up
ara

Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluşum

Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluşum Konusu ve Özeti

Gutenberg Galaksisi
Tipografik İnsanın Oluşum
Medya Mesajı, Medya Masajıdır ve Kadife Karanlık
21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar kitaplarının da yazarı Marshall McLuhan tarafından kaleme alınan Gutenberg Galaksisi
Tipografik İnsanın Oluşum kitabı İnsan ve Toplum, Edebiyat türünde okuyucusu ile buluşuyor. Yapı Kredi Yayınları yayınevinden 2015 yılında 9789750802362 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Gutenberg Galaksisi
Tipografik İnsanın Oluşum isimli kitap 413 sayfadan oluşuyor.Kitabı Türkçe'ye Gül Çağalı Güven çevirmiştir. Gutenberg Galaksisi
Tipografik İnsanın Oluşum kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Gül Çağalı Güven
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9789750802362
Sayfa: 413 sayfa Basım Tarihi: 2015

Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluşum - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

İlk basılan İncil’dir. Ancak dinî metinlerin, kilise bildiri ve broşürlerinin seri halde basılmasını şiir, masal, destan, efsaneler gibi “folklorik” (halka ait) sözlü kültür ürünlerinin basılmasının izlemesiyle matbaa, “uhrevi” olmaktan öte insanların gündelik yaşamını dolduran bir dünyevi sunum çerçevesinde işlerliğini artırır.

Bu, artık hayatın dünyevileşmesinin, yani sekülerleşme/laikleşmenin de önünü açan bir işlerliktir.

Aynı doğrultuda dinin (Hristiyanlığın) Papalık ve Vatikan merkezli Katolikliğin tekelinde ve bir “ekonomi-politik” iktidar aracı olmaktan çıkarılması yolunda Protestan Reform hareketini de matbaa devriminin tetiklediği rahatlıkla söylenebilir.
ataç ikon Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Homeros, malûm, elimize ulaşan en eski sözlü kültür ürünleri İlyada ve Odysseia destan-şiirlerini borçlu olduğumuz, günümüzden 3 bin yıl önce Antik Yunan’da yaşamış ozan… Onunla simgesel karşılığını işaret etmeye çalıştığımız üzere, insanlık tarihinde sözlü kültür ürünlerinin gündelik hayatın akışına hâkim olduğu uzun dönem boyunca masallar, mitler (efsaneler), destanlar, hikâyeler, şiirler, türkülerle sarmalandı dünya…

Masal anlatıcısının, destancının, halk ozanı âşıkların hem hayatın hem hayalin hem de “haber”in temsilcisi, taşıyıcısı, aktarıcısı olduğu bir dünya idi bu. Yazılı eserler bu dünyada yok değildi, ama el-yazması mahiyette olup hayli sınırlı kullanımda ve bir seçkin/soylu azınlığa mahsustular.

“Gutenberg Galaksisi”, matbaanın dönüştürücü gücüyle “Homeros Galaksisi”ni sönümlendirerek sözlü-anlatı ve anlatıcının yerinde kalemli-kâğıtlı yazarı ve kitabı öne çıkardı.
ataç ikon Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Matbaa Batı dünyasında “Modern” dönemin pek çok ayırt edici dinamiğini imkân dâhiline soktu; bireycilik, demokrasi, Protestanlık, kapitalizm, milliyetçilik gibi…
ataç ikon Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Protestanlık, Katolikliğin Latince dolayımıyla İncil üzerindeki tekelini kırabildiyse bunu da matbaaya borçludur ki bu aynı zamanda Orta Çağ’ın lingua franca’sı Latince karşısında yerel (vernacular) dillerin önem kazanıp öne çıkmasına itici güç oluşturdu. İncil’in Latince dışında diğer Avrupa dillerinde basılarak yayım ve dağıtım sürecine sokulması, bir yandan Katolik Hristiyanlığın “evrensellik” iddiasına dayalı tekelini kırıp dini “yerel-bölgesel” çerçevelere oturturken, izleyen süreçte uluslaşma ve milliyetçiliğin kitlesel yaygınlaşmasının altyapısını da hazırlamıştır.

Demek ki Reform hareketine olduğu kadar uluslaşma ve ulusçuluğa da Gutenberg’in matbaa devrimi ile sağladığı imkânlar alan açmıştır. Aynı doğrultuda insanı ve aklı öne çıkaran Rönesans ve Bilimsel Devrim’in itici gücü de matbaadır.
ataç ikon Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Gutenberg’in ilk bastığı metinler arasında Katolik Kilisesi’nin insanlara ölünce cennete gitme yolunda günahlarının affedildiğine dair belli bir bedel karşılığı verdiği (sattığı) “endülijans” (“cennet tapusu") belgeleri de vardı. Fakat Protestan Reformizminin lideri Luther’in endülijans-karşıtı pozisyonunu açıklayıp bunu dinen haklılaştırdığı bildirilerin kitlelere ulaşması da matbaa sayesinde mümkün olmuştur.
ataç ikon Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum