up
ara

Bir Tereddüdün Romanı

Bir Tereddüdün Romanı Konusu ve Özeti

Bir Tereddüdün Romanı
Sanat Edebiyat Tenkit kitabının da yazarı Peyami Safa tarafından kaleme alınan Bir Tereddüdün Romanı kitabı Roman (Yerli), türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 0 yılında 9789754370263 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Bir Tereddüdün Romanı isimli kitap 216 sayfadan oluşuyor. Kitap Kitaplığınızda Mutlaka Bulunması Gereken Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Bir Tereddüdün Romanı kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754370263
Sayfa: 216 sayfa
Yazarın kendine has, orijinal üslubuyla okuyucuyu psikolojik bir maceraya sürüklediği bir başka romanı.
"Mualla kendisine çok tavsiye edilen bu kitabı okumakta hâlâ tereddüt ediyordu. Yapraklarını çevirdi. 'Beni yalnız bırakmayınız!' diye başlıyan bir sahifenin yukarısından ortalarına doğru gözleri, satırların basamaklarını ikişer üçer altıyarak aşağıya kadar inmişti. Bir kaç yerde hep aynı cümle: 'Beni yalnız bırakmayınız!"...
(Kitap'tan)
Misafir

Misafir

@misafir000

Tereddüt; belki sevgili Orhan Seyfi Orhon ve Münir Nurettin birlikteliğinin o güzel şarkısından ( http://www.youtube.com/watch?v=xJj3oyLkjjk ), belki hayatım tereddütler içinde geçtiğinden okumayı çok arzu ettiğim bir romandı. Büyük bir hevesle ve belli ki önyargıyla okuduğumdan bende hayal kırıklığı yaşattı.Çok farklı beklentilerim vardı onun için üç yıldız ile dört yıldız arasında gittim geldim.
196 sayfalık kitabın, ilk otuz sayfası Bir Adamın Hayatı adlı romanından tasvirlerle geçiyor ki, okurken ne zaman giriş gelişme ve sonuç bölümü olacak acaba diye endişe etmeye başladım.İlk 30 sayfa yazarın ağzından, sonraki otuz sayfa ise romandaki yazarın, adını bilmediğimiz muharririn ağzından anlatılmış.Önce Mualla ile muharrir arasındaki evlenme teklifinin sonuçlarını okuyacağım diyorken, muharririn ve üçüncü sürpriz kahramanın rolleri ile akış değişiyor.Tüm romana yayılmış olan ve belki de en çok yeri kaplayan Bir Adamın Romanı adlı kitap, Muharririn Mualla'ya evlilik teklifi, sürpriz kahramanımız ve muharrimiz arasındaki ilişki olmak üzere üç bölümden oluşuyor.Psikolojik, toplumsal tahliler mevcut. Diğer Peyami Safa romanları gibi kolay akmıyor, çünkü olay örgüsünden ziyade psikolojik tahliler var.
Peyami Safa belli bir kesimin sahip çıktığı, belli bir kesimin de dışladığı bir yazar. Özellikle Yalnızız'ı okumuş biri olarak Peyami Safa'nın bu yanlış kategarizasyonuna şiddetle karşıyım. Bir Tereddüdün Romanı'ndaki muharrir, Yalnızız'daki Samim Peyami Safa'nın ta kendisidir ve içlerinde iyi ve kötüyü, kevserle şarabı,aşkı ve ihaneti rahatlıkla bulundurular.O aşağıda yaptığım alıntıdaki gibi her duyguyu içinde barındırmış.Osmanlıca kelimelerle aranız iyi ise buyrun okuyun;
"Türkiye'de mümkün olabileceği kadar asil bir ailenin kızıyla evlenmek için müspet sahaya doğru adım atmış bulunuyordum. Daha ileriye gitmekte mahzur görmedim.Eğer insanları evlenmekte tereddüde sevk eden şey bedbaht olma korkusu ise bende böyle bir şey yoktu;çünkü hiç bir hareketimin gayesinden tam bir saadet beklemiyordum.Hayattan aldığımız her zevki ona muadil bir ıstırapla ödediğimizi bildiğim için hiç bir şeyden yüzde yüz saadet ümit etmiyor ve yüzde yüz felaketten korkmuyordum.Bunun ikisi de imkansızdır. Çünkü ruhi varlığımız hazla kederin muvazenesine istinat eder, işte en büyük adalet ve müsvat! İnsan, çektiği ıstırap nispetinde zevk duyar;Ne kadar acıkırsa yemekten, ne kadar yorulursa dinlenmekten, ne kadar ararsa bulmaktan o derece zevk alır.İhtiyaç ve ıstırapla muvaffakiyet ve saadet rasındaki bu riyazi tenasüp, bütün insanlar arasında tam ve ezeli bir müsavat temin etmiştir. Eğer bir adamın hayatında duyduğu haz ve keder yekunları hesap edilecek olursa görülecektir ki hiç kimse kimseden daha fazla ne mesut ne de bedbahtır. Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşları ile ödüyoruz ve bu hususta bir dilenci bir milyarderden farksızdır. Çok gülenin çok ağladığını söyleyen atalar sözü de bize heyecanlarımız arasındaki muvazeneden doğan bu büyük müsavati bildiriyor.Bunun için muvakkat hazlar ve kederler istisna edilirse insanlar arasında devamlı bir saadet ve felaketten bahsedilmesini bile fazla bulanlardanım. Kararlarım üzerine mesut olmak ümidi ve bedbaht olmak korkusu tesirini kaybetmişti.Bütün amellerimizin neticeleri arasında ıstırap ve zevk itibariyle ahenk bulunduğuna bir kere kani olduktan sonra, Mualla Hanıma bu meseleyi doğrudan doğruya açmaya karar verdim."
"Bütün sanatkar dediğimiz sınıf ve münevver dediklerimiz hep tereddüt geçiriyorlar: İnanmakla inkar arasında tereddüt; ferdi ve içtimai temayüller arasında tereddüt; 'moi'nın kendi üstüne doğru saldırışından başka bir şey olmayan kendi kendini tahrip aşkıyla, yaratıcı hırslar ve sevdalar arasında tereddüt." Barres, Dante, Pirandello ( http://kaldirimcocuklari.blogspot.com.tr/2008/02/plaklar-giydirmek-pirandello.html ), Descartes, Eflatun, Werther eserde adı geçen, okunmaya değer oldukları satır aralarına yerleştirilenler. Verilen mesaj güçlü duruşun maneviyatla sağlanacağı elbette, bu fikir belli bir zümrenin değil tüm insanlığın üzerine. Maneviyat soyut bir kavram. Herkesin maneviyatı farklı. Bu kitabı okurken rahmetli Mehmet Pişkin'in intihar notunu seyrettim. Tam da denk geldi. Kalite bir adammış. Klas...
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 8 verdi
0 beğen · 0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Kitap okuduğum 3. Peyami safa romanıdır. İlki Fatih'i Harbiye , ikincisi Dokuzuncu Hariciye Koğuşudur. Bu kitap da uzun zamandır kütüphanemde okunmayı beklemekteydi. Dün gece bitirdim. Peyami Safa kullandığı dil eski türkçe kelimelerin fazlasıyla kullanılmışcümlelerden oluşmasından dolayı, anlaşılması zor olmasına rağmen; anlamını bilmediğimiz kelimelerin varlığı cümlelerine garip bir gizem katmaktadır. Ben kendi adıma okurken yorulmuş hissetmeme rağmen bu gizemli cümlelerinden haz aldığımı inkar edemeyeceğim. Kitap konusu itibari ile iç içe geçmiş, roman içinde roman .,, ve Kahraman'ın yazmış olduğu eserlerden alıntılar ve bunlar üzerinden gelişen diyaloglardan oluşuyor. Peyami Safa'nın romanlarında karşımıza çıkan Şark -Garp (Doğu-Batı ) kültürü arasında kalan insan eleştirisi ve psikolojisi bu romanda da Mualla ve Vildan karakterleri ile karşımıza çıkıyor. Lakin Fatih-İ Harbiye romanından farklı olarak yazar ikinci dünya savaşının yıkımları üzerinden tekrar inşa edilen "YENİ DÜNYA" düzeninin ne olacağı belirsizliğinin o toplumsal sorumluluğun bireye indirgenmiş tereddütlerini ve sancılarını yaşamakta ve yaşattırmakta karekterlerine... Kahraman'ımız her konuda şüpheci ve tereddüt içindedir. Mualla karakteri almış olduğu evlilik teklifi için kabul edip etmeme konusunda tereddüt de .. Vildan çevirisini yaptığı yazarın romanlarına mı , yoksa onları yazan yazara mı aşık ? Bu konuda tereddüt de ! Ölüm ve yaşamak arasında sıkışmışlığı ... Geçmişte yaptığı hataların vicdani muhasebesi ve bunu anlamlandıramadığı bir mutluluk-mutsuzluk (doğru -yanlış) arasında tereddüt de. İsmini bilmediğimiz yazar yaşadığı dünyayı anlamlandırırken YIKILIYOR.. Her şey YIKILIYOR!!! Derken başka bir cümlede YIKILMIYOR her şey SALLANIYOR diyebilmekte...Sürekli kitabın her karakterinde bir netsizlik hali bir oturtulmamış doğrular ve yanlışlar hali . Geniş bir perspektif den dünyayı sorgulama hali ... Her hali ile gerçek bir tereddütün romanı . Sorular yanıtlar- verilebilinecek başka yanıtlar. Tam bir sorgulama bombardımanı. Kitabı okurken oldukça fazla iç sesimin harekete geçtiğini hissetim . Her cevabım verdiğim diğer cevaba göre birbiriyle çelişti. Bu durumu yazarın anlık hislerinin sonucu yaptığı kendine ve dünyaya dair acımasız eleştiriler ve gereğinden fazla yerme!!! Hisleri sakinlediği anlarda başka tanımlama... Tam bir insani zaafiyet örneği ve sancıları... Bu açıdan yazar okurunuda bir tereddütün içine sürüklemeyi başarıyor. En azından benim için öyle. Yazara karşı önyargılarım eğitim aldığım dönemde zoraki okutulan kitapları olduğundan dolayı fazla idi lakin yıllar sonra bu kitabı ile kendisine derin bir saygı duyduğumu ve Türk edebiyatında belirli bir kesimin sahiplendiği bir yazar imajı kafamda yıkıldı. Kendisi evrensel nitelikte psikolojik ve sosyolojik çözümlemeler yapan , yada sorular soran değerli bir şahsiyettir nazarımda.
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 8 verdi
5 beğen · 0 yorum
1234

