up
ara

İnce Memed - 2

İnce Memed - 2 Konusu ve Özeti

İnce Memed - 2
İnce Memed - 2 kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9789750807176
Sayfa: 459 sayfa
Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in söyleyişiyle ''içinde başkaldırma kurduysa doğmuş'' bir insanın, ''mecbur adam''ın romanı.

Öldürülen Abdi Ağa'nın yerini kardeşi Hamza alır. Memed, topraklarını ele geçirmek için Vayvay köylülerine zulmeden Ali Safa Bey'i ve Hamza'yı öldürür. Ancak köylüler için tam bir efsaneye dönüşmesine rağmen zulmedenlerin öldürmekle bitmeyeceği konusunda kuşku duymaya başlar. Abdi Ağa gitmiş, yerine Hamza gelmiştir, onun yerini de bir başkası alacaktır.

"Kalemi insanlığın hizmetinde bir yazar..."
- Henry Lundström, Sundvalls Tidning, (İsveç)

"Yaşar Kemal, görkemli bir destan akıcılığı içinde, tüm ayrıntıları titizlikle yansıtarak dile getirmiş ülkesini."
- Paul Theroux, The New York Times, (A.B.D.)

"Korkusuz bir toplum eleştiricisidir Yaşar Kemal. Ve eşsiz bir şair."
- Dagens Nyheter, (İsveç)

''Bir gökkuşağı gibi, toprağa hiç dokunmadan bir ufuktan diğerine kayan büyük bir efsane geleneğine dayanıyor.''
-Sunday Times, (İngiltere)

''Kemal'in Hardy ve Tolstoy ile karşılaştırılmasına yol açan zengin uslup, konunun zenginliğini ve çeşitliliği, sıradan insanların yaşamıyla insanlığın bağlantısı, insanı içine çeken bu romanda aşikar.''
-The Times, (İngiltere)
Mehmet

Mehmet

@yoldas

SPOİLER İÇERİR
Yaşar Kemal güzel bir doğa ve tarih gezisine çıkarıyor okuyucuyu kitabın ilk satırlarında. Sarp, asi Anavraza ovasından kayalıklarına, kalesine, yönümüzü Güneye döndüğümüzde Hemite dağının tepesi, kuzeyde Kadirli, çıplak ama yemyeşil Sülemiş tepesi, Anavraza ovasının kuzeybatısı Kozan yolu, az ötesinde Aslanlı köyü, Akdenize doğru Dumlukale. Anavraza ovasındaki köylerden birisi de Vayvay köyüdür. Toprağı verimlidir. İnsanı yiğittir. Dostu düşmanı iyi tanır. Kimini saklar kimini kovar. Ne zulüm, ne hükümet, ne ağaların türettiği eşkiyalar bu koca yürekli köylüyü baş eğdirip de köylerinden kovamıyorlar. Safa Beyin karşısında kocaman bir engeldir. Safa Bey bir ağadır. Dağlarda eşikiyası, arkasında hükümeti, kaymakamı, valisi, candarması, yalakası. Hepsi bir olmuş direnen Vayvay köyünü kovmak, toprağını ele geçirmek adına bir zulüm makinasına dönmüşlerdir. Genç kızlar kaçırılır, köyler ateşe verilir, hayvanlar öldürülür.

Serinin ilk kitabında zalimlikte sınır tanımayan, Abdi ağa ölmüştü. İnce Memed meydana topladığı köy halkına '' '' abdi Ağa yok artık. Elinizdeki öküzler sizindir. Ortakçılık, mortakçılık yok.Tarlalar da sizindir. Ekin ekebildiğiniz kadar. Ben dağda oldukça, bu böyle sürüp gidecek. '' demişti. Gerçekten de öyle olur. Köylü derin bir nefes almış, halaylar kurulmuş, çakırdikenliği ateşe verilmiş, kendisi ekmiş kendisi kazanmış mutlu mesut yaşayıp gitmişler. Ta ki Abdi ağanın kardeşi Kel Hamza ortalığa çıkana kadar. Gelen gideni aratır. Öyle ki bir kaç yıl boyunca mutlu mesut yaşayan köylünün elinde avucunda neyi var ne yok alır. Kara kış da açlığa mahkum eder köylüyü. Köy yoksullaşır, yoksullaştıkça boyun büker, siner, çaresizleşir, susar. Yaşlısı, genci, çalası, çocuğu, hükümetin uzatmalı çavuşunun zulmünde inim inim inler. Bunun sorumlusu olarak da İnce Memed tutulur. Abdi ağa öldüğünde Değirmenoluk köylüleri Memedi bağrına basarken, Kel Hamzanın daha bir acımasız olmasını karşısındaki çaresizlikle Memedi suçlu bulurlar.

