up
ara

Ruhun Dirilişi

Ruhun Dirilişi Konusu ve Özeti

Ruhun Dirilişi
Ruhun Dirilişi kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Diriliş Yayınları
ISBN: 2880000061861
Sayfa: 174 sayfa
Bu kitabı oluşturan yazılardan, Ruhun Dirilişi, Dağ Çağrısı ve Hazreti Yusuf'un Düşü adlı yazılar, 1969 yılında Mağara ve Işık adı altında kitap olarak yayınlanmış, öbürleri ise, 1969 ve 1970 yıllarında Diriliş Dergisi'nde çıktıktan sonra, 1970 yılında Ölümden Sonra Kalkış ve Allah'a İnanma ve İnsanlık adlarıyla kitaplaşmıştır.
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Sezai Karakoç'un çok önemli tespitlerinin yer aldığı, insanlığa ışık tutacak değerde önemli yazılarının yer aldığı bu kitabın okunması ve üzerinde düşünülmesi gerek.
ataç ikon Ruhun Dirilişi
kitaba 10 verdi
0 yorum

Ruhun Dirilişi - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Allah'a inanmanın müjdesini taşımak, bu dünyanın dar ufuklarında boğulan insanlara başka dünyaların da varlığını müjdelemek demektir.

Evet, bu dünyada hakkı verilmeyen, öteki dünyada hakkını alacaktır. Bu dünyada zulme uğrayan, öteki dünyada zalimin nasıl cezalandığını gözleriyle görecektir.

Bu dünyada putların boyunduruğunda ezilen halklar, öbür dünyada bu putlaştırılan kişilerin çektiklerini gözleriyle göreceklerdir.
ataç ikon Ruhun Dirilişi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Ah, o ne kervandı ki, Hz. Yusuf'u alıp Mısır'a götürdü? Acaba o kervanda hangi "sır eri" vardı? Çaresizliklerden kurtaran Allah, gizlediği hangi hikmet eri ile kervanı çölleri aştıra aştıra Yusuf'un içinde bulunduğu kuyunun başına çekmişti. Kervanı kuyuya çeken bu susayış, insanlığın bir kurtarıcıya olan susayışının ta kendisi miydi? Kervan, insanlığın özleminden bir demet miydi? Kervan, kurtarıcılardan önce gelen ve hayatlarını alçakgönüllülüklerine gömmüş olanların bir işareti miydi?.....
ataç ikon Ruhun Dirilişi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Peygamber hayatının en büyük zafer dönemecinde bir hayalet vardır. Skandalların hayaleti.
Ah, mucizeler bile insanların gözünde çok defa skandal değil midir? Göklerin skandalıdır onlara göre mucize.

Ayın ikiye bölünmesi, ah, ne skandal!

Miraç, ah ne skandal!

Bakire Meryem'in doğurması, ah ne skandal!

Çocuk İsa'nın konuşması, ah ne skandal!

Çocuğu olmayacak kadar ihtiyarlamış Zekeriya'nın kısır ve ihtiyar karısından çocuğu olması, ah ne skandal!

Peygamberlerin en çetin günleri bu skandal günleridir. Fakat, bir kere bu skandallar gelip geçti mi ve hakikatları anlaşıldı mı, artık gök bulutsuz yaz göğü gibi açılır, aydınlanır.
.........
ataç ikon Ruhun Dirilişi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum