up
ara

Eşitsizliğin Bedeli

Eşitsizliğin Bedeli Konusu ve Özeti

Eşitsizliğin Bedeli
Eşitsizliğin Bedeli kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: İletişim Yayınevi
ISBN: 9789750515736
Sayfa: 375 sayfa
"Siyaset ve ekonominin finansal elitler tarafından nasıl ele geçirildiğinin herkes tarafından anlaşılabilir bir açıklaması." Ian Pindar, Guardian "Stiglitz… olayların iç yüzünü kavrama konusundaki karakteristik özelliğiyle geleceğin daha adil ve zengin olması için bir vizyon, plan öneriyor."- Robert F. Kennedy, Adalet ve İnsan Hakları Merkezi 2013 Kitap Ödülü-Dünyanın en etkili birkaç iktisatçısı arasında gösterilen ve 2001'de Nobel İktisat Ödülü'nü kazanan Joseph Stiglitz, Eşitsizliğin Bedeli'nde gelir eşitsizliği konusuna önemli bir katkı yapıyor. ABD'de ortaya çıkan 2008 Krizi'ni ve dünya geneline hâkim olan Büyük Durgunluk'u sade bir dille ve derinlemesine açıklayan Stiglitz, kendi deyimiyle, yüzde 1'lik kesimin devleti, yargıyı ve demokratik süreci ele geçirerek yüzde 99'un üzerinde nasıl egemenlik kurduğunu kapsamlı şekilde ele alıyor. ABD'de 1980 sonrasında artan eşitsizliği ve bunların yarattığı sorunları inceleyen kitap, Türkiye için de geçerli olacak önemli saptamalarda bulunuyor, ipuçları sunuyor: Sermaye, toplumsal kutuplaşma, rant arayışları, algı mühendisliği, ortaya çıkan büyük güven problemi, demokrasilerde paranın nasıl bu kadar güçlü hale gelebildiği, bir CEO'nun aylık kazancıyla ortalama bir işçinin kazancı arasındaki inanılmaz uçurum, artan yoksulluk, fırsat eşitliğinin kaybolması, isyanlar…Finans piyasalarının işleyişine, aşırı kâr arzusunun doğurduğu büyük toplumsal yarılmaya, gelecekte artacak sorunlara dikkat çeken Eşitsizliğin Bedeli kapitalizm, siyaset, sermaye ve eşitsizlik ilişkisini anlamak için önemli bir kaynak.
Ferda Nihat Köksoy

Ferda Nihat Köksoy

@ferdanihat

JOSEPH E. STIGLITZ, NOBEL Ödüllü Ekonomist, PhD, Prof, Columbia Üni, ENG-2012, TR-2014, İletişim Yayınları, Çeviren: Ozan İşler, 375 sf.
http://www.kitabinomurgasi.com/2015/03/esitsizligin-bedeli-joseph-e-stiglitz.html

-Hiçbir şey, bugün olan biteni YİRMİLİ YAŞ'larındakilerin yaşadığı SIKINTILAR'dan daha iyi göstermemektedir. Çoğu, HEYECAN ve ÜMİT dolu YENİ ve TAZE bir hayata başlamaktansa, ENDİŞE ve KORKU dolu bir dünya ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bir yandan ödemekte zorlanacakları ve iflas etseler bile üzerlerinden atamayacakları eğitim kredileri ile uğraşırken, bir yandan da kötüye giden piyasada İYİ BİR İŞ ararlar. İş bulacak kadar şanslı olsalar bile alacakları ÜCRET hayal kırıklığı yaratacak, hatta bu ücret o kadar düşük olacak ki, AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞAMAYA devam edeceklerdir.

-ELLİLİ YAŞ'larındaki ANNE BABALAR, ÇOCUKLARI hakkında ENDİŞE etmenin yanında KENDİ GELECEKLERİ hakkında da endişe duymaktalar. Acaba EVLERİNİ kaybedecekler mi? ERKEN EMEKLİ olmaya mı zorlanacaklar? Büyük Durgunluk'un (2008) büyük oranda azalttığı TASARRUFLARI yeterli olacak mı? Zorda kalırlarsa ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTEYEMEYECEKLERİNİ biliyorlar. ...Çocukları hakkında gördükleri REFAH dolu ve DAHA İYİ BİR YAŞAM HAYALİ, 1950'lerden bir film gibi antikalaşmaktadır.

-Büyük bir servetin RANTÇILIK sonucunda biriktirildiği bir ekonomi ve toplum yarattık; bunu bazen KAMUDAN ZENGİNLERE DOĞRUDAN AKTARMALAR sayesinde, çoğunlukla da zenginlerin toplumun geri kalanından "RANTLAR" toplamasına TEKEL güçleri ve diğer SÖMÜRÜ ŞEKİLLERİ aracılığıyla izin veren KURALLAR sayesinde gerçekleştirdik.

-TEKEL şirketler ve rekabetçi olmayan piyasalar önemli bir RANT kaynağıdır. ...birçok sektörde iki, üç veya dört şirketin HAKİMİYETİNİN olduğunu görebiliriz.
...Egemen şirketler rekabeti bastırmak için gerekli araçlara sahiptirler ve genelde İNOVASYONLARI BİLE ENGELLEYEBİLECEK durumdadırlar.

-Bu KİTABIN AMACI bir KISKANÇLIK POLİTİKASI gütmek değildir; TOPLUMUN %99'U, EN ZENGİN %1'DEKİ bazılarının yaptığı katkıları veya hak ettiklerini kıskanmamaktadır. Bu kitap, VERİMLİLİK VE ADALET POLİTİKALARI hakkındadır.

...Zenginlerin gelirlerinin çoğu RANT adını verdiğimiz türdendir. Rantlar aracılığıyla ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİLERDEN dolarları KENDİLERİNE aktarmışlar ve PİYASALARI KENDİ AVANTAJLARINA ve BAŞKALARININ DEZAVANTAJLARINA işleyecek şekilde DENGESİZLEŞTİRMİŞLERDİR.

-Daha VERİMLİ ve ADALETLİ bir TOPLUM, piyasaları GERÇEKTEN PİYASA gibi -yani, REKABETİN DAHA FAZLA ve SÖMÜRÜNÜN DAHA AZ olacağı şekilde- yürütmek ve AŞIRILIKLARI DÜZELTMEK sonucunda ortaya çıkacaktır.

-GERÇEK BİR İKTİSADİ REFORM gündemi aynı zamanda hem İKTİSADİ VERİMLİLİĞİ hem ADALETİ hem de FIRSATLARI artırmalıdır. Çoğu Amerikalı bu reformlardan yarar sağlayacaktır; bunun TEK KAYBEDENİ %1'İ OLUŞTURANLARIN BİR KISMI olacaktır: Örneğin gelirleri RANTLARA BAĞLI olanlar.

İKTİSADİ REFORM GÜNDEMİ:

A-) ZENGİNLERİN AŞIRILIKLARINI SINIRLAMAK:

-RANT ARAYIŞI AZALTILMALI VE OYUN ALANI EŞİTLENMELİDİR.

-BANKALAR ŞEFFAF hale getirilmelidir.

-TEFECİLİĞE (aşırı yüksek faiz alımlarına) daha KATI SINIRLAMALAR getirilmelidir.

-Düzenlemeleri atlatmada ve VERGİ KAÇIRMADA çok başarılı olmuş OFFSHORE bankacılık merkezleri (ve bunların ülke içerisindeki şubeleri) KAPATILMALIDIR.

-...Finansal DENETİMLE ilgili getirilecek kurallar, hissedarların YÖNETİCİLERE yöneticilere ne kadar ÖDEME yapıldığını tam bilmesini sağlayacaktır.

-İflas kanunun BORÇ ALANLAR LEHİNE değiştirilmesi, bankaların borç verirken daha DİKKATLİ davranmasını teşvik edecektir.

-Devletin gerek KAMU MALLARININ elden çıkarılması gerek tedarik aşamasında ŞİRKETLERE dağıttığı HEDİYE yardımlar ve GİZLİ SÜBVANSİYONLAR (bunlar çok büyük miktarlardadır) bitirilmelidir.

-GELİR ARTIŞINA ORANLI VERGİ sistemi geliştirilmeli ve yasal boşluklar azaltılmalıdır.
-...bir oligarşinin oluşmasını önlemek için daha etkili olan ve daha etkin bir şekilde uygulanan bir VERASET VERGİSİ sistemi yaratılmalıdır.

B-) DİĞERLERİNE YARDIM ETMEK:

-Halkın parası, YOKSULLARIN EĞİTİME ERİŞİMİNİ sağlamak için, KAMUSAL ve KAR AMACI GÜTMEYEN yüksek eğitim sistemlerine verilen desteğin ve bunların verdiği bursların artırılması için kullanılmalıdır.

-YOKSULLARIN tasarruf yapması için devletin getireceği teşvikler (örneğin yapılan tasarruflara eşit devlet katkısı veya ilk defa ev sahibi olacaklara yapılacak yardımlar gibi) yapılmalıdır.

-Herkes için SAĞLIK HİZMETİ sağlanmalıdır. Maliyetlerin yüksekliğinin bir nedeni de SİGORTA şirketleri ve İLAÇ endüstrisinin RANT arayışlarıdır. Avrupa ülkelerin çoğu İLACA ERİŞİMİ TEMEL İNSAN HAKKI olarak görmekteler.

Sağlık hizmetlerine ERİŞİM eksikliği EŞİTSİZLİĞE önemli katkılar yapmaktadır ve bu eşitsizlik de ekonomimizin performansını düşürmektedir.

-2008 krizi, İŞSİZLİK SİGORTASI sistemimizin ne kadar yetersiz olduğunu göstermiştir.

C-) KÜRESELLEŞMEYİ AYARLAMAK: DAHA ADİL BİR OYUN ALANI YARATMAK VE YOKSULLAŞMAYA GÖTÜREN YARIŞI BİTİRMEK:

-Asimetrik Küreselleşme EMEĞİ SERMAYE KARŞISINDA DEZAVANTAJLI BİR PAZARLIK KONUMUNA getirmiştir.
...sadece ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNE değil aynı zamanda SOSYAL GÜVENLİK programlarının ZAYIFLATILMASINA da neden olmuştur.

- ...yurt dışından gelen kısa vadeli SPEKÜLATİF SERMAYE akımlarının DÜZENLENMESİNE ihtiyaç vardır. Serbest SERMAYE AKIMLARINA bazı SINIRLAMALAR getirilmesi gerekmektedir.

D-) TAM İSTİHDAMIN GERİ GETİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ:

-Tam istihdamı -eşitlikle birlikte- sürdürecek bir mali politika oluşturulmalıdır.
-Daha HESAP SORABİLİR olan ve toplumu daha DOĞRU TEMSİL eden bir MERKEZ BANKASI ile enflasyona aşırı odaklanmaktan vazgeçen, İSTİHDAM, BÜYÜME ve FİNANSAL İSTİKRARA daha fazla odaklanan dengeli bir ekonomik yaklaşım sağlanmalıdır.

-Kazananların daha fazla ve kaybedenlerin daha az olmasını sağlamak için DEVLETİN AKTİF BİF ROL ÜSTLENMESİ gerekir. İşçilerin kaybedilen işlerden YENİ YARATILAN İŞLERE geçebilmek ve yeni işlerin en az kaybedilen işler kadar iyi olmasını sağlamak için EĞİTİM ve TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIMLAR yapan faal yardımlara ihtiyaçları vardır.

E-) YENİ BİR SOSYAL BİRLİKTELİK:

-İşçilerin ve vatandaşların TOPLU EYLEMLERİ desteklenmelidir.

-Ayrımcılığın kalıntılarını temizlemek için POZİTİF AYRIMCILIK yapılmalıdır.

F-) SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EŞİTLİKÇİ BÜYÜMEYİ GERİ GETİRMEK:

-KAMUSAL YATIRIMLARA DAYANAN BİR BÜYÜME dayanan bir büyüme
gündemi yaratılmalıdır. Şu an ABD ve AB'nin temel sorunu YETERSİZ TALEP'tir.

-YATIRIM YAPMAYAN ŞİRKETLERİN VERGİLERİNİ ARTIRABİLİR, yatırım yapan ve İŞ YARATANLARIN VERGİLERİNİ DÜŞÜREBİLİRİZ.

-DEVLET YATIRIMLARI -altyapı, eğitim ve teknoloji alanlarındaki yatırımlar- geçen yüzyıldaki BÜYÜMENİN TEMELİNİ oluşturmuştu ve bu yüzyıldaki büyümenin de temelini oluşturabilir.

-İş pozisyonları ve çevreyi korumak için YATIRIMIN ve İNOVASYONUN YÖNÜ kamusala değiştirmelidir.

ACİL SORUNLAR:

-Bankalar EMLAK KREDİLERİNİ YENİDEN YAPILANDIRMAYA teşvik edilmeli hatta ZORLANMALIDIR.

-Kurumsal şirketlere yeni bir başlangıç şansı vermek iyi bir şey ise, AİLELERE YENİ BİR BAŞLANGIÇ ŞANSI vermek de eşit derecede değerlidir. Bugün uygulanmakta olan politikalar aileleri ve toplulukları HARAP etmektedir.

SİYASAL REFORM GÜNDEMİ:

-Ekonomik reformların olabilmesi için önce BÜYÜK BİR SİYASAL REFORM gerçekleştirilmelidir. İYİ İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ hepimizin yararınadır.

-Birçok İSKANDİNAV ülkesinin yaptığı gibi, TARAFLI BİLGİ YAYIMINI AZALMAYI deneyebiliriz. Bu ülkeler, sadece ZENGİN PATRONLAR -ağırlıklı olarak %1'den gelen ve onların görüşlerini yansıtan kişiler- tarafından kontrol edilen bir medya yerine DAHA DEMOKRATİK BİR MEDYA yaratmayı denediler ve bir dereceye kadar başarılı da oldular. Birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi birbirinden FARKLI DÜŞÜNCE KURULUŞLARINA KAMUSAL DESTEK sağlayarak ALTERNATİF POLİTİKALAR hakkında daha dengeli bir tartışma ortamı yaratılmasını sağlayabiliriz.

UMUT VAR MI?

-Demokrasimiz, ne kadar yanlı olursa olsun, REFORM'un olabilmesi için İKİ YOL sunar:

1-) %99'un içindekiler %1 tarafından KANDIRILDIKLARININ FARKINA VARABİLİRLER (%1'in çıkarına olanlar kendi çıkarlarına değildir; %1'lik kesim, BAŞKA BİR DÜNYANIN OLASI OLMADIĞINA, yüzde 1'in istemediği hiçbir şeyin yüzde 99'un yararına olmayacağına diğerlerine inandırmak için BÜYÜK ÇABA sarfetti).

2-) %1'lik kesim, ABD'de olanların sadece değerlerimizle değil aynı zamanda %1'İN KENDİ ÇIKARLARIYLA TUTARLI OLMADIĞININ FARKINA VARABİLİR.
...Herkes DAR ANLAMDA KİŞİSEL ÇIKARA sahiptir: BENİM İÇİN İYİ OLANI ŞİMDİ İSTİYORUM!
"DOĞRU OLARAK ANLAŞILMIŞ" kişisel çıkarlar farklıdır. Bu, DİĞERLERİNİN KİŞİSEL ÇIKARLARINA -diğer deyişle ORTAK REFAHA- dikkat edilmesinin aslında kişinin KENDİ NİHAYİ REFAHI için bir ÖN ŞART olduğunun farkına varılması anlamını taşır (Kapitalizmin babası Adam Smith bunun farkındaydı).

Bundan yarım yüzyıl sonraki ABD için İKİ OLASI RESİM'den bahsedebiliriz:

1-) Bunlardan birinde, toplumun SAHİP OLANLAR ve OLMAYANLAR arasında bölündüğü ve ZENGİNLERİN GÜVENLİKLİ SİTELERDE yaşadığı, çocuklarını PAHALI OKULLARA gönderdiği ve EN İYİ SAĞLIK HİZMETLERİNE eriştikleri bir ülke tasavvur edilmektedir. Bu sırada DİĞERLERİ, en iyi olasılıkla VASAT BİR EĞİTİME ve fiilen KARNEYE BAĞLANMIŞ SAĞLIK SİSİTEMİNE erişebildikleri GÜVENSİZ bir dünyada yaşayacaklardır. Toplumun en altında YABANCILAŞMIŞ VE ÜMİTSİZ MİLYONLARCA GENÇ insan bulunacaktır. Bu resmi birçok GELİŞMEKTE OLAN ÜLKEDE gördüm; iktisatçıların ÇİFTE EKONOMİ adını verdiği bu durumda, İKİ TOPLUM YANYANA ancak BİRBİRLERİNİ TANIMADAN ve hayatın diğer taraf için nasıl olduğunu hayal edemeden yaşarlar. Bazı ülkelerde olduğu gibi, DUVARLARIN DAHA YÜKSEK olduğu ve TOPLUMUN GİDEREK DAHA FAZLA BÖLÜNDÜĞÜ derinliklere düşüp düşmeyeceğimizi bilmiyorum. Ne var ki, BU KABUS DOĞRULTUSUNDA yavaşça ilerlemekteyiz.

2-) Diğer resimdeyse, sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki FARKIN KAPANDIĞI, ORTAK BİR KADER ANLAYIŞININ olduğu, FIRSAT VE ADALETE dair ORTAK BİR BAĞLILIĞIN bulunduğu; "HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET" kelimelerinin asıl anlamlarına vardığı, sadece sivil değil EKONOMİK HAKLARIN ve sadece mülkiyet haklarının değil SIRADAN VATANDAŞLARIN EKONOMİK HAKLARININ önemini vurgulayan İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nin ciddiye alındığı bir toplum vardır.
0 yorum
Hakan Eröztekin

Hakan Eröztekin

@cikolataadam

Kitapta Stiglitz, krizlerde dahi zenginlerin nasıl zenginliğini koruyup arttırdığını, yoksulların nasıl daha da yoksullaştığını verilere dayanarak ve cesurca açıklıyor. Kitabı okumak için ekonomist olmanıza gerek yok. Elitlerin kontrolü elde tutmak için uyguladığı yönlendirmeleri fark edeceksiniz. Alanında gayet başarılı olan yazar bunları göz önüne sermekle kalmamış bir de gayet yerinde çözüm önerileri sunmuş.

Günümüz siyasi ve ekonomik durumunu daha iyi anlamak istiyorsanız, savaşların neye ve kime hizmet ettiğini öğrenmek istiyorsanız okuyabileceğiniz kaliteli bir kitap.

İki puanı kırmamın sebebi bazı yerlerin gereğinden fazla uzun olması. Hızlı ve verimli okuma yaparsanız bunun üstesinden de rahatlıkla gelirsiniz. Yine de bu durum kitabın sundukları açısından büyük bir eksi değildir.
0 yorum

Eşitsizliğin Bedeli - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ferda Nihat Köksoy

Ferda Nihat Köksoy

@ferdanihat

-Hiçbir şey, bugün olan biteni YİRMİLİ YAŞ'larındakilerin yaşadığı SIKINTILAR'dan daha iyi göstermemektedir. Çoğu, HEYECAN ve ÜMİT dolu YENİ ve TAZE bir hayata başlamaktansa, ENDİŞE ve KORKU dolu bir dünya ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bir yandan ödemekte zorlanacakları ve iflas etseler bile üzerlerinden atamayacakları eğitim kredileri ile uğraşırken, bir yandan da kötüye giden piyasada İYİ BİR İŞ ararlar. İş bulacak kadar şanslı olsalar bile alacakları ÜCRET hayal kırıklığı yaratacak, hatta bu ücret o kadar düşük olacak ki, AİLELERİYLE BİRLİKTE YAŞAMAYA devam edeceklerdir.

-ELLİLİ YAŞ'larındaki ANNE BABALAR, ÇOCUKLARI hakkında ENDİŞE etmenin yanında KENDİ GELECEKLERİ hakkında da endişe duymaktalar. Acaba EVLERİNİ kaybedecekler mi? ERKEN EMEKLİ olmaya mı zorlanacaklar? Büyük Durgunluk'un (2008) büyük oranda azalttığı TASARRUFLARI yeterli olacak mı? Zorda kalırlarsa ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTEYEMEYECEKLERİNİ biliyorlar. ...Çocukları hakkında gördükleri REFAH dolu ve DAHA İYİ BİR YAŞAM HAYALİ, 1950'lerden bir film gibi antikalaşmaktadır.

-Büyük bir servetin RANTÇILIK sonucunda biriktirildiği bir ekonomi ve toplum yarattık; bunu bazen KAMUDAN ZENGİNLERE DOĞRUDAN AKTARMALAR sayesinde, çoğunlukla da zenginlerin toplumun geri kalanından "RANTLAR" toplamasına TEKEL güçleri ve diğer SÖMÜRÜ ŞEKİLLERİ aracılığıyla izin veren KURALLAR sayesinde gerçekleştirdik.

-TEKEL şirketler ve rekabetçi olmayan piyasalar önemli bir RANT kaynağıdır. ...birçok sektörde iki, üç veya dört şirketin HAKİMİYETİNİN olduğunu görebiliriz.
...Egemen şirketler rekabeti bastırmak için gerekli araçlara sahiptirler ve genelde İNOVASYONLARI BİLE ENGELLEYEBİLECEK durumdadırlar.

-Bu KİTABIN AMACI bir KISKANÇLIK POLİTİKASI gütmek değildir; TOPLUMUN %99'U, EN ZENGİN %1'DEKİ bazılarının yaptığı katkıları veya hak ettiklerini kıskanmamaktadır. Bu kitap, VERİMLİLİK VE ADALET POLİTİKALARI hakkındadır.

