up
ara

Din Nedir?

- A confession and other religious writings

Din Nedir? Konusu ve Özeti

Din Nedir?
Çocukluğum kitabının da yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy tarafından kaleme alınan Din Nedir? kitabı Din, Din Felsefesi türünde okuyucusu ile buluşuyor. Kaknüs Yayınları yayınevinden 1998 yılında 9757969044 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Din Nedir? isimli kitap 215 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Murat Çiftkaya çevirmiştir. Kitap Edebiyat Bölümü Öğrencilerinin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Din Nedir? kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Murat Çiftkaya
Yayınevi: Kaknüs Yayınları
ISBN: 9757969044
Sayfa: 215 sayfa Basım Tarihi: 1998
Tolstoy, “Din Nedir?”başlığı altında topladığı yazılarında bu soruyu oldukça geniş bir yelpaze içinde dile getiriyor ve cevabı arıyor. Dini, toplumu oluşturan çok önemli bir unsur olarak değerlendiren Tolstoy’a göre din, ahlaktan başlayıp aşka kadar uzanan bir dizi kavram etrafında insan ilişkilerini belirleyen ve betimleyen bir perspektif olarak nitelendirilebilir.

İnanma ihtiyacı insan için çok temel bir ihtiyaçtır ve inançlarından arındırılmış bir insan yaşama tutunma konusunda epeyce zorluk çeker. Öte yandan Tolstoy, dinin siyasete alet edilmesini insanın özündeki “şeytan”a bağlar ve “özünde herkes tarafından paylaşılan hakikatleri o kadar basit, o kadar anlaşılır ve bütün insanların kalbine o kadar yakın” olan dinin yokluğunda “şiddete dayalı hayvani hayat”ın doğduğunu söyler.

Tostoy kitabının ikinci bölümünde ise “Aşkın ve Şiddetin Kanunu”nu anlatıyor ve şöyle diyor: Bunları yazıyorum, çünkü Hıristiyan dünyasının insanlarını korkunç maddi sıkıntılardan ve daha da önemlisi her geçen gün gömüldükleri manevi yozlaşmadan kurtaracak tek şeyi biliyorken, üstelik kabir kapısının eşiğine gelmişken susamam.
PİP!

PİP!

@nusretk

İnsan düşündüğü için insandır!
Din Nedir?
Hmm bana var olan ve benimsenen manevi bir inancı anımsatıyor, inanç ise insanın manevi yönünü tatmin etmesi için var olan alet ve edevat denilebilir benim için, en azından...

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un okuduğum 9. Kitabı oldu, yazarımız her kitabında kendini belli ediyor gayet açık ve anlaşılır bir dille yazıyor.

Kitabı okumadaki amacım ve istediğim “dine karşı olan düşüncelerim, ilgimi çekiyor bağlanıp bağlanmamakta kararsız kaldığım için, okumak istiyorum,” okuyorum.

Kitapta Hz. İsa’dan sürekli bahsediyor, Hz. İsa’nın öğretisini anlaşılır hale getirmek için bir çok önemli konuda filozofların sözlerinden örneklerle aktardığı bir kitap ve ayıca Allah’tan başlayıp Hıristiyanlığı kurtuluş olarak gösterip altını çizerek bahsediyor, bana mantıklı geliyor günümüz dinlerinin yaşanılışına baktığımızda dinde veya yaşayışta ya da her ikisinde de büyük bir eksiklik boşluk olduğu apaçık... üzücü gerçekten, Tolstoy Hz. İsa’nın öğretisini gerçek Hıristiyanlığı vurguluyor doğru ve tek yolun olduğunu Allah yolunda herşeyden üstün ve gerekli olan Hıristiyan öğretisini, Hz. İsa’nın öğretisinden hiç bozuntuya vermeden “savaştan, güç otoritesinden, öldürme eyleminden... bg,” kavramların kötü olduğunu ve insanların “sadece ama sadece, hür bir iradeye sahip olduğunu vurgulayıp ve yaşamlarını efendilik veya kölelikle geçirmemelerinin gerektiğini belirtiyor...”

Tolstoy, “insanı insan idam ediyor” insan insanın kölesidir, gibi yaşam tarzlarından men ediyor... tek doğru ve olması gereken; Hıristiyan öğretisinin Hz. İsa’dan gelen, hak yoluna Allah’a giden yolda yürünmesi gerektiğini açıklıyor...

Birçok filozofun deyimini paylaşıp tek tek görüşlerini ve Yuhanna ve Matta vb. Kitaplardan paylaşım yaptığı çok güzel bir kitap... Din Nedir? gördüğün, benimsediğin, anladığın ve uyguladığın yaşamın amacıdır, din.

Pascal;

Bazı insanlar saadet ve mutluluğu güçte, bazı insanlar da bilim veya şehvette arıyorlar. Cennet mutluluğuna gerçekten yakın olanlar, onun herkesin değil de sadece birkaç kişinin sahip olabileceği bir şey olmadığını anlıyorlar.

Pascal;

İnsanın akla uygun düşünmesi gerektiği açıktır. Akla uygun düşünen bir kişi, her şeyden önce hangi amaç için yaşaması gerektiğini düşünür; ruhu ve Allah hakkında düşünür.

