up
ara

Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor Sözleri ve Alıntıları

Bikotti

Bikotti

@bikotti

Nihayet gaflet ve cehalet. bir mazeret sayılamaz.
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Mütareke’nin ilk yıllarındaydı; Atatürk henüz Anadolu’ya geçmişti, Millî Hareket başlamıştı. Anadolu’nun bağrında çalışan Atatürk’e söz dinletemeyen Sultan’ın hükümeti ve onun yardakçıları, İstanbul’da onunla yakından ve uzaktan ilgisi ve bağlantısı olan herkese eziyet ederek hırslarını, kinlerini yatıştırmak istiyorlardı. Bir aralık benim de evimi basmış, belgelerimi almış ve beni Bekirağa Bölüğü’nde hapsetmişlerdi. O hükümetin uygulamalarında sebep ve adalet aramak faydasızdı. Kendimi hiç de düşünmüyordum. Evde korku ve heyecan içinde bıraktığım aileme, çocuklarıma acıyordum; ama onlardan daha çok acıdığım şey, evimin aranması sonucunda, çok önemli belgelerin hainlerin eline geçmesi
olmuştu. Çok sürmedi, talih bana güler yüz gösterdi: Ferid Paşa kabinesi düştü, ben de Bekirağa Bölüğü’nden çıktım. İlk işim, çalınan belgelerimi aramak oldu. O tarihte Harbiye Nezareti başyaveri, sonra da Cumhuriyet ordusunun en seçkin bir ordu komutanı olan Salih Omurtak Paşa’nın yol göstermesi ve aracılığıyla, birkaç mektup dışında, bütün belgelerimi geri almayı başardım.
Atatürk’le birlikte geçirdiğim eşsiz ve şerefli günlerin anılarını
yeniden yaşamak ve tatmak için bu görevi, elimden geldiğince
yapmaya çalışacağım.
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Bundan dolayı Atatürk’ün hayatına, onun daha genç bir subayken yaptığı mücadelerle ilgili en küçük ayrıntının, devrim tarihi açısından büyük bir
önemi vardır.
Atatürk’le birlikte geçirdiğim ayrıcalıklı ve onurlu günlerin anılarını yeniden yaşamak ve tatmak için, bu görevi elimden geldiğince yapmaya çalışacağım.
Benim bu yazılarım başkalarını ilgilendirmese bile, çocuklarım için faydalı olacağı kanısındayım.

Salih BOZOK
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gorgo

Gorgo

@gorgo

Yaveri Atatürkü Anlatıyor
Atatürk'ü daha yakından tanımak isterseniz mutlaka okumanız gereken bir kitap
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Kim olur zor ile maksuduna ruhayab-ı zafer/ Gelir elbette zuhura ne ise hükm-i kader. Bilirsin ki bizim maksudumuz vatana büyük bir mikyasta arz-ı hizmet eylemektir.
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum