up
ara

Hz. Muhammed Mustafa

Hz. Muhammed Mustafa Konusu ve Özeti

Hz. Muhammed Mustafa
Hz. Muhammed Mustafa kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Erkam Yayınları
ISBN: 9789944833998
Sayfa: 136 sayfa
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, Allâh’ın en sevgili kulu, mahlûkâtın en şereflisi, iki cihânın medâr-ı iftihârı ve insanlığın dünya ve âhirette kurtuluş vesîlesidir. O Varlık Nûru, Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Nûr-i Hidâyet, Yüce Peygamber’in fazl u kemâline yaklaşmak, O’nu bütünüyle idrâk ve ihâtaya sığdırmak, kelimelerin mahdut imkânlarıyla mümkün değildir. Biz âciz kullar için, bu bahsi sükûtun sonsuzluğunda noktalamaktan başka bir çâre yoktur. O’nu tasvirde en fasih lisanlar bile acziyete mahkûmdur. O’na dâir sözlerin bizim lisânımızdaki ifâdesi de ancak sonsuz bir okyanustan bir damla kabîlindendir…
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Peygamber Efendimiz'in çeşitli vasıfları ve özellikleri üzerinde durarak bizim onu model olarak almamızı hedefliyor. Nezih bir üslupla kaleme alınmış değerli bir eser.
0 yorum

Hz. Muhammed Mustafa - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle