up
ara

Mutsuz Olmak Sözleri ve Alıntıları

Elif

Elif

@sonsuzmavilik

Mutluluğa erişme çabasındaki ısrar, anlam yoksunluğunun yol açtığı çaresizliğin bir işaretidir sadece.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Elif

Elif

@sonsuzmavilik

En vahimi, birçoklarının mutluluktan tam da bunu ummasıdır: Kesintisiz hoşluk hali, daimi neşe, keyifler hep yerinde olsun ve bol eğlence. Ne var ki mutluluğu bu tür daimi zevkte aramak, mutsuz olmanın en emin yoludur.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Zeynep Tekin

Zeynep Tekin

@zeyneptekin

Mutsuz Olmak
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Sümeyye Babacan

Sümeyye Babacan

@sumeyyebabacan - Kırıkkale

Mutsuz Olmak
Yaşam sanatı hayatın her iki yanıyla da geçinebilmeyi gerektirir; sadece pozitif olanla, hoş ve haz dolu olanla değil, negatif olanla, nahoş ve acı verici olanla da baş edebilmeyi...
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Dünyadaki bütün talihsizlikler, insanların evlerinde oturmamalarından doğar.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Bir hayal kırıklığından ve onu izleyen mutsuzluktan kaçınmak isteyenin yapacağı en iyi şey, oynamayı bırakmaktır. Tabii bunun bedeli de hayatındaki heyecanı gitgide kaybetmek olabilir, yani belki de bir başka mutsuzluk hali.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Kesintisiz hoşluk hali, daimi neşe, keyifler hep yerinde olsun ve bol eğlence. Ne var ki mutluluğu bir tür daimi zevkte aramak, mutsuz olmanın en emin yoludur.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Sürekli hoşnutluğun mutluluğunu arayacağınıza önünüzdeki işi yapmak ve olabildiğince iyi yapmak, iyi bir fikirdir.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Keyfi yerinde olmak mecburi olursa, her aksaklık büyük bir arızaya dönüşür.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

İnsanlar pozitifte ne denli ısrar ederlerse, o denli negatife batarlar.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Modern toplumda giderek daha çok insan anlam yoksunluğu çekiyor. Her alanda ve her düzlemde çekiyorlar bu yoksunluğu: Çalışmayı anlamlandırmada, kendi hayatlarını anlamlandırmada, Genel olarak hayatı anlamlandırmada. Anlam kuvvet verir, anlamsızlık kuvvetten düşürür. İnsanlar bir anlam görürlerse birçok şeye göğüs gerebilir, birçok şeyi alt edebilirler,bir anlam göremezlerse hemen hiçbir şeyin üstesinden gelemezler. Eskiden insanlar anlamın kaderde ve yüksek takdirde olduğunu farz ederlerdi. Anlamı sorgulamıyor, onu, bilincinde olmaksızın, başkalarıyla ve beşer dışı bir makamla olan güvenilir ilişkilerinde buluyorlardı. Modern çağda birçok anlam pınarının kuruması nedeniyle anlam giderek daha işitilir biçimde sorgulanıyor. Maddi refah, hangi ideal hedefe hizmet ettiği aşikar olmayınca anlam ve enerji kaynağı olamıyor, dolayısıyla anlam sorusu tatminkar bir cevap sunmuyor.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Melankoli insanın varolmasının tarz ve biçimlerinden birisidir, ruhun bir oluş tarzıdır, insan varoluşunun asli bir unsurudur, bunu herhangi bir biçimde marazi sayamayız.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Duyarlılık, hala kurtuluş vaat eden yagane insan istidadıdır.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Mutluluk çok defa mutlu tesadüfün eseridir. İnsanlar hayatları boyunca ona çok ihtiyaç duyarlar. Dönüp de şimdiye kadarki hayatına bakan herkes, birçok dönüm noktasında beklenmedik tesadüflerin devrede olduğunu fark eder. Daha doğumda böyledir bu ve muhtemelen son nefese kadar böyle olacaktır. İnsanlar tüm hayatları boyunca lehlerine gelişecek tesadüflere muhtaçtırlar. -işlerini kolaylaştıran tesadüfi karşılaşmalara, sözgelimi. Ama mutlu tesadüfün sihirli değnekle çağrılamayacağı gerçeğiyle yaşamak zorundadırlar; onun gelişi bahta bağlıdır. Şayet gelirse.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Depresyon hastalığı, "paspas gibi hissetme hali" melankolideki duygu ve düşünce dalgalanmasından farklı olarak duyguların donmasıyla, isteksizlikle ve tepki vermeye olan hakiki bir kabiliyetsizlikle belirlenir. Bir konuşmada bu fark hemen hissedilir. Bu dertten mustarip olan, düşüncelerinin dar çemberi dışına çıkamaz, en basit faaliyetleri bile yürütemez. Onayıyla onun adına sorumluluk üstlenecek insanlara, yanından ayrılmayacak akraba ve arkadaşlara, davranışçı terapi veya derinlik psikolojisi yöntemleriyle onu tedavi edecek terapistlere, sanatlarının güncel kuralları çerçevesinde onunla meşgul olacak hekimlere ihtiyaç duyar.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Gerek melankoli hali gerekse depresyon hastalığının intihar fikriyle el ele vermesi ender değildir. Fark şuradadır: Melankolikler bu fikirle oynayıp durur, intihar üzerine sonu gelmez düşünceler kurar, intihar lehine ve aleyhine akıl yürütmelerle çok ilgilenirler. Depresyon hastalığı çeken insanların ise bu fikirle oynamadan ve lehte aleyhte hiç ilgilenmeden, günün birinde ölümcül bir kararlılıkla ne yapıp yapıp son adımı atmaları ihtimali daha yüksektir.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Fakat mutluluk anlamı ikame edemez, hele uçucu gönül hoşluğu hiç edemez. Mutluluğa erişme çabasındaki ısrar, anlam yoksunluğunun yol açtığı çaresizliğin bir işaretidir sadece.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Anlam deneyimi gibi anlamsızlığın deneyimi de bakış açısına bağlı görünür. Hayatta ve dünyada hiçbir şeyin mi herhangi bir anlamı yok? Ama hiç kimse hayatı ve dünyayı bunu kesinkes iddia edebilecek kadar kuşbakışı göremez ki. Böyle bir bakış açısına dayanarak nihai bir karar vermekte bir keyiflilik vardır, anlık veya daimi bir çaresizlik bunu gözden kaçırtamaz. Bir intihar nihayetinde, ancak şüphe götürmez bir kaçınılmazlık halinde, aslına bakarsanız sadece insan şifasız bir hastalığa veya tahammül edilemez bir teröre maruz kaldığında daha az keyifli görünür. O zaman bile anlık kararla değil, düşünüp olgunlaştırarak.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

Hayatın ötesinde bir anlam var mıdır? Melankolik kişi kararsızdır bu meselede, bazen birey büsbütün kendisiyle ilgili kararsızdır. Kimileri için hayatın ötesinde bir anlam tasavvur edilemez bir şeydir, o oranda hayatın anlamını duygusallığa yüklerler, o tamamen yeter onlara. Başkaları için aşkın bir anlamının varlığı tartışma dışıdır, onlara sadece hayatın kendisi anlamsız görünür. Sofokles'in Kolonoslu Ödipus'undaki koronun antik bilgeliği onların ruhundan konuşur: En iyisi hiç doğmamış olmaktır, şayet doğduysan da olabilecek en iyi ikinci şey, nereden geldiysen bir an evvel oraya dönmen olur.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan - Ankara

İnsanlar tecrübeyle öğrenirler, tecrübenin de önemli bir kısmı kötü tecrübedir.
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Okuyan us

Okuyan us

@gamzeugur - Gaziantep

Ne kadar çok insan sırf mutlu olmaları gerektiğine inandıklari için mutsuz oluyordur acaba?
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Okuyan us

Okuyan us

@gamzeugur - Gaziantep

Mutsuz Olmak
Ne kadar çok insan sırf mutlu olmaları gerektiğine inandıklari için mutsuz oluyordur acaba?
Görünüşte mutlu olanlar mutluluklarında ısrar ettikçe mutsuzlar kendilerini dışlanmış hissetmezler mi?
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Okuyan us

Okuyan us

@gamzeugur - Gaziantep

Mutsuz Olmak
Ne kadar çok insan sırf mutlu olmaları gerektiğine inandıklari için mutsuz oluyordur acaba?
Görünüşte mutlu olanlar mutluluklarında ısrar ettikçe mutsuzlar kendilerini dışlanmış hissetmezler mi?
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
güneş

güneş

@gunes

Ne kadar çok insan,sırf mutlu olmaları gerektiğine inandıkları için mutsuz oluyordur acaba?
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
dai

dai

@dai - Antalya

rahat bırak beni işte
yok bugün bir şeye sevinesim
başka hiçbir şey almıyor içim
ataç ikon Mutsuz Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 3