up
ara

Medyaya Karşı

Medyaya Karşı Konusu ve Özeti

Medyaya Karşı
Kadife Karanlık 2: Ayna Şövalyeleri
21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar kitabının da yazarı George Gerbner tarafından kaleme alınan Medyaya Karşı kitabı İletişim, Medya, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ayrıntı Yayınları yayınevinden 2014 yılında 9789755397993 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Medyaya Karşı isimli kitap 496 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Güneş Ayas, Veysel Batmaz çevirmiştir. Medyaya Karşı kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Güneş Ayas, Veysel Batmaz
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
ISBN: 9789755397993
Sayfa: 496 sayfa Basım Tarihi: 2014
Özgürlüğün yapısı, hoşunuza gitsin ya da gitmesin, örgütlenmiş çeşitliliktir. George Gerbner Bu kitap, Pensilvanya Üniversitesi-Annenberg İletişim Okulu'nun (University of Pennsylvania-Annenberg School for Communication) efsanevi dekanı George Gerbner'in, Kültürel Göstergeler Projesi ekibi ile yazdığı amprik yazılarından ve iletişim bilimleri için 1950'li yıllarda yayımladığı fakat hâlâ geçerli temel kuramsal makalelerinden bir seçki olarak asistanı Michael Morgan tarafından derlendi ve öğrencisi Veysel Batmaz'ın açıklayıcı notlarıyla Türkçe'ye kazandırıldı. Medya artık tek başına televizyon mu? Televizyondan nasıl etkileniyoruz? Televizyon bireylerdeki şiddet eğilimini artırır mı? Televizyonun diğer iletişim araçlarından farkı ne? Televizyonda seyrettiğimiz dünya ile yaşadığımız gerçek dünya arasında fark ne? İşte bu sorulara George Gerbner, 1968'de başlayarak 40 yıl süren bir araştırma projesiyle başta ABD televizyonları olmak üzere tüm dünya televizyon içeriklerini sayısal olarak çözümleyerek ve televizyon izleyici kitlelerinin tutum, görüş ve kanaatlerini ölçerek yanıtlar arıyor. "Gerbner İletişim Modeli" üzerine kurulu, televizyon dünyası üzerine geliştirilmiş en sürekli ve tutarlı kuramsal ve amprik çalışma olan "Kültürel Göstergeler Projesi", Şiddet İndeksi, Kötü Dünya Sendromu, Mutlu Şiddet, Mainstreaming (anaakımlaştırma) ve Rezonans gibi iletişim kavramları yarattı. George Gerbner kitle iletişiminin toplumsal ve kültürel sonuçları hakkındaki geleneksel söylemin içeriğini değiştirdi. Kitle iletişimini ikna ve propaganda araştırmalarından farklı bir şekilde değerlendiren yeni bir yaklaşımla iletişim bilimini bilimcilikten ve pozitivizmden kurtardı. (...) Ayrıca sanatsal nitelik, üslup, yüksek kültür-aşağı kültür karşıtlığı, seçici algı ve yargı ve yorumlar hakkındaki geleneksel kaygılar ve biçimsel estetik kategorilerden vazgeçilmesini savundu. (...) Elli yıl boyunca, yazdıklarının büyük kısmında, günün modası olan hâkim paradigmalarla çatıştı. Ona göre, "işleri yürütmenin normal yolu" olarak yaygın bir şekilde kabul gören her varsayım, yaklaşım ve tarz tanım gereği şüphe ile karşılanmalıydı. "Gerbner televizyonda şiddet sorununu farklı değerlendiriyordu. (...) Televizyon, şiddet uygulayanlardan çok şiddete maruz kalanları, kurbanları gösteriyordu. (...) Yani, televizyondaki şiddet, şiddet uygulayanları yetiştirmek (kültive etmek) ve toplumsal düzeni tehdit etmek yerine güçlülerin gücünü sergileyerek statükoyu koruma işlevini yerine getiriyordu. Televizyon, insanlarda korku, endişe ve güvensizliği kültive ederek (ekerek ve besleyerek), pekâlâ, insan haklarının ihlali ya da ortadan kaldırılmasına yönelik her tür endişe kalıntısından daha ağır basan bir güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran bir iklimi yaratıyor olabilirdi. -Michael Morgan-

Medyaya Karşı - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
ekstra_okur

ekstra_okur

@yyyaassinnn

Gerbner'a göre, kadınlar, azınlıklar, yaşlı insanlar, belli meslekler vs üzerindeki geleneksel algıyı kültive eden televizyon, özel bir güç hiyerarşisinin sağlanmasına katkıda bulunmaktaydı.
ataç ikon Medyaya Karşı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
ekstra_okur

ekstra_okur

@yyyaassinnn

"Her şeyin ötesinde, hikayeler otoriteyi teyit eder ve farklı yollardan gücün(iktidarın) dağılımını sağlar. Hikaye anlatmak insan gerçekliğini toplumsal düzene uydurur."
ataç ikon Medyaya Karşı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
ekstra_okur

ekstra_okur

@yyyaassinnn

Gerbner, birçok yerde, mitolojiden masallara,İncil'den Shakespeare'e kadar, anlatılan birçok hikayede, göze çarpan bir şekilde şiddetin işlendiğini ifade eder. Ancak televizyonun her gün ve her evin içine soktuğu şiddet miktarı tarihsel olarak kat be kat fazladır ve benzersizdir.
ataç ikon Medyaya Karşı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
ekstra_okur

ekstra_okur

@yyyaassinnn

Latin Amerika'daki, Afrika'daki ve eski Doğu Bloku'ndaki birçok ülkede eski rejimlerin yıkılması ve "demokrasi" diye adlandırılan düzene geçişi sağlayan süreç, uluslararası kültivasyon analizini yeni bir bağlama yerleştirdi. Birçok ülkede devlet kontrolündeki medya kuruluşları özelleştirildi ve çabucak çok uluslu şirketler tarafından kapışıldı. Zulmün üzerindeki perdeler görünüşte kaldırıldı ama hemen yerine yenileri getirildi. Çoğu kişi heyecanla yeni özgürlüklerini kutlarken, Gerbner, Doğu Avrupa ülkeleri ve benzeri yerlerde ortaya çıkan medya kaosunun "neofaşizme, taşralılığa ve şovenizme" yol açtığını gördü ve insanları "medyanın ticari kontrolünü sorgulamadan kabul etmemeleri" yönünde uyardı; çünkü bu durumda "çocuklarının sosyalleşme ihtiyacını küresel holdinglere ipotek etmiş" olacaklardı.
ataç ikon Medyaya Karşı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
ekstra_okur

ekstra_okur

@yyyaassinnn

Eylem neredeyse iletişim oradadır. Politik eylem, toplumsal eylem ve kültürel eylem: İşte iletişimi bu kavşakta aramak gerekir.
ataç ikon Medyaya Karşı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum