up
ara

Pendname

Pendname Konusu ve Özeti

Pendname
Pendname kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Çevirmen: M. Nuri Gençosman
Yayınevi: Ataç Yayınları
ISBN: 9789756205440
Sayfa: 64 sayfa Basım Tarihi: 2014
Mevlâna'nın üstadı olarak kabul ettiği Feridüddin Attar'ın bu eseri, genel bir bakışla İslâmî bir temele dayanan ahlâk ve âdap kaidelerini kısa formüller halinde gençliğe aşılamak maksadıyla yazılmış didaktik bir eserdir. Ancak içine her seviyeye hitap eden müsbet ve kuvvetli fikirlerin de serpiştirilmiş olduğuna göre uzun bir tecrübenin derin bir bilginin rehberliğiyle pratik hayatta bahtiyar geçinmenin sırlarını da öğretmektedir.Asırlar boyunca Şark-İslâm ülkelerinde hemen her sınıf halk tabakası arasında geniş ve derin bir etki yaratmış olan Pendnâme'nin birçok parçaları geçen nesillerin hâfızasında yaşadığı gibi bugünün orta yaşlı aydınları da bunu ruh ve ahlâk eğitimi bakımından değerli bir vesika olarak tanımıştır. İslâmî ve tasavvufî bir görüşe dayanan pratik ahlâk kurallarını, insanlık duygularını beşerî faziletlerle muaşeret usullerini, hatta en basit yaşayış tarzlarını kuvvetli ve âhenkli bir mesnevi kalıbı içinde vecizelendiren bu küçük eser, kendi nev'inden en mükemmel örnektir.
Mustafa Acun

Mustafa Acun

@mustafaacun

Mevlana Celaleddin Rumî'nin kendisinden "Attâr, aşkın yedi şehrini gezdi de / biz ancak bir sokağının dönemecindeyiz!" diyerek bahsettiği Şeyh Feridüddin Attar'ın nasihatlerinden oluşan bu kitap bütün beşeriyete bir mesaj niteliği taşıyor. İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük sufîlerden biri olan Attâr heva ve hevesi terk etmek isteyen zevata mühim tavsiyelerde bulunuyor.
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
kitapp

kitapp

@kitapp

Kitapta harika öğütler yer almakta. Kısa da olsa bir parça dini bilginiz varsa kısa açıklamalar olsa da kitapta güzel şeyler kapıyorsunuz.

Tasavvuf, fıkıh vb ilimlere ilgisi olan herkese güzel bir başucu kitabı.

Kitapta yazanları okuyup hayatına uygulayanlara ne mutlu.
Umarım ki hayatıma ve hayatınıza bu bilgilerden uygulamaya geçireceklerimiz olur .
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
mustafa şenyurt

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

güzel bir kitap okunabilir ancak çeviri iyi olmamış çeviren şiir tarzında çevireceğim diye anlam bütünlüğünü bozmuş ve çok sayıda anlaşılmaz kelime var
aslında şiir tarzı eserleri düz yazı şeklinde çevirmek daha doğru olur
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
Kitap Dostuyum

Kitap Dostuyum

@kitapdostuyum

Kitap bir öğüt niteliğinde. Çok güzel bilgiler içeriyor. Feridüddin Attar'ın Cevahirname'sini okuduysanız bu kitabı okumanıza gerek yok diyorum çünkü aynı. Benim için ise tekrar niteliğinde oldu ve tekrar zevkle okudum.
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum

Pendname - S41

Sabır yolunu ara. Kimseyi incitme ki hüner alanında ün salasin. Zamana bilgileri, tiryaki, cahilleri de öldürücü zehire benzer. Ey hoca, halk tiryaktan şifa bulur, fakat zehirden kim hayat bulabilir?
Beyaz Melek tarafından eklenmiştir.
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

“ ahmakların vasıfları ” :

“ahmaklığın dört alâmeti vardır. sana söyleyeyim de öğrenesin.
kendi ayıbını görmeyip de başkalarının kusurunu aramak.
gönlüne cimrilik tohumu saçtığı halde cömertlik ummak.
huyu ile halkı hoşnut etmiyen kimsenin tanrı kapısında hiçbir değeri yoktur.
adeti huysuzluk olanın işi daima nefret kazanmaktır.
kötü huy, tende canın belâsıdır.
huysuz kişi insandan sayılmaz.
cimrilik cehennem ağacından bir daldır.
zavallı cimricik de mezbaha köpeklerine benzer.
cimri nerede cennet yüzü görsün?
o fil’in ayakları altına düşmüş bir sivrisinektir.
cimriliğin pintiliğinden kendini bir tarafa çek ki ahmaklar zümresinden sayılmayasın.”
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kim ki tembellik, elinden kurtulur,
Nefsi yanmış, en güzel sultan olur.
Hiç saray, bağ aşkı tutmaz er kişi,
Dertli gönlün dert ve dağ olmuş işi.
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

“ahmaklığın dört alâmeti vardır. sana söyleyeyim de öğrenesin.
kendi ayıbını görmeyip de başkalarının kusurunu aramak.
gönlüne cimrilik tohumu saçtığı halde cömertlik ummak.
huyu ile halkı hoşnut etmiyen kimsenin tanrı kapısında hiçbir değeri yoktur.
adeti huysuzluk olanın işi daima nefret kazanmaktır.
kötü huy, tende canın belâsıdır.
huysuz kişi insandan sayılmaz.
cimrilik cehennem ağacından bir daldır.
zavallı cimricik de mezbaha köpeklerine benzer.
cimri nerede cennet yüzü görsün?
o fil’in ayakları altına düşmüş bir sivrisinektir.
cimriliğin pintiliğinden kendini bir tarafa çek ki ahmaklar zümresinden sayılmayasın.”
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum
Beyaz Melek

Beyaz Melek

@beyazmelek

Nefis ile Savaş Bahsi paylaşım fotoğrafı
Nefsi ancak dört şeyle öldürmek mümkündür. Ey aziz söyleyeyim de hatırında tut. Sükût hançeri ve açlık kılıcı ile yalnızlık mizraği ve uykusuzluk silahı. Bu silahlarla kuşanan kişinin nefsi asla felâh bulmaz. Gönlün Allah'i anmaz olunca melum şeytan sana dost ve yoldaş olur.

Kitap başlı başına öğüt kitabı. Okumak ve feyz almak duasıyla :)
ataç ikon Pendname
8.7 (3 oy)
0 yorum