...Zenginlerin gelirlerinin çoğu RANT adını verdiğimiz türdendir. Rantlar aracılığıyla ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİLERDEN dolarları KENDİLERİNE aktarmışlar ve PİYASALARI KENDİ AVANTAJLARINA ve BAŞKALARININ DEZAVANTAJLARINA işleyecek şekilde DENGESİZLEŞTİRMİŞLERDİR.

-Daha VERİMLİ ve ADALETLİ bir TOPLUM, piyasaları GERÇEKTEN PİYASA gibi -yani, REKABETİN DAHA FAZLA ve SÖMÜRÜNÜN DAHA AZ olacağı şekilde- yürütmek ve AŞIRILIKLARI DÜZELTMEK sonucunda ortaya çıkacaktır.

-GERÇEK BİR İKTİSADİ REFORM gündemi aynı zamanda hem İKTİSADİ VERİMLİLİĞİ hem ADALETİ hem de FIRSATLARI artırmalıdır. Çoğu Amerikalı bu reformlardan yarar sağlayacaktır; bunun TEK KAYBEDENİ %1'İ OLUŞTURANLARIN BİR KISMI olacaktır: Örneğin gelirleri RANTLARA BAĞLI olanlar.

İKTİSADİ REFORM GÜNDEMİ:

A-) ZENGİNLERİN AŞIRILIKLARINI SINIRLAMAK:

-RANT ARAYIŞI AZALTILMALI VE OYUN ALANI EŞİTLENMELİDİR.

-BANKALAR ŞEFFAF hale getirilmelidir.

-TEFECİLİĞE (aşırı yüksek faiz alımlarına) daha KATI SINIRLAMALAR getirilmelidir.

-Düzenlemeleri atlatmada ve VERGİ KAÇIRMADA çok başarılı olmuş OFFSHORE bankacılık merkezleri (ve bunların ülke içerisindeki şubeleri) KAPATILMALIDIR.

-...Finansal DENETİMLE ilgili getirilecek kurallar, hissedarların YÖNETİCİLERE yöneticilere ne kadar ÖDEME yapıldığını tam bilmesini sağlayacaktır.

-İflas kanunun BORÇ ALANLAR LEHİNE değiştirilmesi, bankaların borç verirken daha DİKKATLİ davranmasını teşvik edecektir.

-Devletin gerek KAMU MALLARININ elden çıkarılması gerek tedarik aşamasında ŞİRKETLERE dağıttığı HEDİYE yardımlar ve GİZLİ SÜBVANSİYONLAR (bunlar çok büyük miktarlardadır) bitirilmelidir.

-GELİR ARTIŞINA ORANLI VERGİ sistemi geliştirilmeli ve yasal boşluklar azaltılmalıdır.
-...bir oligarşinin oluşmasını önlemek için daha etkili olan ve daha etkin bir şekilde uygulanan bir VERASET VERGİSİ sistemi yaratılmalıdır.

B-) DİĞERLERİNE YARDIM ETMEK:

-Halkın parası, YOKSULLARIN EĞİTİME ERİŞİMİNİ sağlamak için, KAMUSAL ve KAR AMACI GÜTMEYEN yüksek eğitim sistemlerine verilen desteğin ve bunların verdiği bursların artırılması için kullanılmalıdır.

-YOKSULLARIN tasarruf yapması için devletin getireceği teşvikler (örneğin yapılan tasarruflara eşit devlet katkısı veya ilk defa ev sahibi olacaklara yapılacak yardımlar gibi) yapılmalıdır.

-Herkes için SAĞLIK HİZMETİ sağlanmalıdır. Maliyetlerin yüksekliğinin bir nedeni de SİGORTA şirketleri ve İLAÇ endüstrisinin RANT arayışlarıdır. Avrupa ülkelerin çoğu İLACA ERİŞİMİ TEMEL İNSAN HAKKI olarak görmekteler.

Sağlık hizmetlerine ERİŞİM eksikliği EŞİTSİZLİĞE önemli katkılar yapmaktadır ve bu eşitsizlik de ekonomimizin performansını düşürmektedir.

-2008 krizi, İŞSİZLİK SİGORTASI sistemimizin ne kadar yetersiz olduğunu göstermiştir.

