up
ara
‹ Bozkurtların Ölümü

Bozkurtların Ölümü Sözleri ve Alıntıları

Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

- Beğimiz şu ilerde, üç doru kısrağın yanındaki kızı görüyorlar mı? Buradaki kızların en güzeli
odur. Şimdiye dek bir defa bile güldüğünü görmedim.
- Zaten bu Türk kızları gülmek nedir bilmiyorlar ki...
- Hatta erkekleri de...
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Ötüken’de arslanlar var.
Kür Şad onlardan biridir.
Çok yiğitler vardır ama
Kür Şad erlerin eridir.
Acunda var nice çeri
Kimi üstün, kimi geri
Kür Şad adlı Gök Türk eri
Anadan doğma çeridir.
Kılıcı yıldırım çeler,
Attığı ok demir deler,
Ölüm gelse Kür Şad güler
On sekiz yıldan beridir.
Yiğitlik en ileri,
Kalacak on bin yıl diri
Gök Türkler’in gönülleri
Şimdi Kür Şad’ın yeridir.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Kılıcına el atma,
Şimdi deyiş çağıdır.
Ortalıkta dolaşan
Ak kımız çamçağıdır.
Yad elde oturanlar
Bil ki yurt kaçağıdır.
Senin kılıç dediğin
Türk’ün oyuncağıdır.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Erlerin ikisi de aynı ustalıkta olduğu için başka bir deneme yapıldı. Bu defa havaya atılan
yumurtaları inmeğe başlamadan önce vuracaklardı. Oklar vınladı. Yumurtalar beraberce delindi.
İki yiğit de sanki bundan kıvanç duyuyorlardı. Birbirlerinin kazanmasını aynı yürekten istek ve hoş
görüyorlardı. En sonunda kenarları birer arşın kadar görünen iki büyük tahta getirildi. Kür Şad ve
Işbara Alp ellişer okla bu tahtalara “TÜRK” sözünü yazacaklardı. Yazıyı kim daha önce bitirirse
birinci olarak o kutlanacaktı.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Gece buçuğundan sonra ay battı. Karangu (çok karanlık) ortalığa çöktü. Gönüllere de karanlık indi.
Çerilerin azı uyuyor, çoğu düşünüyordu. Bir Türk’ün ne düşündüğü yüzünden bilinmez ki.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Delinse yer; çökse gök; yansa, kül olsa dört yan
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan;
Ölümle eğlenen tunç yürekli Türkleriz!...
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Gök girsin, kızıl çıksın!
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Acunun batımına dek adınız gönüllerde kalacak.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Koca dedesi ona daha ilk binicilik dersleri verirken: “Türk ata bindi mi, gözü öz atasını bile görmemeli. Oğul! Gerektiğinde kişi canını bile verir. Ama at, avrat, pusat; bu üçü verilmez” demişti.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Çin’deki köpek Ötüken’e gelmekle kurt olmuyor da Çinli Ötüken’e gelmekle nasıl Türk’e benziyor?
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Yamtar büsbütün sasırarak sordu:
- Tanrı bir midir? Bizim Tanrımızla Çinlilerin Tanrısı bir midir?
Papaz gülümseyerek “evet” cevabını verdi. Yamtar’ın aklı bu islere bir türlü yatmıyordu:
- Öyle ise biz Çinlilerle savasırken bu Tanrı hangimize yardım eder?
- Tanrı savasanlara yardım etmez. Çünkü bütün insanlar kardestir. Kardesini öldüreni Tanrı sevmez.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
En sonra ölüm kızı onun eline bir sağrak sundu. Kür Sad bu acı sağrağı gözünü kırpmadan içti. Atının
yelesine kapandı. Basını dayadı. Sağ elinde kılıç hâlâ sımsıkı duruyor, sol eli sarkıyordu.
Kür Şad ölmüş, fakat attan düşmemisti.
Ölmüş, fakat yenilmemişti…
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Kür Sad, ölmüs Çinli yığınları üzerinde tek basına Çin kağanlığına karsı vurusuyordu. Yalın kılıçtı.
