up
ara

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik Konusu ve Özeti

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
Turancılık Milli Değerler ve Gençlik kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754378245
Sayfa: 252 sayfa Basım Tarihi: 2010
"Turancılık" deyince Türkiye'de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dâhil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet halinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançtır. Tarihi, savaşları ve fütuhatı dolayısıyla hemen bütün dünyaya antipatik gelen Türk milletinin yeniden birleşerek şahlanması birçok milleti korkuttuğu için; bu şahlanış sonunda bazı devletler ortadan kalkacağı veya küçüleceği için; hatta dünya çapındaki büyük ticaret ortaklıklarının çıkarları baltalanacağı için Turancılık ülküsü büyük bir direnişle karşılanmakta, bu direnişin propagandası ve fikriyatı yapılmakta, bu propaganda Türkiye içinde tesirli olmaktadır. Turancılık ülküsüne karşı Türkiye'deki muhalefet ya bunun Türkiye'yi büyük tehlikelere atacak bir macera sayılmasından yahut Türkiye dışındaki Türklerin de en az bizim kadar Türk olduklarının bilinmeyişinden, yahut da bugünkü sınırlarımız içinde 4000 yıldan beri üstüste yığılan etnik zümreleri ve kültürleri karıştırıp bunlardan şimdiki dili Türkçe olan bir "halk"ın peydahlandığını kabul etmekten doğmaktadır. Moskof uşağı oldukları için Turancılığın Rusya'yı devirmesinden korkanların muhalefetini kaale almıyorum.
fatih irkil

fatih irkil

@fatihirkil

Buyuk Türk milletinin ortak payda ve değeri Türkçülüktür.
Son dönemde televizyon programlarında kimi gazeteci,yazar,tarihçi vb açık oturum programlarında ortak değerde birleşme veyahut kendi savunduklari değerleri savunmakta diretip kurtuluş değeri yani bu ülke sınırları içindeki yaşayan halkın birleşmesinde;kardeşçe,sorunsuzca yasamasina olanak sağlıcak sonuca varilacak değerler sunmaktadır. Bu değerlerden ikisini ele alacak olursak biri ummetcilik diğeri ise Atatürkçuluktur. Tartışma programinda halkın birleşmesini sağlayacak bu iki değer uzunca tartışıldı ikisininde yanlış karşı taraflarca yorumlandigi savunuldu. Bense sizlere şunu demek istiyorum; TÜRKELİ sınırları içinde yaşayan büyük Türk milletinin tek ortak değeri ve bizi ileriye taşıyacak tek ortak değeri Türkçülüktür.
2 yorum
BUKALEMUN (@karacurin)
Günümüz de bu Türkçülük Kürkçülüğe dönüştü ..
29.11.17 beğen 1 cevap
rayetsu tuncer

rayetsu tuncer

@rayetsutuncer

1944 Türkçülük Turancılık davasında moskofçuların Türk birliğinden ne kadar korktuğunu görmüştük. Bu kitap ise ideolojimizin temelini, Turancılık fikriyatını açıklıyor. Atsız' ın bahsettiği birkaç bin genç bugün birkaç milyon genç halindedir. Hakkımızı, Atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da.
0 yorum
Müşkülpesent

Müşkülpesent

@bir2uc4bes

Atsız'ın Incisi
Sosyal medya ortamında en çok okunan, en çok beğenilen, en çok paylaşım yapılan sözlerin yer aldığı kitap. Atsız bey yine, kendi üslubuyla ve kendi örneklendirmeleriyle, renkli bir okuma sunuyor bize. Türkçülük ideolojisini benimsemiş veya karşıtı olanların anlamak için okuması gereken kitaplardan.
0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

Atsız'ın fikri mücadelesini anlattığı Turancılık ve Mili Değerler, Makaleler eserinden derlenenlerle tekrar kitap haline getirilmiştir. Genel itibariyle mizah, ironi ve göndermeleriyle çoğu kişiye had bildirmeleriyle meşhurdur. Yolbaşçımız Atsız Ata'nın dediği gibi: ''Turancıyız, Ne Olacak?''
0 yorum
Mücahit HAZAR