Her köyün bir ağası, her ağanın hatta hükümetin dağda bir eşkiyası vardır. Bir de hepsine karşı olan ince Memed. Hepsi de İnce Memede karşıdır. Çünkü İnce Memed güçlünün değil haklının yanındadır. Ezenin değil, ezilenin yanındadır. Ağaların değil, köylünün yanındadır. İnce Memed de can bulur Hızır Paşaya teslim olmayan, Pir Sultan Abdalın sesi. Demirci Kawa'nın zalim Dehaka karşı direnişini görürsünüz İnce Memed de. Selçuklu zulmüne karşı isyana kalkan Baba İshak'tan geliyor bu direniş. "Sultanlar, padişahlar, hanlar bu namert dünyada egemen olduğu müddetçe ben Köroğluluktan vazgeçmeyeceğim" diyerek Bolu Beyine diz çökmeyen Köroğlun'dan tanırsınız ince Memedi. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun, diyen Seyid Rıza'dan tanırsınız İnce Memedi.

Yalan ve hileler zalimlerin sıkça başvurduğu yollardan biridir. İnce Memedi köylünün gözündeki itibarını zedeleyip köylünün safını değiştirip sömürmeye kaldıkları yerden devam edebilmek için bayağı bir iftiraya başvururlar. Örnek vermek gerekirse; '' Ağanın üç kızı varmış, on altı, on sekiz, yirmi üç yaşlarında. Önce on altı yaşındaki kızı yatırmış konağın ortasına. Babasının, anasının, kardeşlerinin gözleri önünde ırzına geçmiş. '' gibi yalanlarla itibarsızlaştırılmaya çalışılır İnce Memed.

Dağlardan inmiş Vayvay köyü bağrına basmıştır İnce Memedi. Dikenli köyünden bir Hürü ana vardır. Vayvay köyünden Kamer ana. Bir güvercinin yavrularını korurken ki çırpınışıyla koruyor İnce Memedi. Tepesine üşüşmüş akbabaların içinde yalnız olmadığını anlıyor. Koca Osman vardır lakabı gibi yüreği de kocaman. Topal Ali iz sürmekte üstüne yoktur. Ferhat hoca. Ve bu hikayenin içine sıkıştırılmış Seyran. O ne güzel bir aşk. Bir sevda ancak bu kadar güzel, duygular ancak bu kadar temiz, ancak bu kadar içten, ancak bu kadar gerçek anlatılabilirdi.

Ve şimdi ben haykırıyorum büyük bir mutlulukla Kel Hamza, Ali Safa Bey yok artık. Koca Osman zalime karşı direnmek haktır dese de Memed bu soruyu sormaktan kendini alamaz, Abdi gitti, Hamza geldi, Abdi gitti, Ali Safa geldi, Abdi gitti, Arif Saim geldi, bu hep böyle mi gidecek ? Zalimi öldürdüğünde yerine başka bir zalim mi gelecek ? Ağayı öldürürsün yerine başka bir ağa mı gelecek ? Bir daha öldürürsün bir daha mı gelecek ? Bakalım üçüncü kitabında bu soruların cevabını bulabilecek midir Memed.

Bazı karakterleri Kürt Cemal, Türkmen Ali, Kızılbaş Ahmet, Çerkez Mustafa, diye adlandırırken '' Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız '' mesajını vermek istemiş olabilir mi Yaşar Kemal? '' Şu Ermeni çiftliğini bana devret.'' Başka bir sayfada '' Ermenilerin bırakıp gittikleri mahalle yıkıntıya yüz tutmuştu. '' Doğu Anadoludan göç etmiş Kürtler diyerek tarihsel bir derinlik kazandırmıştır eserine.