Börkü düsmüs, kaftanı parça parça olmustu. Göğsü açıktı. Göğsünden, alnından, yanaklarından,
boynundan kan sızıyor, fakat o yine vurusuyor, dövüsüyor, çarpısıyordu.
O simdi yarı tanrı gibi bir seydi. Ölümü de baska türlü olmalıydı. Kırk kahraman birer birer düstükten
sonra o hâlâ ayakta idi. Uzun saçları omuzlarında uçuyor, gözleri kıvılcımlar saçıyor, kolu yıldırım
hızıyla kalkıp iniyor, her iniste bir Çinliyi deviriyordu.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Bögü Alp da ölümcül bir yara almıs, atından düsüyordu. Son bir is yapmak için elini bıçağına attı. En
yakın Çinliye fırlatarak gırtlağına sapladı. Sonra kendisini çamurlu toprağa bırakırken “bin üç yüz yıl
sonra…” diye mırıldandı...
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Kür Sad hiç söz etmeden gelenlere doğru at saldı. Dokuz arkadası da öyle yaptılar. Karanlıkta, at
üzerinde sert bir vurusma basladı. Bu artık son çarpısma idi.
Bögü Alp ileriye atılırken bir an için yine Kıraç Ata’nın sözlerini hatırladı:
- Yağmur yağıyor… Irmağın kıyısında dövüsüyorsunuz… Budun kurtuluyor… Adınız unutulmayacak…
1300 yıllık ölümden sonra dirileceksiniz… Acunun batımına dek adınız gönüllerde kalacak…
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Artık yağıyı beklemekten baska yapılacak is kalmıyordu. Zaten nal sesleri yaklasıyordu. Kür Sad’ın
sert sesi “Atlan!” buyruğunu verdi. Dizginsiz atlara sıçradılar. Bir Gök Türk için atın dizginli olup
olmamasının değeri yoktu. Yazık ki sadaklarında ok kalmamıstı. Yoksa daha nicelerini canlarından
ayırır, belki de sular biraz durgunlasıncaya kadar savasabilirlerdi. Yağmur çok yavaslamıstı. Simdi
karsıdan gelen kalabalık yaklasıyordu. Kür Sad kılıcını çekerek son buyruğunu verdi:
- Sonuna kadar!...
Bu son buyrukta bir veda âhengi vardı. On kisi kalmıslardı. Hepsi gönüllerinden gelen bir sesle
içlerinden “Sonuna kadar” diye tekrarladılar.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Çinli beğ, içine baygınlık geldiğini anlıyor, fakat yerinden kıpırdayamıyordu. Gece olmustu. Artık İ-çing
Katun da kendisine dilmaçlık etmediği için söylenenleri anlamıyordu. Fakat her sözde kınandığını
sanıyor, içi öç duygularıyla dolup tasıyordu. Halbuki simdi Kara Ozan’la Çuçu karsılıklı Kür Sad’ı
övüyorlardı. Biri bir dört söylüyor, öteki baska bir dörtlükle buna cevap veriyordu:
.
Ötüken’de arslanlar var.
Kür Sad onlardan biridir.
Çok yiğitler vardır ama
Kür Sad erlerin eridir.
. .
Kür Sad’ı doğuran ana,
Ne emzirmis acap ona?
Erlik, ululuktan yana
Tanrı Kür Sad’dan geridir.
. .
Acunda var nice çeri
Kimi üstün, kimi geri
Kür Sad adlı Gök Türk eri
Anadan doğma çeridir.
. .
Kılıcı yıldırım çeler,
Attığı ok demir deler,
Ölüm gelse Kür Sad güler
On sekiz yıldan beridir.
. .
Yiğitlik en ileri,
Kalacak on bin yıl diri
Gök Türkler’in gönülleri
Simdi Kür Sad’ın yeridir.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Çinli beğe yılgınlık gelmisti. Katun öçlü gözlerle bakıyordu. Fakat onlara aldıran yoktu. Simdi söz gene
Çuçu’ya gelmisti:
.
