up
ara

Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi

Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi Konusu ve Özeti

Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi
Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Çevirmen: Münevver Çelik
Yayınevi: Otonom Yayıncılık
ISBN: 9789756056578
Sayfa: 112 sayfa Basım Tarihi: 2013
Gerald Raunig’in Bin Makine adlı kitabı, Antik Çağ’dan günümüze, makine kavramının farklı tarihsel dönemlerde taşıdığı anlamların ve geçirdiği dönüşümlerin soybilimini araştırır. Kitabın temel izleğini, makine kavramına dair iki farklı yaklaşım oluşturur: bir yanda salt teknik bir alet, araç olarak öte yanda toplumsal bir ilişki, bir iletişim, bir mübadele olarak ele alınan makine kavramı. Bu iki farklı makine kavrayışı, hem toplumsal tahakküm ve tabi kılma mekanizmalarının kuruluşuna ve işleyişine hem de toplumsal direnişin, isyanın ve özgürleşme olanaklarının yaratılmasına dair iki farklı okumaya yol açar. İkinci makine kavramını tercih eden Raunig, Marx’ın Grundrisse’deki makine analizini ve genel zekâ kavramını, Deleuze ve Guattari’nin makine ve asamblaj kavramları ile birlikte yorumlar. Raunig açısından mesele, toplumsal bir ilişki, iletişim, mübadele olarak makine kavramının hem kapitalizmin sürdürülmesinin hem de direnişin olanaklarını yaratmasıdır. Burada Marx’ın genel zekâ ve makine kavramları, insanın iletişimsel, duygulanımsal, fiziksel ve entelektüel üretim kapasitelerinin bir yandan sermaye tarafından mülkleştirilerek tahakküm altına alınmasını ifade ederken, öte yandan direnişin ve özgürleşmenin kudretini ifade eder. Benzer şekilde Deleuze ve Guattari’nin savaş makinesi kavramı, “kaçış ile icadın, devlet aygıtından kaçış ile kurma hareketinin, kurucu bir kaçışın icadının bileşimidir.” Raunig, buradan yola çıkarak post-fordist dönemdeki küresel hareketi, özellikle güvencesizler hareketini hem Marx’ın genel zekâ kavramı hem de Deleuze ve Guattari’nin savaş makineleri ve asamblaj kavramları ekseninde, kapitalizmden “çıkış”ın kudreti, özgürleşme arayışı ve başka bir toplumsallık kurmanın olanağı olarak görür.

Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Misafir

Misafir

@misafir000

"...Deleuze, özneler olarak, her birimizin sözcelerimizin ürettiği şey olmadığımızı; tamamen farklı bir şey tarafından, yani ' çeşitlilikler, kitleler ve yığınlar, halklar ve kavimler, içimizde olan ve tam olarak ne olduklarını bilmeden taşıdığımız kolektif asamblajlar ' tarafından üretildiğimizi iddia eder. Bizi konuşturan ve sözcelerimizin asıl faktörü bunlardır. Özne yoktur, sadece sözceler üreten kolektif sözcelem asamblajları vardır. 'Tıpkı bir sanatçı gibi tek bir birey tarafından ifade edilmiş gibi görünse de, sözce her zaman kolektiftir'....."
ataç ikon Bin Makine : Toplumsal Hareket Olarak Ma...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum