up
ara

Tek Adam Cilt: 1 1881-1919

Tek Adam Cilt: 1 1881-1919 Konusu ve Özeti

Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
Suyu Arayan Adam kitabının da yazarı Şevket Süreyya Aydemir tarafından kaleme alınan Tek Adam Cilt: 1 1881-1919 kitabı Tarih, Anı, Hatıra türünde okuyucusu ile buluşuyor. Remzi Kitabevi yayınevinden 0 yılında 9789751406705 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Tek Adam Cilt: 1 1881-1919 isimli kitap 423 sayfadan oluşuyor. Kitap Okuduğum En Güzel Kitap listesinde de yeralmaktadır. Tek Adam Cilt: 1 1881-1919 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Remzi Kitabevi
ISBN: 9789751406705
Sayfa: 423 sayfa
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam'da, değişen bir dünyada çöken bir dinsel-geleneksel imparatorluktan ve Sevr'i imzalamış olan bir kalıntıdan, yepyeni bir ulusun, yepyeni bir devletin doğuşunu anlatıyor.
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi - Mersin

Kişilere olan hayranlığı/düşkünlüğü saçma bulurum hep, fakat söz konusu, yaşamıma yön veren üç adamdan biri olunca, hayranı olduğum bir diğer adamı, yani Atatürk'ü gördüğüm an, heyecanımı, coşkunluğumu, hayranlığımı güçlükle bastırabiliyorum.

Bugüne kadar Atatürk hakkında yarım yamalak birçok şey okudum, onu anlamaya çalıştım; hiçbir zaman abartılı bir biçimde sevmek istemedim kendisini ve bunu bir şekilde bastırdım da. Ama şimdi, Tek Adam'ın yalnızca bu birinci cildini okuduğumda bile, onun zaaflarını, güçlü duruşuyla insanı coşkun duygulara kaptıran bu adamın iç dünyasını keşfettiğimde, şu zamana kadar engel olmaya çalıştığım şey daha da bir anlam kazandı; artık onun kendi arzusu olana da uymayarak daha bir düşkünleştim ona.

Kitabı okurken, lisede gördüğümüz İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük'ün ders kitabı, keşke Tek Adam ve Nutuk'un belli bir düzen halinde dönüştürülmüş hali olsaydı, diye düşünmedim değil. Yazarın amacı, olabilecek en hafif şekilde Atatürk'ün hayatını anlatmak ve bunun yanında dönemin şartlarından da söz etmek, bunu kendisi yazıyor ön sözünde. Ve bence bu amacına da ulaşmış, her Türk vatandaşının bilmesi gerektiği ölçüde veriyor bilgileri Şevket Süreyya Aydemir. Mutlaka okumalısınız.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi
0 yorum
serkan gündem

serkan gündem

@serkangundem - Eskişehir

Atatürk'ün hayatını merak eden herkes okumalı
Bu eserin ilk cildini şuan bitirmiş bulunmaktayım . Mustafa Kemal Atatürk hakkında samsuna çıkışından önce yaşadıklarını sevinçlerini hüzünlerini devletin 1909 1919 arasında nasıl savrulduğunu anlamak için bir başucu kitabı.Gerçi Atamızın bazı yönlerini es geçiyor denebilir mesela gönül hayatıyla alakalı çok az bilgiler var ama hiç bilmediğiniz duyunca şaşıracağınız bir çok bilgi bulacağınıza eminim . Bu ülkenin bu koşullara nasıl geldiğini 1919 Anadolusundan bugünlere nasıl geldiğimizi anlamamız ve Bu ülkenin kurucu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün hayatını öğrenmemiz için bir başlangıç kitabı olduğuna inanıyorum. Okuyun arkadaşalar.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi
0 yorum
Müşkülpesent

Müşkülpesent

@bir2uc4bes - Trabzon

Gazi paşa hakkında anlatılagelen,zamanla gerçekliğinin karmaşa haline geldiği bilgilerden kendinizi kurtarmak ister ve gerçek bilgiyi edinmek isterseniz bu seti okumalısınız. Setin bu kitabında Paşa'nın çocukluğuna iner ve bilinmeyenleri görüp hayrete düşebilirsiniz. Çünkü başka yerde duyamayacağınız bilgileri içermesi dışında, belgelerde gösterildiği için günümüzde suçlayıcı bir dil kullanılıp, klişe haline gelen iftiraları edenlere tokat misali yanıtlar verebilirsiniz. Okunması Atatürk-Atatürkçülük adına bir ihtiyaçtır.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba puan vermedi
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Bence M.K.Atatürk'le ilgili okunması gereken eserlerin başında geliyor. En önemli özelliği ise, o zamanki tüm şartlar ülkenin içinde bulunduğu durum gözler önüne serilmiş bilgi ve belgeler sağlam kaynaklara dayandırılmış, ne gereğinden fazla övgü nede yargı var. Okuduktan sonra, iyi ki Ş.S.Aydemir böyle bir anı yazmış dedim.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi
0 yorum
Gorgo

Gorgo

@gorgo - Ankara

Atatürk'le ilgili en ince ayrıntılar bu kitap da mutlaka okumanız gereken bir kitap bu kitabı Anıtkabir komutanlığı kaynak olarak kulanmıştır..
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi
1 yorum
Çağdaş Aydın (@cagdasaydn)
Mustafa Kemal'in hayatını en ince ayrıntılarına kadar objektif şekilde yazılmış bir kaynak. Özellikle Şevket Süreyya Aydemir'in ilk yıllar da Atatürk ile ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra daha da anlam kazanıyor.
01.03.15 beğen cevap

Tek Adam Cilt: 1 1881-1919 - S41

Fakat o arada eşkıya, kendileriyle biraz fazla uğraşan Ali Rıza Efendinin önemli miktarda tomruklarını ve kereste stoklarını yakınca, iş başka türlü halledildi.Yani Ali Rıza Efendi kereste işini kaybetti.Bu arada ortağı Cafer Efendinin de, eşkıya ile anlaşıp işleri yürütecek yerde,elinden orman yakmaktan başka bir iş gelmeyen hükümete başvurduğu için, Ali Rıza Efendinin iş kabiliyetinden ümidini kesmiş ve işe son vermiş olması akla gelebilir. Fakat işin esası ne olursa olsun, bu sonucun Ali Rıza Efendi için büyük darbe olduğu gerçektir. Çünkü bu arada Ali Rıza Efendi, Kereste işinden de oldu. Eski ve küçük memuriyetinden ise, zaten istifa etmiş bulunuyordu.
Müşkülpesent tarafından eklenmiştir.
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi - Mersin

Komplekslerimiz, bizim, hem atımız hem dizginlerimizdir.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Mustafa Kemal'in doğum yeri, Kemalyeri'dir.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Ali Rıza bey, kendisinden yaşça küçük güzeller güzeli karısına,"Gülzar-ı cennetim,Zübeydem " dermiş.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Son Osmanlı İmparatoluğu'nun bin bir eksikliği ve derdi arasında başlıca iki derdi vardı ki onun, iktisadi alanda ....kapitülasyonlar ve dış borçlar... İlk kapitülasyon 1536 da ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa'ya bir sefaret imtiyazı şeklinde verildi. ikincisi 1569'da ve II.Selim zamanında, Fransız gemilerine ve dolasıyla ticaretine imtiyazlar sağladı. Elizabet devrinde bundan geçici olarak İngilizlerde istifade ettiler. Üçüncü kapitülasyon 1581, dördüncü 1597, beşincisi 1604, altıncısı 1673 yedincisi 1740 senelerinde, yani hep kuvvetli devirlerimizde verildi. Ama Osmanlı Devletinin son devresinde iş oraya varmıştı ki, Avrupa devletlerine karşı ne gümrüklerimizi arttırabiliyorduk, ne Avrupalılara adli takibat yapabiliyorduk. İstanbul'da yabancı postaneler vardı. Mektepler, kiliseler, mali müesseseler imtiyazlıydı...Düyun-u umumiyeye gelince, bu bir ''Borçlar İdaresi ''idi. Devlet içinde devletti. Osmanlı borçlarının tahsili ve idaresi işleri ile meşguldü... 1881 'de resmen iflasımıza gidildi. 1881 Muharrem kararnamesiyle bir konsolidasyona varıldı. Devletin başlıca yedi gelir kaynağı yabancı alacakların idaresine verildi... 1881-1914 arasında 26 dış borçlanma mukavelesi imzaladık. Bunları yekünu 102.314.473 altın liradır...Cumhuriyet Duyun-umumiye idaresi şeklindeki yabancı teşekkülü ortadan kaldırdı. 1933 Paris anlaşması ile borçlar... yılda 700.000 altın liralık bir ödemede mutabık kalınmıştır. Daha sonra frank değerindeki değişikliklerden faydanılarak, Cumhuriyet son borçları da kamilen ödemiş ve silmiştir. Tıpkı Lozan muahedesinde son kapitülasyon kalıntılarını da ortadan kadırdığı gibi...
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi - Mersin

"Kurmay mektebinde, kendi benliğinde manevi huzursuzluk içindeydi. O kendisinde mana ve mahiyetini henüz algılayamadığı duyguların çarpıştığını hissediyor, fakat bunlara ne müspet ne menfi, bir türlü anlam veremiyordu.

"O küskündür, kederlidir ve ruhundan gelen anlaşılmaz bir mana ile asidir. Fakat kime karşı ve niçin? Bunu kendi de bilmez."

(...) Halini kendisi şöyle anlatır:

"Kalkıyorum. Ama keyfim yerinde değildir. Kafam ve vücudum yorgundur. Tersanede buluştuğumuz arkadaşlar benden daha çok zinde, benden daha çok şendirler."

(...) Bu buhranların normal belirtileri, kendini çevresindekilerden ayrı görmektir. Kendinde hususiyetler sezmektir. Fakat bu hususiyetleri şekilleştirememektir. (...) Ama bunlar onun canlılığını bütünüyle kösteklemez. Bir taraftan okur, ne bulursa okur, diğer taraftan derslerin, kurmay problemlerinin içinde yoğrulur.
ataç ikon Tek Adam Cilt: 1 1881-1919
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
746
KİTAP
Okuduğum En Güzel Kitap
Okuduğumuz en güzel kitapları bu listede topluyoruz! Sen de en beğendiğin ve herkese tavsiye etmek istediğin kitapları listey...
1130
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
39
KİTAP
Herkesin Kitaplığında Bulunması Gereken En İyi Atatürk Kitapları
Listenin amacı, Mustafa Kemal Atatürk hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek isteyen okurlara ve öğrencilere yol göstermek...