up
ara

Amerigo - Tarihsel Bir Yanlışlığın Hikayesi Sözleri ve Alıntıları

Gözde Özdemir

Gözde Özdemir

@gozdeozdemir

...çünkü her şey gibi zaman da tarihin ölçüsüyle değil kendi ölçüsüyle düşünür.
0 yorum