Ötüken kızlarının
Gözleri gönül yarar.
Onları gündüz günes,
Gece ay sarar.
Çinli meydan okusa
Bunda sasılacak ne var?
Keçi esrik olunca
Dövüsmeğe kurt arar.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Kür Sad’ın adı geçince budun arasında bir çalkalanma oldu. Çinli beğ ise üzerine yağdırılan bu
kınamaların altında kendinden geçmis gibi idi. İ-çing Katun bu deyisleri Çinceye çevirerek kendisine
anlattıkça kuduruyordu. O denli köpürmüstü ki istemeyerek kılıcına el attı. Kara Ozan onun elini
kılıcına attığını görmüstü. Simdi kopuzla cevap veriyordu:
Kılıcına el atma,
Simdi deyis çağıdır.
Ortalıkta dolasan
Ak kımız çamçağıdır.
Yad elde oturanlar
Bil ki yurt kaçağıdır.
Senin kılıç dediğin
Türk’ün oyuncağıdır
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Kara Kağan o kadar soğuk söylüyordu ki Katun ileriye gitmekten çekindi. Zaten simdi Çuçu almıs,
bakalım neler söylüyordu:
.
Çinli beğin attığı
Bosa gittiyse nola?
Çinli bu... Sağa atsa
Ok gider, düser sola.
Neylesin Ulu Tanrı
Güç vermeyince kola.
Kavussun Kara Kağan
Kür Sad gibi oğula.
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Kara Ozan bütün dikkati kendi üzerine çekmek için kopuz çalıyor, sonra yavas yavas kendisini ezgiye
kaptırarak söylemeğe baslıyordu:
Kırıs günü gelince
Gönül söyle hos olur.
Sözler kılıçla okundur,
Gayrı sözler bos olur.
Gönül nedir? Bir gonca…
Hayat dikendir onca.
Yasamağa doyunca
Can, görünmez kus olur.
.
Bozkurt bizim ünümüz;
San doludur dünümüz.
Erince son günümüz
Bütün dirlik düs olur.
.
Kırk kisiydi çerimiz,
Düsüp kaldı yarımız.
Bas koyacak yerimiz
Yağız yerde tas olur.
.
Kara Ozan, söz uzun…
Feryadı çok kopuzun.
Bir bir andıkça gözün
Kanlı kanlı yas olur…
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Aradan on bes gün geçmisti. Tunga Tigin, kağanın otağına girerek yere diz vurduktan sonra:
- “İşler kötü kağan” dedi. Kara Kağan iki gündür zaten titizleniyordu. Beklediği haberin gecikmesini
iyiye yormuyordu. “Tulu Han yenildi mi?” diye sordu. Tunga Tigin kederli bir sesle “evet” dedi.
Sonra su sözlerle haberi tamamladı:
- Çerimiz darmadağın oldu. Dokuz Oğuzlar çoğunu kırdılar. Tulu Han pek az çeri ile dönüyor!
- Kür Sad’la Isbara Han sağ mı?
- Sağ ama sağlam değiller.
- Gelince onları hemen buraya getir.
- Buyruk senindir...
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Aradan on bes gün geçmisti. Tunga Tigin, kağanın otağına girerek yere diz vurduktan sonra:
- “Đsler kötü kağan” dedi. Kara Kağan iki gündür zaten titizleniyordu. Beklediği haberin gecikmesini
iyiye yormuyordu. “Tulu Han yenildi mi?” diye sordu. Tunga Tigin kederli bir sesle “evet” dedi.
Sonra su sözlerle haberi tamamladı:
- Çerimiz darmadağın oldu. Dokuz Oğuzlar çoğunu kırdılar. Tulu Han pek az çeri ile dönüyor!
- Kür Sad’la Isbara Han sağ mı?
- Sağ ama sağlam değiller.
- Gelince onları hemen buraya getir.
- Buyruk senindir...
ataç ikon Bozkurtların Ölümü
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
/ 2