliler bu aşkı, iksirin ta kendisi bildiler.
"Bu aşka bende kabiliyet yok deme. Kerem sahibinin ihsan etmediği bir nesne yoktur."
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
18 beğen · 9 yorum
SHADOWMAN (@melankolikruhum)
🌟🚀🌠
10.05.19 beğen 3 cevap
AcupOfCoffee (@sherlock)
Mesnevi.... wauw.. şaşırtıyorsunuz...
10.05.19 beğen 1 cevap
Nisf

Nisf

@nisf

"Kuş havada uçarken gölgesi de yere aksedip (kuş gibi yerde koşar)
Ahmak kişi de o gölgeyi avlamak maksadıyla onun ardınca koşar durur.
O, onun havadaki kuşun gölgesi olduğundan habersiz, yerdeki bir gölge. Asıl ise Hüma gibi uçmakta.
Bilgisizlikten gölgeye ok atar. Okluğu boşalınca üzülür.
Ömür tirkeşi boşalmış, hâli harap. O, gölge avı yüzünden bîtab kalmış.
Bir kimsenin rehberi Hakk'ın gölgesi olursa Allah onu, hayal ve gölgeden kurtarır.
Hakk'a gerçekten kul olan O'nun gölgesidir. O Allah ile DİRİ, bu âlemde ÖLÜDÜR."
Mesnevi 1. Cilt syf. 54
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
99
KİTAP
Mevlana Hakkında Kitaplar
Mevlana Celaleddin Rumi, eserleri ve düşünce yapısı hakkında derin bilgiler edinmek iseteyenlerin mutlaka okuması gereken Mev...
Meral Meri

Meral Meri

@meralmeri

Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif paylaşım fotoğrafı
Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif
Ey bu arama yüzünden taraf taraf, bucak bucak dolaşıp duran!
Ne vakte kadar "Nerede bu gül bahçesi" diyeceksin?

Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Meral Meri

Meral Meri

@meralmeri

Bir aşık, hayra şerre bulanabilir. Sen onun hayrına şerrine bakma, himmetine bak!  Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif paylaşım fotoğrafı
Bir aşık, hayra şerre bulanabilir. Sen onun hayrına şerrine bakma, himmetine bak! Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif
Bir aşık, hayra şerre bulanabilir.
Sen onun hayrına şerrine bakma, himmetine bak!

Hz.Mevlana -Mesnevi-i Şerif
ataç ikon Mesnevi-i Şerif
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum beğen ikon