'' Yılanı küçükken ezmek gerek '' sözleri, ağaların her fırsatta vatanı, milleti, devleti, dini kullanarak ince Memed karşısında kendilerini savunmaları da günümüzün egemenlerinin dilinde hayat bulmuştur.

Feodaliteyi bitirsin yerine burjuvazi geçer. Ağa yerini patrona, maraba yerini işçiye bırakır. Sömürenin ve sömürülenin isimleri değişse de ne talan biter, ne zulüm biter, ne yoksulluk biter. Bu hep böyle mi gider?
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi
0 yorum
Dilek Öz

Dilek Öz

@lostris

Yaşar Kemal Çukurova’daki gözlemlerini uzun ve eşsiz betimlemelerle yansıtmaya devam ediyor, bu nedenle ilk kitaba kıyasla daha durgun ilerliyor.

--- Okumayanlar için aşağıdaki bölüm kitap hakkında bilgi içermektedir. ---

İnce Memed, Hatçe’nin ölümü, Iraz’ın oğlunu alıp götürmesinden sonra bir müddet dağlarda gezmeye devam eder. Sığabildiği köylere sığınır, fakat Yüzbaşı Faruk tüm çetelerin ve eşkıyaların peşindedir ve artık köylülerin de yardımını almaktadır.
Köylülerin bu yaptığını uzun bir müddet anlayamaz İnce Memed, yorgun düşünceye, açlıktan kırılıncaya kadar kaçar durur, Vayvay Köyüne Koca Osman’a sığınır. Kendine geldikten sonra köyüne iner, köylü ona kızgındır, Abdi Ağa’yı öldürmüş yerine Hamza gelmiştir ve köylü Abdi Ağayı mumla aramaktadır, hakkında rivayetler uydurulmakta neredeyse ermiş ilan edilmektedir. Yüzbaşı’nın kuşatmasından kurtulup Vayvay’a tekrar sığındığında tükenmiştir Memed, aklında tek bir düşünce “Abdi gitti, Hamza geldi”. Kişiler değişse de sistemin aynı kaldığını İnce Memed’in kendini için için yemesinden, duyduğu umutsuzluktan çok net anlıyoruz.

Fakat İnce Memed’in sığınmasıyla birçok şey değişir Vayvay’da, Yaşar Kemal, bir kahraman beklemenin gereksizliğini inceden vurguluyor bunu en çok Koca Osman’ın “Sana bir iş yok şahinim, sen dinlen, senin gölgen yeter” sözlerinden anlıyoruz. Ali Saf Bey’in yaptıklarına misillemeler başlar, Ali Safa’nın evi taranır, atları çalınır, düzene isyan başlamıştır, onlarca İnce Memed türer, asker dağ bayır İnce Memed arar bulamaz. İnce Memed bir efsane olmuştur artık, bir bakarsın Alidağ’dadır bir bakarsın düze inmiş Ali Safa’nın peşindedir. Gerçek İnce Memed ise bir iç çatışma içerisindedir, kendiyle yüzleşmektedir, Vayvay’ın ve Dikenlidüzü’nün başına gelenlerin hep kendi suçu olduğunu düşünmektedir, bu nedenle susmaya kararlıdır; ta ki Vayvay susuzluktan kırılıncaya, Kamer Ana’ın ağzından sitem dökülünceye, Seyran Kız gözlerini kaçırıncaya, Koca Osman küsünceye kadar.

İnce Memed önce gider Ali Safa’yı ardından da Hamza’yı vurur, yine yoldaşı dağlara sığınır.

Memed’in içerisine düştüğü derin psikolojik çukurun değerlendirilmesinin okuyucuya iyi yansıtılmasından mı, betimlemelerin daha yoğun oluşundan mı, bilemiyorum bu cilt daha etkileyici geldi bana. Yağız At’ın geçtiği bölümlerin tadı da başkaydı, topluma mal olmuş Köroğlu, Ağrı Dağı gibi destansı hikâyelere de vurgu vardı.
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

İnce Memed-2
İnce Memed’in hayat hikayesi devam ediyor bu kitapta. O ortamda yaşayanların alıştıkları “düzen”e bir baş kaldırmadır İnce Memed’in yaşamı.

