up
ara

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) Konusu ve Özeti

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)
Türk Siyasi Tarihi kitabının da yazarı Fahir Armaoğlu tarafından kaleme alınan 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) kitabı Dünya Tarihi, Tarih türünde okuyucusu ile buluşuyor. Timaş Yayınları yayınevinden 2014 yılında 9786050814132 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) isimli kitap 896 sayfadan oluşuyor. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Timaş Yayınları
ISBN: 9786050814132
Sayfa: 896 sayfa Basım Tarihi: 2014
Günümüz dünyasını milletlerarası münasebetlerin yapısını ve niteliğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914-18 arasında cereyan etmiş olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına kadar gitmektedir. Fakat Birinci Dünya Savaşı da durup dururken patlak vermiş olan bir milletlerarası buhran değildir. Bu savaş, 1789-1815 arasında Avrupa'yı alt üst etmiş olan ve bundan da daha mühim olarak insanın siyasal yaşayışında tesirlerini günümüze kadar sürdüren çeşitli siyasal fikir akımlarını ortaya çıkarmış bulunan Fransız İhtilâli'nden sonra kendisini gösteren gelişmelerin bir sonucu olmuştur. Yani, Birinci Dünya Savaşı'nın kökleri, 1815-1914 arasının siyasal ve diplomatik gelişmelerinde yatmaktadır. Dolayısıyla 20. yüzyılı iyi anlayabilmek için 19. yüzyılın siyasî ve sosyal olaylarını çok iyi tahlil etmemiz gerekir.

Ülkemizin siyasî tarih alanında en tanınmış simalardan biri olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi kitabıyla tüm dünyada cereyan eden 20. yüzyılın en önemli siyasî ve sosyal olaylarını/liderlerini derli toplu ve kronolojik olarak anlatmıştır. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Liberalizm, Nasyonalizm ve Sosyalizm akımlarının doğuşundan Birinci Dünya Savaşı'na; İkinci Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş Dönemi'ne; bloklardaki yapı değişikliklerinden Ortadoğu ve Asya'daki gelişmelere; Yumuşama sürecinden dünya politikasında Ortadoğu'ya kadar birçok olay; Napolyon'dan George Washington'a, Mustafa Kemal Atatürk'ten Churchill'e, Hitler'den Stalin'e, Yasser Arafat'tan Saddam Hüseyin'e, Gorbaçov'dan Turgut Özal'a kadar birçok lider yine yüzlerce Türkçe, Fransızca, İngilizce belge ve kaynak eser kullanılarak incelenmiş ve tarih severlerin beğenisine sunulmuştur.

Zamanımızda yaşanan siyasî olayları daha iyi anlamak adına 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi kitabıyla çıktığımız tarih yolculuğuna; 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi kitabıyla devam ediyoruz.
Emre Kurt

Emre Kurt

@emrekurt31 - Aydın

Siyasi tarih çalışmak isteyenlerin başucu kitabıdır. Ele aldığı dönemde meydana gelen hadiseleri etraflıca anlatır. Mamafih, kitapta özellikle SSCB - ABD ilişkilerini anlatan bölümlerde yazarın ABD'ye daha sempatik durması, eserin eleştirilecek en önemli yönüdür.
0 yorum

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle