up
ara

Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler

Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler Konusu ve Özeti

Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler
Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Çevirmen: Mazhar Candan
Yayınevi: Düşün Yayınları
ISBN: 9757275115
Sayfa: 80 sayfa Basım Tarihi: 1995
Jung bu denemeleri kaleme aldığı 1930’larda, 65 yaşındaydı. Joyce’dan altı, Picasso’dan beş yıl daha yaşlıydı. Böylesi bir üçlünün, birbiriyle neredeyse eşzamanlı ilişkileri sanat dünyası bağlamında çok önemli bir kazanım sağlaması yanında, sonraki kuşaklarca, birbirlerine yansıtmaları nedeniyle de şans sayılmalı.
Mazhar Candan’ın Önsöz’ünden...

Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Misafir

Misafir

@misafir000

Kapı çatlaklarından, anahtar deliğinden süzülüp gelen dış görüntü ve seslerden çok, kendi iç dünyasına, tekil söyleşisine çevirmiştir tüm dikkatini o. Dublin her yerdedir ve hiçbir yerdir onun için. Tıpkı "Odysseus" sözcüğünün, "Outis" ve "Zeus", yani "Kutsal Hiç Kimse" anlamını taşıdığınca...
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Ulysses gibi, sürgün etmişti insanların, ana-babasının bile dünyasından kendini, Dedalus denli de kurnazlık doluydu kafası üstelik. "O yalnızdı. Kimsenin ilgisini çekmiyordu, mutluydu, yaşamın yüreğine de yakındı."
En başta şunun bilincine varmıştı Joyce... Kimse kimseleri görmüyor ve tanımıyordu gerçekte, kendi kendini bile.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Yaşam öyküsü sayılagelmiş bir yapıtında şöyle yazıyordu Joyce: "Yalnız kalmaktan, bir başkası için terk edilmekten ve bırakabileceğim neyim varsa bırakmaktan korkmuyorum. Bir yanlış yapmaktan korkmuyorum, büyük bir yanlış yapmaktan bile, yaşam boyu bir yanlış, belki sonsuz denli uzun bir yanlış..."
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Görüşleri doğru ve tutarlı olan bir amcam vardır. Bir gün caddede birlikte yürürken, beni durdurup şunu sordu: "Zebanilerin ruhlara cehennemde nasıl işkence çektirdiklerini bilir misin?" Ben "Hayır" deyince de: "Onları beklemede bırakır." sözüyle yürüyüşünü sürdürmüştü. "Ulysses"de saban sürmekte olduğum ilk günlerimdeydim, bu görüş dikkatimi çekmişti. Her bir tümce, gerçekleştirilememiş bir beklentiyi ayaklandırmaktaydı, sonuçta tümüyle bir geri çekilişin dışında hiçbir umudun kalmadığı noktaya varıyordunuz, üzerinize çöken dehşet, tam amaçlanan o noktaya ulaştığınızın kanıtı oluyordu.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Jung, özellikle Joyce'un "Ulysses"indeki sanatsal anlatım gücü karşısında kendini dışlanmış görmekte. Onu, yediyüzotuzbeş sayfa boyunca okurunu -altından ne çıkacak diye- kıvrandıran, yani hor gören ve sonuçta yine de hiçbir şey vermeyen, çok verimli bir üretkenlikle hiçlik üreten bir yazar olarak tanımlamakta ve yakınmakta.
0 yorum