1234

@ercandurak

Bir kere kitabın ismini çok beğendim ve kapak tasarımı da çok hoş. Peyami Safa'nın karakterler üzerinde yaptığı psikolojik ve ruhsal tahliller diğer kitaplarında olduğu gibi mevcut. En azından Yalnızız romanında da öyleydi. İnsanlığın bir çok konuda tereddütler yaşadığını çarpıcı örneklerle ifade etmekle birlikte, kadınla erkeğin evlilik konusunda yaşadığı tereddüttü gözler önüne seriyor. Kurguda çok ilginç, kitap içinde kitap ve kitap içinde bir piyesten bölümler, kitapta yazar karakterinin yine kitaptaki okuyucusuna bir kitabında yer alan dükkânları ve eğlence yerlerini buraları hatırladın mı diye göstermesi unutamadığım bölümlerdendi. Birde anlamanı bilmediğiniz kelimeler için kitabın sonunda kelimeler bölümü var ki benim gibi kitabın sonuna gelince görmeyin diye yazıyorum. Yoksa sözlük kullanmak zorunda kalırsınız:)
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba puan vermedi
2 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

''Zekanın en sivri noktası şüphe ve tereddüttür.''
Peyami Safa kitabı okuyorsanız büyük duygu değişimlerine, yoğun depresifliğe hazırlıklı olmalısınız. Bir Tereddütün Romanı'nda yine kendi hayatına yakın şeylerden bahsetmiş. O hastalık ve sonrası dönemi korkusunu öyle bir yansıtmış ki, kitap boyunca ''acaba hasta ne yaptı?'' diye düşündürdü.

Ben psikolojik tahlil ve tasvirler açısından üst seviye buldum kitabı. Çok güzel bir anlatımı var. Kafanızda canlanıyor. Özellikle Vildan Hanım; gerçek bir karakter gibi, konuşma şekli bile oturdu kafamda. Tek düşündüğüm Mualla Hanım'ı neden muallakta bıraktı?

Kitap boyunca acabalar, gerçek mi değil mi? Şark mı garb mı? tereddütlerinde gidip geliyorsunuz. Yer yer sizi de o karamsarlığa çekiyor. Bu kadarı da olacak artık. ^^
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 9 verdi
3 beğen · 2 yorum
Engin Şahinşah (@enginsahinsah)
İncelemenin ilk paragrafında kendimi gördüm :D
11.05.16 beğen cevap
Sezgi (@sezgii)
Şaşırtmadı :D
11.05.16 beğen cevap
Misafir

Misafir

@misafir000

Kitabın Konusu: Yazdığı güzel eserler sayesinde birçok kadınla tanışan fakat tereddüdünün kurbanı olan yazar, kararsızlığı yüzünden ilişkilerinin hiçbirinde kesin bir sonuç elde edemez. Yazarın olaylara karşı bu ilgisizliği sadece kendisinin değil tanıştığı insanların hayatını da karartmıştır.

Kitabın Ana Fikri: Tereddütle yapılan bir işte başarı elde etmek mümkün değildir. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir.
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 8 verdi
0 beğen · 0 yorum

Bir Tereddüdün Romanı - S41

"Ve tereddütlerini dağıtmak için telkinimi tamamlayan sabit bakışlarla, birkaç kere tekrar ettim.
Serap tarafından eklenmiştir.
Serap

Serap

@serapp

Zekanın en sivri noktası şüphe ve tereddüttür.
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
11 beğen · 0 yorum
Merve

Merve

@mervez

Kaldırımların üstünde ne güzel bağırılır ve şarkı söylenir; kaldırımların üstünde ne güzel yıldızlara bakılır; arkadaşlarla ne coşkun kahkahalar fırlatılır ve yalnızken ve ağır ağır yürürken, için için ne güzel ağlanır.
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
9 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

Alâkalarımızın yüz bin şekline isim bulamıyoruz ve "sevmek" deyip çıkıyoruz. Onun için ne kadar suistimale uğruyor bu kelime.
(153)
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

İnsan, çektiği ıstırap nispetinde zevk duyar: Ne kadar acıkırsa yemekten, ne kadar yorulursa dinlenmekten, ne kadar ararsa bulmaktan o derece zevk alır.
(47)
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğen · 0 yorum
Quaf

Quaf

@quaf

"... Ölüme ve güneşe, diyor, sabit bir gözle bakılamaz."
(6)
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum
48
KİTAP
Kitaplığınızda Mutlaka Bulunması Gereken Kitaplar
Herkesin kitaplığında bulunması ve çevresindeki herkese okutması gerektiğini düşündüğümüz kitapları bu listede paylaşıyoruz. ...
1176
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
246
KİTAP
Okunası ve Tavsiye Edilesi Kitaplar
Satırlarından kopamayacağınız, okumaktan kendinizi alamayacağınız, okuduktan sonra mutlaka bir arkadaşınıza tavsiye edeceğini...
Selma Kavurmacıoğlu

Selma Kavurmacıoğlu

@selmakavurmacioglu

 paylaşım fotoğrafı
Bir döneme ışık tutması açısından okunması gereken bir kitap...
ataç ikon Bir Tereddüdün Romanı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
10 beğeni · 0 yorum beğen ikon
7.9/10
76 oy
Sence kaç puan almalı?
0