up
ara

Kayıp Kıta Mu

Lost Continent of Mu

Kayıp Kıta Mu Konusu ve Özeti

Kayıp Kıta Mu
Kayıp Kıta Mu'nun Çocukları kitabının da yazarı James Churchward tarafından kaleme alınan Kayıp Kıta Mu kitabı Bilim, Tarih türünde okuyucusu ile buluşuyor. Nokta Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9786055698065 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Kayıp Kıta Mu isimli kitap 368 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Deniz Karatağ çevirmiştir. Kayıp Kıta Mu kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Deniz Karatağ
Yayınevi: Nokta Yayınları
ISBN: 9786055698065
Sayfa: 368 sayfa Basım Tarihi: 1970
1930'lu yıllarda ulu önder Atatürk, Tahsin Mayatepek'i çok özel bir görevle Güney Amerika'ya gönderdi. Meksika Maslahatgüzarı olarak atanan Mayatepek, bu görev sırasında Atatürk'e acil bir telgraf göndererek, emekli Albay James Churchward'ın Mu ve Atlantis Uygarlıklarıyla ilgili dört kitabından söz etti. Atatürk hemen bu kitapların Türkiye'ye getirilmesini ve dilimize çevrilmesini emretti. Daha sonra konuyu daha derinlemesine tartışabilmek için Churchward'ı Türkiye'ye davet etti ama böylesine uzun bir yolculuğa dayanamayacak kadar yaşlı olan Churchward davete karşılık veremedi. Bu kitaplarda Atatürk'ü bu kadar meraklandıran ne vardı? Churchward, büyük Uygur İmparatorluğu'nu Mu ülkesinin bir koloni uzantısı olarak tanımladığı, somut bilimleri insanoğlunu yanıltmakla suçladığı, bugün mimarileri, astronomi bilgileri ve sahip oldukları ilginç teknolojiyle hâlâ günümüz bilim adamlarını şaşırtmaya devam eden Aztekler, Mayalar ve Sümerlerin bıraktığı kalıntı ve eserlerin görmezden gelindiğinden şikayet ettiği kitaplarında bu soruları yanıtlarken, okurların zihninde çok daha derin sorular uyandırıyor. Elinizdeki bu kitap Mu ülkesinin coğrafi konumunu, kullanmış oldukları sembollerin günümüzde halen insanlar tarafından kullanıldığını, dünyadaki farklı kıtalarda yaşamış olan Mısır, Hint, Maya, Aztek, Çin uygarlıkları arasında insanı hayrete düşürecek benzerlikler olduğunu belgeler ve kanıtlarla gün ışığına çıkarmaktadır.
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Kayıp Kıta Mu
Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve gerçekleşen depremlerle Pasifik Okyanusu’nun altında kalan kıta Mu’nun tarihini anlatan bir araştırma kitabıdır. Araştırma; yazarın kendisi tarafından yapılıp, anlatıldığından dolayı araştırma kitapları kategorisinde üst sırada yer aldığını düşünüyorum. (Alıntılar mevcut ama hepsi bizzat yazarın araştırmaları neticesinde edindiği bilgilerdir.)

Troano Yazması, Cortesianus Kodeksi gibi o döneme ilişkin yazılı kayıtlardaki şifrelerden alıntılar yapılarak, kıtanın tarihi anlatılmış.

Mısırlılara ait Ölüler Kitabı’nda bulunan vinyetlerdeki sembollerin deşifre edilmiş, düz yazı halini okumak (birkaç cümle de olsa) oldukça ilginçti. Bu kitabın sonunda geçen “Ben saf bir lotus çiçeğiyim” cümlesi, aslında Mu insanlarının soyundan geldiği anlamında olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Bu durum Mısır’da yaşayan ve Mu insanlarının soyundan gelen insanların var olduğunu gösteriyor. William Niven adlı maden bilgininin Meksika’daki gömülü yeraltı şehirleri ile ilgili araştırmasında Mu’dan izler görmesi, Kuzey Amerika’daki Pueblo Kızılderililerinde Mu soyundan gelen kişiler olduğu gibi konular ele alınmış.

Mu kıtasının varlığı konusundaki kanıtlardan (Hindistan ve Tibet’teki manastırlardan, bazı keşişler, papazlardan ve rahiplerden o dönemlere ait vinyetlerin üzerindeki sembollerin deşifre edilmesi konusunda yardım alınarak hazırlanarak) derlenen bu kitabı keyifle okudum. Tavsiye ediyorum.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 8 verdi
6 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

KAYIP KITALAR
Bu kitapta Atlantik okyanusunda, şimdiki ada ve takımadaların olduğu yerde "MU" adında çok büyük bir kıta olduğu ve yaklaşık 12.000 sene önce deprem ve yanardağlar gibi doğal afetlerle battığı, şimdiki Paskalya adası, Havai ve Kiribati gibi adaların bu kıtanın kalan yüksek dağları olduğunu iddia ediyor. Hatta dünyanın Çin, Hint, Uygur, Ortadoğu, Mısır, Toltek, İnka ve Maya gibi eski uygarlıklarının hepsinde bu kıtanın etkisi olduğu iddia ediliyor. Gerçek payı var mı? Efsanelere ve bazı kanıtlara bakarsak var. Ama yazar biraz fazla abartmış ve elindeki belgeleri fazla zorlamış. O yüzden okunabilir ama hepsini doğru kabul etmek pek mantıklı değil. Zaten bunu alıntılarımda göreceksiniz.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi
6 beğen · 0 yorum