C-) KÜRESELLEŞMEYİ AYARLAMAK: DAHA ADİL BİR OYUN ALANI YARATMAK VE YOKSULLAŞMAYA GÖTÜREN YARIŞI BİTİRMEK:

-Asimetrik Küreselleşme EMEĞİ SERMAYE KARŞISINDA DEZAVANTAJLI BİR PAZARLIK KONUMUNA getirmiştir.
...sadece ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNE değil aynı zamanda SOSYAL GÜVENLİK programlarının ZAYIFLATILMASINA da neden olmuştur.

- ...yurt dışından gelen kısa vadeli SPEKÜLATİF SERMAYE akımlarının DÜZENLENMESİNE ihtiyaç vardır. Serbest SERMAYE AKIMLARINA bazı SINIRLAMALAR getirilmesi gerekmektedir.

D-) TAM İSTİHDAMIN GERİ GETİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ:

-Tam istihdamı -eşitlikle birlikte- sürdürecek bir mali politika oluşturulmalıdır.
-Daha HESAP SORABİLİR olan ve toplumu daha DOĞRU TEMSİL eden bir MERKEZ BANKASI ile enflasyona aşırı odaklanmaktan vazgeçen, İSTİHDAM, BÜYÜME ve FİNANSAL İSTİKRARA daha fazla odaklanan dengeli bir ekonomik yaklaşım sağlanmalıdır.

-Kazananların daha fazla ve kaybedenlerin daha az olmasını sağlamak için DEVLETİN AKTİF BİF ROL ÜSTLENMESİ gerekir. İşçilerin kaybedilen işlerden YENİ YARATILAN İŞLERE geçebilmek ve yeni işlerin en az kaybedilen işler kadar iyi olmasını sağlamak için EĞİTİM ve TEKNOLOJİYE BÜYÜK YATIRIMLAR yapan faal yardımlara ihtiyaçları vardır.

E-) YENİ BİR SOSYAL BİRLİKTELİK:

-İşçilerin ve vatandaşların TOPLU EYLEMLERİ desteklenmelidir.

-Ayrımcılığın kalıntılarını temizlemek için POZİTİF AYRIMCILIK yapılmalıdır.

F-) SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EŞİTLİKÇİ BÜYÜMEYİ GERİ GETİRMEK:

-KAMUSAL YATIRIMLARA DAYANAN BİR BÜYÜME dayanan bir büyüme
gündemi yaratılmalıdır. Şu an ABD ve AB'nin temel sorunu YETERSİZ TALEP'tir.

-YATIRIM YAPMAYAN ŞİRKETLERİN VERGİLERİNİ ARTIRABİLİR, yatırım yapan ve İŞ YARATANLARIN VERGİLERİNİ DÜŞÜREBİLİRİZ.

-DEVLET YATIRIMLARI -altyapı, eğitim ve teknoloji alanlarındaki yatırımlar- geçen yüzyıldaki BÜYÜMENİN TEMELİNİ oluşturmuştu ve bu yüzyıldaki büyümenin de temelini oluşturabilir.

-İş pozisyonları ve çevreyi korumak için YATIRIMIN ve İNOVASYONUN YÖNÜ kamusala değiştirmelidir.

ACİL SORUNLAR:

-Bankalar EMLAK KREDİLERİNİ YENİDEN YAPILANDIRMAYA teşvik edilmeli hatta ZORLANMALIDIR.

-Kurumsal şirketlere yeni bir başlangıç şansı vermek iyi bir şey ise, AİLELERE YENİ BİR BAŞLANGIÇ ŞANSI vermek de eşit derecede değerlidir. Bugün uygulanmakta olan politikalar aileleri ve toplulukları HARAP etmektedir.

SİYASAL REFORM GÜNDEMİ:

-Ekonomik reformların olabilmesi için önce BÜYÜK BİR SİYASAL REFORM gerçekleştirilmelidir. İYİ İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ hepimizin yararınadır.

-Birçok İSKANDİNAV ülkesinin yaptığı gibi, TARAFLI BİLGİ YAYIMINI AZALMAYI deneyebiliriz. Bu ülkeler, sadece ZENGİN PATRONLAR -ağırlıklı olarak %1'den gelen ve onların görüşlerini yansıtan kişiler- tarafından kontrol edilen bir medya yerine DAHA DEMOKRATİK BİR MEDYA yaratmayı denediler ve bir dereceye kadar başarılı da oldular. Birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi birbirinden FARKLI DÜŞÜNCE KURULUŞLARINA KAMUSAL DESTEK sağlayarak ALTERNATİF POLİTİKALAR hakkında daha dengeli bir tartışma ortamı yaratılmasını sağlayabiliriz.

UMUT VAR MI?

-Demokrasimiz, ne kadar yanlı olursa olsun, REFORM'un olabilmesi için İKİ YOL sunar:

1-) %99'un içindekiler %1 tarafından KANDIRILDIKLARININ FARKINA VARABİLİRLER (%1'in çıkarına olanlar kendi çıkarlarına değildir; %1'lik kesim, BAŞKA BİR DÜNYANIN OLASI OLMADIĞINA, yüzde 1'in istemediği hiçbir şeyin yüzde 99'un yararına olmayacağına diğerlerine inandırmak için BÜYÜK ÇABA sarfetti).

2-) %1'lik kesim, ABD'de olanların sadece değerlerimizle değil aynı zamanda %1'İN KENDİ ÇIKARLARIYLA TUTARLI OLMADIĞININ FARKINA VARABİLİR.
...Herkes DAR ANLAMDA KİŞİSEL ÇIKARA sahiptir: BENİM İÇİN İYİ OLANI ŞİMDİ İSTİYORUM!
"DOĞRU OLARAK ANLAŞILMIŞ" kişisel çıkarlar farklıdır. Bu, DİĞERLERİNİN KİŞİSEL ÇIKARLARINA -diğer deyişle ORTAK REFAHA- dikkat edilmesinin aslında kişinin KENDİ NİHAYİ REFAHI için bir ÖN ŞART olduğunun farkına varılması anlamını taşır (Kapitalizmin babası Adam Smith bunun farkındaydı).

Bundan yarım yüzyıl sonraki ABD için İKİ OLASI RESİM'den bahsedebiliriz:

1-) Bunlardan birinde, toplumun SAHİP OLANLAR ve OLMAYANLAR arasında bölündüğü ve ZENGİNLERİN GÜVENLİKLİ SİTELERDE yaşadığı, çocuklarını PAHALI OKULLARA gönderdiği ve EN İYİ SAĞLIK HİZMETLERİNE eriştikleri bir ülke tasavvur edilmektedir. Bu sırada DİĞERLERİ, en iyi olasılıkla VASAT BİR EĞİTİME ve fiilen KARNEYE BAĞLANMIŞ SAĞLIK SİSİTEMİNE erişebildikleri GÜVENSİZ bir dünyada yaşayacaklardır. Toplumun en altında YABANCILAŞMIŞ VE ÜMİTSİZ MİLYONLARCA GENÇ insan bulunacaktır. Bu resmi birçok GELİŞMEKTE OLAN ÜLKEDE gördüm; iktisatçıların ÇİFTE EKONOMİ adını verdiği bu durumda, İKİ TOPLUM YANYANA ancak BİRBİRLERİNİ TANIMADAN ve hayatın diğer taraf için nasıl olduğunu hayal edemeden yaşarlar. Bazı ülkelerde olduğu gibi, DUVARLARIN DAHA YÜKSEK olduğu ve TOPLUMUN GİDEREK DAHA FAZLA BÖLÜNDÜĞÜ derinliklere düşüp düşmeyeceğimizi bilmiyorum. Ne var ki, BU KABUS DOĞRULTUSUNDA yavaşça ilerlemekteyiz.

2-) Diğer resimdeyse, sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki FARKIN KAPANDIĞI, ORTAK BİR KADER ANLAYIŞININ olduğu, FIRSAT VE ADALETE dair ORTAK BİR BAĞLILIĞIN bulunduğu; "HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET" kelimelerinin asıl anlamlarına vardığı, sadece sivil değil EKONOMİK HAKLARIN ve sadece mülkiyet haklarının değil SIRADAN VATANDAŞLARIN EKONOMİK HAKLARININ önemini vurgulayan İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nin ciddiye alındığı bir toplum vardır.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

50 milyar doların dostlar arasında lafı mı olur?
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Ben istediğim kadını elde ederim, biraz altın, biraz pırlanta, biraz şan şöhret, birkaç güzel vaat, tamamdır.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Amy Winehouse gibi bağımlılara acırken hepinizin birer bağımlı olduğunu unutmanız ne kadar komik, zavallı tüketim bağımlıları!
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Sizin ağzınızı burnunuzu kırıp hapse tıkmaları için bir devlet kuracak parayı, kendi vergilerinizle sağlamanız ne kadar tuhaf.
0 yorum