Mücahit HAZAR

@mucahithazar

Karşıt görüşlülerin bile tahamül edemediği adam Atsız hoca bu kitabını okulda karşıt görüşlüler tenefüste çalmıştı ne yazıkki :)
0 yorum

Turancılık Milli Değerler ve Gençlik - S41

Ey Türk Elleri!.. Özbekler, Türkmenler, Karakalpaklar, Kırgızlar, Kazaklar, Oyratlar, Altaylılar!.. Ey Doğu Türkistanlılar, Uygurlar, Tarançılar!
Ey Azerbaycanlılar, Kerküklüler, Bayır‐Bucaklılar, Kıbrıslılar, Batı Trakyalılar, Balkanlılar; Gagavuzlar!
Ey Balkarlar, Karaçaylar, Nogaylar. Kumuklar!
Ey Kırımlılar, Başkurtlar, Mişerler, Tatarlar!..
Sizin acılarınız, bizim acılarımızdır...
Sizin yurdunuz, bizim yurdumuzdur.
Yurdumuz Adalar Denizinden Altayların ötesine kadar büyük ve müebbet bir ülkedir.

Ötüken, 25 Haziran 1966, Sayı: 30
Sezgi tarafından eklenmiştir.
Ravza

Ravza

@ravza

"Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur."
ataç ikon Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
rayetsu tuncer

rayetsu tuncer

@rayetsutuncer

İhtiyakarlığı korkaklık derecesine getirmekle yalnız kaybederiz. Atılganlık, tehlikeyi göze almak, kazancın beş şartıdır.
Yaşamaya en çok hak kazananlar, ölümü göze alanlardır.
0 yorum
Ravza

Ravza

@ravza

"Bir adam ya odur, ya budur. İnsan aynı zamanda hem Türk, hem İngiliz; hem Müslüman, hem Katolik; hem milliyetçi, hem şeriatçı olamaz. Oldum diyen hiçbirisi değil, sadece ikiyüzlüdür."
ataç ikon Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Merve Şahbaz

Merve Şahbaz

@mervesahbaz

Turancılık ülküsüne karşı Türkiye'deki muhalefet ya bunun Türkiye'yi büyük tehlikelere atacak bir macera sayılmasından yahut Türkiye dışındaki Türklerin de en az bizim kadar Türk olduklarının bilinmeyişinden, yahut da bugünkü sınırlarımız içinde 4000 yıldan beri üstüste yığılan etnik zümreleri ve kültürleri karıştırıp bunlardan şimdiki dili Türkçe olan bir "halk"ın peydahlandığını kabul etmekten doğmaktadır.
ataç ikon Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
rayetsu tuncer

rayetsu tuncer

@rayetsutuncer

Aziz Türk milleti; huzurunda hürmetle eğiliyoruz; Çünkü, en büyük, en gerçek, en yüce kuvvet sensin!..
0 yorum
1130
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
fatih irkil

fatih irkil

@fatihirkil

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ- Turancılık milli değerler ve gençlik  paylaşım fotoğrafı
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ- Turancılık milli değerler ve gençlik
Son dönemde televizyon programlarında kimi gazeteci,yazar,tarihçi vb açık oturum programlarında ortak değerde birleşme veyahut kendi savunduklari değerleri savunmakta diretip kurtuluş değeri yani bu ülke sınırları içindeki yaşayan halkın birleşmesinde;kardeşçe,sorunsuzca yasamasina olanak sağlıcak sonuca varilacak değerler sunmaktadır. Bu değerlerden ikisini ele alacak olursak biri ummetcilik diğeri ise Atatürkçuluktur. Tartışma programinda halkın birleşmesini sağlayacak bu iki değer uzunca tartışıldı ikisininde yanlış karşı taraflarca yorumlandigi savunuldu. Bense sizlere şunu demek istiyorum; TÜRKELİ sınırları içinde yaşayan büyük Türk milletinin tek ortak değeri ve bizi ileriye taşıyacak tek ortak değeri Türkçülüktür.
0 yorum