Kayıp Kıta Mu - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Araştırmalarım sonucu ulaştığım kesin kanıtlar sayesinde, Musa’nın Tevrat’ın ilk kısımlarını Mısır’a Burma ve Hindistan üzerinden getirilen tapınak kayıtlarının, anayurt Mu’nun Yedi Kutsal İlhamlı Metni’nin nüshaları olduğu açıkça görülüyor.
Musa bu metinleri kopyalarken hata yapmış olamazdı.
Sekiz yüz yıl sonra eski Mısır ezoterik tapınak metinlerini anlamayan insanlar bu metinleri o kadar az anlıyordu ki, bu gün yanmış adağın ne anlama geldiğini ve neyi simgelediğini bilen bir tek Yahudi bile olduğunu zannetmiyorum.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İskenderiyeli Klemens: “Mısırlılar ne sırlarını herkesle paylaştılar ne de ilahi gizemlerini dinsizlere anlatarak değersizleştirdiler. Bunun yerine onlara tahta çıkacak varise ve ya erdemi ve bilgeliğiyle kendini kanıtlamış rahiplere sakladılar.”
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bu değişikliklerde ahlaki değerleri hiçe sayan Mısır ruhban sınıfı neden oldu bunlar önce şeytanı icat edip, ona bir mesken bulmaları gerektiği için cehennemi uydurdular. Beş bin yıl önce ne şeytan, ne de cehennem biliniyordu. Bu uydurmaların halk üzerindeki etkilerini gören Hindistan ruhban sınıfı, Set’i Şiva ile takip etmekte gecikmedi.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bu ana yırdun kuzeyindeki insanların tüylü yılanı Quetzacoatl’ın alışıldık bir çizimi. Süslü yılan tüm antik halklar arasında daime yaratıcı olan Tanrı’nın ve onun yaratımlarının, altın çağın kitaplarında anlatılan Yedi Emir’in sembolü olmuştu.
Başlangıçta bu semboller az sayıdaydı; fakat zaman geçtikçe sayıları da karmaşıklıkları da arttı. Mısırlılar döneminde o kadar çok ve karmaşık semboller bulunuyordu ki, mısır rahiplerinin yarısı bile bunların tamamını anlayamıyordu.
Musa, Osiris dininin bir uzantısı olarak tek Tanrıcılığın temellerini attı; fakat öğretilerinin de bu dinin sembollerini kullanmaya devam etti. Aslına bakılırsa bu sembollerin bazıları hala Yahudi sinogogların da görülebilir.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bir ulus dünya tarihindeki sahip olduğu yeri; para, halkının kalbinde dürüstlük ve onurdan daha değerli olduğunda yitirir. Genel, yaygın bir kazanç hırsı, büyük bir karışıklık veya felaketin habercisidir.
Kendi haline bir vahşi gelişemez. Bulunduğu duruma düşmüştür ve düşmeye de devam eder. İleri doğru bir değişim yalnızca medeniyetle iletişime geçirildiğinde mümkün olur. Medeniyetle iletişime geçirilen bir vahşi iki yoldan birini izler: ya medeniyeti benimser ve ilerler ya da uygarlığın yalnızca ahlaksızlığını benimseyip bunları kendi ahlaksızlıklarına ekler, daha da hayvanlaşır ve daha da aşağıya düşer. Böyleleri erken bir yok oluşa mahkumdur.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 5 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Başlıyorum paylaşım fotoğrafı
Başlıyorum
Kayıp kıtanın öyküsüne başlıyorum.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
23 beğeni · 14 yorum beğen ikon
Hayata Gülümse (@hayataagulumse)
Keyifli okumalar @gulsah-sonmez
12.12.17 beğen 1 cevap
SweetHexe (@glbn)
Güzel seçim. Çok fazla bilgiler içeren bir kitap, keyifli okumalar.
12.12.17 beğen 1 cevap
Red Red (@khaos)
Bir ara kafayı fena takmıştım bunlara sonra ilgimi kaybettim.
12.12.17 beğen 1 cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Kayıp Kıta Mu ile ilgili yeni öğrendiklerim
-Mu kıtası, doğusundan batısına 9500 km, kuzeyinden güneyine 4500 km uzunluğundaymış.

-Çeşitli kayıtlarda Mu kıtasının kutsal çiçeğinin lotus olduğu belirtilmektedir.

-Kıtada 64.000.000 insan yaşıyormuş ve şu an British Museum’da bulunan Troano Yazması’na göre burada yaşayan halk on kabiledir ve tek hükümettir.

-Kıta’daki İmparatorluk’un adı “Güneş İmparatorluğu” dur.

-Kıta’da beyaz ırk hakimdir.

-Mu ülkesi deprem ve volkanik patlamalarla iki kez sarsıldı, ikinci sarsılmada, Mu ve üzerinde yaşayan insanlar Pasifik Okyanusu’nun sularının altında kaldı.

-Bu ülke suların altında kaldıktan sonra çok az insan hayatta kaldı ve hayatta kalanlar, varlıklarını sürdürmek için yamyamlığa başlamış. Böylece ilk yamyamlık başlamış.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Mu ülkesindeki insan belirişi paylaşım fotoğrafı
Mu ülkesindeki insan belirişi
Bu vinyet, Nakal tabletlerinde, Mu ülkesinde insan belirişini anlatan vinyettir.
Bu vinyette
Mu’nun sembolik çiçeği lotus,
Mu’nun sayısını veren üç bitki parçası,
Mu’nun alfabetik sembolü olan M harfi,
Tau sembolü,
Suyun sembolü,
İlk insan
yer almaktadır.
Her sembolün bir anlamı vardır.
ataç ikon Kayıp Kıta Mu
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
4 beğeni · 0 yorum beğen ikon