up
ara

Hayvan Çiftliği Kitap İncelemeleri

Zulmü Yurdumda Unutmuşlar

Zulmü Yurdumda Unutmuşlar.

@tubasntrk

Eşit Olmayanların, Eşit Olmak İsterken Yarattığı Devasal Eşitsizlik.
Reel sosyalizme yapılan hikaye tarzında eleştirel bir kitap okumayı beklerken; kapitalizmin kıskacından kurtulup eşit, adil, onurlu bir dünya yaratmaya çalışanların ve çalışacakların geçeceği aşamaları sanki tek tek yaşıyormuşum gibi bir algıya kapılmamı sağlayan; dili yalın fakat kinayelerle dolu, anlaşılır fakat az da olsa literatüre hakim olmayı gerektiren mükemmele yakın bir başyapıtı okuma onuruna nail oldum. Bu tür bir kitabı okurken düşülecek en büyük yanılgıysa kitaptaki hayvanların karakterleri, içinde yaşadığımız toplumdan bağımsız düşünmek olduğunu belirtmek isterim. Temel de ezenler ve ezilenler diye iki ayrı grup oluşturulmuş yani sömüren egemen zihniyet ve ona köle olarak yaşayan proleter hayvanlar. Egemen zihniyetin yapısının en olağan haliyle en vahşi şekilde yansıtıldığı iki iki dörtken, sayfalar döndükçe ezilenlerin de nasıl egemenin vahşiliğine büründüğünü seyredebilirsiniz. -seyredebilirsiniz diyorum çünkü film izliyor hissine kapılmamak olanaksız- Peki ezilenler egemen olursa ne olur? Proleter diktatörlük mü yoksa, proleterin içinde proletere daha az eşit olanların egemenleştiği yeni bir diktatörlük mü?
Reel sosyalistlerin ve kuramcılarının hep gözden kaçırdığı o ince ayrıntıyı baştan aşağı irdelemiş olan yazar bir soruyu daha gözler önüne seriyor: "Sınıfsal eşitliğin içinde yetisel eşitsizlik eşitlenebilir mi?
Bir kaç soru daha var ki değinmeden edemeyeceğim. Bu sorulara cevap ararken salt sosyalizm eleştirisini değil; yaşadığımız "yüksek demokrasilerin" akışını da göz önünde bulundurmanızı temenni ederim.
-Toplumsal hafızanın canlılığı nasıl öldürülür?
-Toplum şahit olduğu gerçeklerin, gerçek olmadığına kendini nasıl ikna eder?
-Propaganda, ajitasyon ve medya algılarımızı nasıl - ne kadar yönlendirebilir?
-Karşısında mücadele ettiğimiz kurumları korumaya nasıl başlarız?
- Manevi değerlerimiz değişkenlik göstermezken, maneviyatımız ile örtüşmeyen değerlerin savunucusu olmamız mümkün mü?
-İtaat etmek tabiatımız da var mı? Yoksa nasıl oluşturulur?
-Kolluk kuvvetleri neden "koltuk kuvveti" haline gelir?
- Son olarak egemenlik arzusu, küçük burjuva ahlakı yaradılıştan mıdır, sonradan mı edinilir?
(Yeteneği olan arkadaşlar çizgi diziye çevirseler harika olurdu :) )
ataç ikon Hayvan Çiftliği
kitaba 9 verdi
0 yorum