“Ve siz hakikati bileceksiniz ve hakikat sizi azat edecektir.”
(Yuhanna, VIII, 32)

Hepiniz anlayın ki ne köle olmak için doğduğunuz, ne de efendi olmak için; sizler hür insanlarsınız, fakat ancak hayatın en yüce kanununu ifa ettiğinizde hür ve aklı başında olursunuz.

Uyanmış insan, devlet denilen yapıya uymaz! Devletler ancak yıkım ve güç otoritesini halka azap ve zulmü yaşatırlar, tek otorite insanlık bireyin kendisini bilmesidir...

Sizce Din Nedir? Bu bir incelemedir:)

Herkese iyi okumalar dilerim...
EK 1
Düzeltme: “Lev Nikolayeviç Tolstoy’un okuduğum 9. Kitabı oldu, yazarımız her kitabında kendini belli ediyor gayet açık ve anlaşılır bir dille yazıyor.“

9 yazmışım, 8 yerine.

“Lev Nikolayeviç Tolstoy’un okuduğum 8. Kitabı oldu, yazarımız her kitabında kendini belli ediyor gayet açık ve anlaşılır bir dille yazıyor.”

Böyle olmalıydı:) 8 yerine 9 yazmışım. 21.01.19
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi
12 beğen · 7 yorum
Mustafa (@mustafac)
Bir türlü bitiremediğim, benim için akmayan tıkanan bir kitaptı kendisi. Kısa olmasına rağmen sanki hep aynı cümleleri tekrar eder gibiydi, nadiren de olsa sonuç olarak yarım bıraktığım kitaplar arasına girdi. Her ne kadar yarım bıraksam da kitaba inceleme eklemenize sevindim. Çünkü "Devamında kaçırdığım çok değerli, farklı bir şey var mı acaba?" şüphesi biraz dindi.
20.01.19 beğen cevap
PİP! (@nusretk)
Sevgili @semihoktay abi, merhabalar:) bugün Pazar biliyorum sen tatil yapıyorsun, sormak istiyorum nasılsın? Sağlığın yerinde mi, umarım keyfini kaçıran birşeyler yoktur:) okudunuz mu bu kitabı acaba? Teşekkürler iyi günler dilerim...
20.01.19 beğen 1 cevap
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Şiddete, savaşa, inançsızlığa, kin ve nefrete karşı, genelde "din" duruşunu, özelde ise "Hristiyanlık" inancının duruşunu çarpıcı bir dil ve örneklerle gözler önüne seriyor. Tolstoy'un sevgiye dayalı din anlayışını yansıtan bir içeriğe sahip.
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 6 verdi
1 beğen · 0 yorum
Sebuhi Novruzovich

Sebuhi Novruzovich

@aslindaburadaolmayanadam

Din nedir? belkide bu soruyu soracak en son kişiydi o
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum

Din Nedir? - S41

Aklî (rûhî) eylemler ile cismanî (maddî) eylemler arasında ahenk kurmak, insanın fıtratından vardır. Bir şekilde bu ahengi kurmayan kişi, huzur ve sükûna eremez.
Mesut Serdar tarafından eklenmiştir.
PİP!

PİP!

@nusretk

“Akıl çoğu kez günahın kölesi olur ve onu meşrulaştırmaya çabalar.”
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
8 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

“Kötü sosyal yapımızın ana sebebi batıl inançtır.”
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
5 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

“Akla aykırı bir hayatın getirdiği ızdıraplar, akla uygun hayatın şart olduğu şuuruna götürür.”
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

“Dinin devri geçti; bilimden başka şeye inanmak cehalettir. Bilim ihtiyaç duyduğumuz her şeyi tanzim edecek. Hayatımızda bize mürşitlik etmesi için sadece bilime ihtiyacımız var.”
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 beğen · 0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

“Eğer insanlar tam anlamıyla fazileti olsaydı, asla hakikatten ayrılmazlardı

Hakikat yalnız ve yalnız şer işleyenler için tehlikelidir. Hayır işler işleyenler hakikati severler.”
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
100
KİTAP
Edebiyat Bölümü Öğrencilerinin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar
Her edebiyat bölümü öğrencisi, edebiyatı üniversitede öğreneceğini düşünür. Bilmez ki oradaki hocalar da gelen öğrencileri he...
PİP!

PİP!

@nusretk

 paylaşım fotoğrafı
duğuna göre, herkes kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına öyle davranmalıdır ve dolayısıyla bütün problem sahte bir şeriat ve düzenin yerine hakikisinin konulmasına bağlıdır. Fakat Hıristiyanlık dünyasının sivrilmiş isimleri bu cevabı kabul etmeyecek, bilakis böyle bir çözümün çok mümkün olduğunu insanlardan saklamaya çalışacaklar ve bu maksatla da bilim adını verdikleri faydasız zihni faaliyete sarılacaktır.

Okul kütüphanesinde gözüme çarpan ve elime alıp 42. sayfasında devam mı, tamam mı? diye düşündüğüm bir kitaptır:) Tolstoy’un okuyacağım 9. kitabı olarak tarihe geçmiştir...

İyi akşamlar olsun, herkese! Kitapla kalın.

Okumak, kanat çırpmaktır her çırpınış umuda, geleceğe ve aydınlık nesillere açılan kapıdır! Okuyun...
ataç ikon Din Nedir?
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
8 beğeni · 0 yorum beğen ikon