Söylentiler...Söylenti, insanlar arasında öyle hızlı bir şekilde yayılır ki, insan şaşar kalır. Bir de öyle boştur ki, tüm söylentileri bir araya getirseler de hangisinin doğru olduğunu bilemez ve anlayamaz duyan kişi. Sonuç olarak söylenti, insanlara bir şey katmadığı gibi, insanları gerçekten de uzaklaştırır. Köydeki insanlar söylentisiz yapamadıkları gibi, tam anlamıyla itibar da edemezler.

Abartma...Köylüler; sevdikleri, saygı duydukları, güvendikleri, cesaretine hayranlık duydukları insanları tasvir ederken, gerçeğin üstüne çıkarak kişiyi abartırlar. Öyle farklı bir bakış açısıyla bakarlar ki hayran oldukları kişiye, onunla karşılaşmaları kısa bir zaman dilimi olsa da, günlerce anlatırlar geçirdikleri o birkaç dakikayı. Karşıdaki insan, bu durumu anlayamadığından dolayı, saatlerce, bazen de günlerce dinler anlatan kişinin hayal dünyasına göre değişen mübalağalarla süslediği anlatımını.

Köy yaşamıyla ilgili benim bilmediğim birçok şeyi okudum bu kitapta. İnsanların, kimseyle paylaşamadıkları hislerini görüp, insanları farklı yönlerden keşfedeceğiniz İnce Memed serisini tavsiye ederim. Keyifli okumalar dilerim.
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi
0 yorum
ruken al

ruken al

@rukenal

Ağalar değişir, zulüm değişmez..
Gelen gideni aratır derlermiş. İnce Memed serisinin ikinci kitabında önceki kitapta öldürülen Abdi Ağa yerine gelen Hamza Ağa olsun Ali Safa Bey olsun köylüye bir avuç toprak için zulmetmeye devam etmektedir. Yaşar Kemal bu kitapta daha çok İnce Memedin kahraman olduğunu düşünen bir grup insanın, İnce Memedi jandarmalardan ve hükümetin yereldeki adamlarını arkasına alarak onu yok etmeye çalışan toprak ağalarından korumaya çalışmalarını anlatmıştır . Kitabın dili önceki gibi; yine aynı şekilde değişik değişik insan karakterine yer verilmiş,bol bol tasvirler yapılmıştır. Okurken aslında serinin ilk kitabını tekrardan okumuş gibi hissedebilirsiniz. . Çünkü değişen sadece karakterler olmuştur, kötülük yine aynı şekilde devam etmektedir. Peki Abdi gitti, Hamza geldi yarın öbür gün Hamza gitse yerine gelecek olan başka bir ağa kendisiyle beraber getirecek kötülükler ile köylüleri caydırmaya, korkutmaya devam mı edecek?
İyi okumalar diliyorum herkese..
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba puan vermedi
0 yorum
1919 MAVİ

1919 MAVİ

@1919mavi

Amacim seriye ara vermekti. Ama ama ince memed beni birakmadi.jandarmalardan,eskiyalardan,koylulerden kacmaya devam ettik. Koca osman'in evine yerlestik. 6 ay saklandik. Koca osman ve kamer ana bizi cok guzel sakladi.
Bu arada koylunun basina abdi aga'dan sonra kel hamza coreklendi. Abdi aga'ya rahmet, ince memede beddua okuttu. Huru anadan abdi aganin olumunden sonra koylulerin basina neler geldigini ogrendik bunalima girdik. -bir tur sucluluk duygusu- "bir abdi aga gider,bir abdi aga daha gelir" -boyle gelmis boyle gider- dusuncesi.
Ya ali safa? Ya ali samim? Bunlar milli mucadeleci sozde! Benim Atamin 'efendi' yaptigi koyluye ciftlikkurma ugruna yapmadiklari kotuluk kalmadi!
Agalarin yaninda olan askere,kaymakama ne demeli?
Ve seyranla askimiz basladi. Gizlice savranda sevistik.
Sonunda koylulerimizin yuzune bakamaz hale geldik. Bicak kemige dayandi...
Once ali safayi,sonra kel hamzayi vurduk! Vururken ince memed kadar heyecanlandim.
Kitabin ilk kitabin tekrari oldugunu dusunenler var. Ben katilmiyorum.
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi
0 yorum

İnce Memed - 2 - S41

Çocuklar, kadınlar uykulu, yaşlılar bıkkın, delikanlılar, orta yaşlılar terli, yorgun, doğan güne karşı ıslak toprağa çökmüş oturmuşlar.
Günay Aktürk tarafından eklenmiştir.
Fadime Saçlı

Fadime Saçlı

@fadimesacli

"İnsan olmak başka iş, insanlık başka iş."
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
amour (@amour)
İnsanlık bir elbisedir her bedene olmaz
16.01.19 beğen cevap
Eduşka

Eduşka

@edaa

Sular hendeğine dolar. İnsanlar doğar ölür, gün doğar batar. Ağaçlar büyür çürür. Sular akar, bulut ağar. Ağayı öldürürsün, ağa gelir yerine. Bir daha öldürürsün, bir daha gelir
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Bir ağaç ne kadar ulu, ne kadar güçlü, ne kadar sağlam olursa olsun, onu toprağından çıkaracak olursanız kurur.
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

"Ağa gidecek, ağa gelecek Her yerde bu böyle. Allah böyle yaratmış. Kuşlar kanatlarıyla uçarlar. Yel kanatsız eser.İnsanlar iki ayakları üstünde yürürler. Ay da, gün de doğar batarlar."
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fürûzan 🍁🌾

Fürûzan 🍁🌾

@fadikk

"Zulüm hiçbir zaman payidar olamamıştır."
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
538
KİTAP
Ölmeden Önce Okunması Gereken 1001 Kitap
Neokur üyelerinin katkılarıyla ortaya çıkmış olan, ölmeden önce okunması gereken kitapların toplandığı listedir. Ölüm de ner...
505
KİTAP
Seri Kitaplar
Birden fazla kitaptan oluşan ve uzun sürmeleri nedeniyle okurken adeta hayatımızın bir parçası olan seri kitaplar listelenmiş...
746
KİTAP
Okuduğum En Güzel Kitap
Okuduğumuz en güzel kitapları bu listede topluyoruz! Sen de en beğendiğin ve herkese tavsiye etmek istediğin kitapları listey...
1130
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
141
KİTAP
Türk ve Dünya Edebiyatından Okunması Gereken Seçkin Kitaplar
Türk ve Dünya edebiyatında kimisi yazıldığı döneme ışık tutan kimisi hafızalara kazınmış kimisi ise başlı başına klasikleşen ...
derya derya

derya derya

@kitapasigii

 paylaşım fotoğrafı
Düşmez kalkmaz bir Allah... Her tepenin başından yepyeni bir gün doğacak. Allah birdir ama, kapısı bin...
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehmet

Mehmet

@yoldas

İnce Memed 2 paylaşım fotoğrafı
İnce Memed 2
Zulme karşı koymamak zalime ortak olmaktır.

Yapı Kredi Yayınları - Sayfa - 181
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mehmet

Mehmet

@yoldas

İnce Memed 2 paylaşım fotoğrafı
İnce Memed 2
'' Bir insan ki boyu küçüktür. Cüssesi bir çocuk cüssesi kadardır. On iki yaşında bir çocuk cüssesi... Anasını öldürürler, gene gözü korkmaz. Sevgilisini, en sevdiğini öldürürler gene bana mısın demez. Hükümeti, köylüsü, ağası üstüne çullanır, kurşun yağmuruna tutarlar gene bana mısın demez. Dağlar kabul etmez onu, geceler, kovuklar, mağaralar, insanlar kabul etmez onu, gene bana mısın demez. Demez Ferhat Hocam demez. Köpekleşmez bizim gibi. Bin yıllık, iki, üç bin, on bin, yüz bin yıllık bir haksızlığın karşısına dev gibi dikilir. ''

Yapı Kredi Yayınları - Sayfa - 114 - 115

Seriye ikinci kitabıyla devam. Abdi Ağa ölse de yerine başka bir kan emici Ali Safa Bey geçiyor. Her türlü zorbalığa, dalavereye, zalimliğe, haksızlığa karşı İnce Memed Hızır gibi yetişip, köylünün umudu olup, köyün üstündeki karanlığa düşen bir top ışık olacaktır.
ataç ikon İnce Memed - 2
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum