up
ara

Türkçülüğün Esasları

Türkçülüğün Esasları Konusu ve Özeti

Türkçülüğün Esasları
Altın Işık kitabının da yazarı Ziya Gökalp tarafından kaleme alınan Türkçülüğün Esasları kitabı Siyaset, Tarih türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ötüken Neşriyat yayınevinden 0 yılında 9786051551920 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türkçülüğün Esasları isimli kitap 254 sayfadan oluşuyor. Kitap Okunması Gereken Tarih Kitapları listesinde de yeralmaktadır. Türkçülüğün Esasları kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9786051551920
Sayfa: 254 sayfa
Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle "Türk milletindenim" demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu düşünceye Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan Millî-Devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp'ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasî değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza etmektedir.
Thranduil

Thranduil

@thranduil

Kitap bir çok şey hakkında bakış açısı ve fikir verebiliyor okuyuculara. O dönem hakkında fikirler edinirken, gereksiz arap özentiliği ile dilimize ne kadar zarar verdiklerini bir kez daha görüyoruz. Türkler her zaman, devletin adı ne olursa olsun, ahlakı yüksek olan bir millet oldular. Ama o dönemde büyük bir eksiklik vardı ki o da vatani ahlaktı. Hepimiz tarih boyunca ve günümüzde ne kadar fazla düşmanımız olduğunu biliriz. En büyük dayanağımız vatani ahlak olması gerek. Bu Osmanlının en büyük eksikliğiydi. Muhtemelen son eksiliği de bu oldu. Çünkü ne medeni ahlak ne de başka bir şey o imparatorluğu kurtarmayacaktı. Bu kitabın bize öğrettiği ve gösterdiği en iyi şey, kurtuluşun her daim Türkçülükte olduğu. Çöküş zamanı da öyleydi, şimdi de öyle.
Ayrıca Türkçülüğü sadece diğer ırkları küçümsemek olduğunu, o yüzden Türkçüleri aşağılayan hatta onlara bölücü gözüyle bakan ahmakların da bu kitaptan öğrenecek çok şeyi var demektir. Çünkü Türkçülük, bu kitabın da dediği gibi, sadece ülkenin gelişmesini, çağdaşlaşmasını ama töresinden, ahlakından ve dininden kopmamasını hedefler, uzaklaştığı Türklüğüne dönemin el verdiğince geri dönmesi gerektiğini söyler. Bundan masum ne var? Tüm ön yargılar bir kenara farklı milletleri özenmeyi bırakıp Türkçülüğü tanıyın, kurtuluş için umut olduğunuzun farkına varın, çünkü Ziya Gökalp'in de dediği gibi: "Ey, bugünün Türk genci! Bütün bu işlerin yapılması, yüzyıllardır seni bekliyor."
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Türkçülük denince okunması gereken kitaplardandır Türkçülüğün Esasları. Atatürk'ün ve bir çok ismin feyz aldığı Ziya Gökalp bu eserinde bize Türkçülük akımının ne zaman ne amaçla ortaya çıkıp yayıldığını anlatıyor. Hangi aşamalardan geçip neleri elekten geçirdiğine tanık olmamızı istiyor. Osmanlıcılık ve Ümmetçiğin hedeflenen yere neden gelmediği ve Türkçülük akımının nasıl birden ivme kazandığını anlatıyor. Türkçü olmak isteyen bireyin ne gibi esaslar üstünde durması gerektiğini anlatıyor. Kitabın dili ağır fakat ötüken yayınları bu ağırlığı almış ve bizlere akıcı ve anlaşılır bir dille anlatmış.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi
8 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Türkçülük
Türkçülüğün esasları kendisini Türk miliyetçiliğine adamış Ziya Gökalp'in en önemli eserlerinden birisidir. Kitap 1923 yılında yayımlanmış olmasına rağmen yazarın düşünceleri günümüzde de büyük ölçüde güncelliğini korumaktadır. Gerek Türk tarihi, gerek Türk kültürü, gerekse Türk sanatı üzerinde bilmeniz gereken her şeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Günümüzde her Türk gencinin okuması gereken bir kitap.
Yazarın kitapta belirttiği şu düşüncesini de sizinle paylaşmak isterim;
"Toplumsal inancımızın birinci formülü şu olmalıdır; Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Batı medeniyetindenim."
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Evren Özkaya

Evren Özkaya

@evrenozkaya

Günümüze ışık tutan nadir eserlerden
Medenileşme ve batı uygarlığına girme konusunda anlattığı:
"Doğu uygarlığını Batı uygarlığıyla bağdaştırmaya çalışmak orta çağı yeni çağda yaşatmak demektir. " sözü bugün dahi tüm devlet adamlarımıza kılavuz olması gereken bir söz niteliğindedir.

Kadının Türk toplumundaki yerinden, meslek ahkalı ,yurt ahlakı gibi müthiş derecede önem arz eden konulara ustalıkla değinmiş ve olması gerekenleri tane tane anlatmış. Muhteşem bir başucu eseri.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi
1 beğen · 0 yorum
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Türkçülüğün tarihi anlatımıyla başlayan ve bu ülküyü kimlerin yükselttiğini ve yükseltmeye çalıştığını gösteren, bu bölümden sonra da ''Türkçülük ve Turancılığın'' detaylarına değinen ''esas'' bir kitaptır. Sadece Türkçülerin değil Türkçülüğe karşı duran kişilerin de okuması gerekir.
Bu arada kitabın kâğıt kalitesi berbat. Fiyatı ucuz diye almıştım, siz bu hataya düşmeyin -maddî durumunuz varsa- diğer yayınevlerinden alın.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba 10 verdi
5 beğen · 0 yorum

Türkçülüğün Esasları - S41

İkinci olarak; uygarlık. yöntem aracılığıyla ve bireysel istemlerle oluşan toplumsal olguların toplamıdır. Örneğin dinle ilgili bilgiler ve bilimler, yöntem ve istem ile oluştuğu gibi; ahlakla, hukukla, güzel sanatlarla, iktisatla, akılla, dille ve fenlerle ilgili bilgiler ve kuramlar da hep bireyler tarafından yöntem ve istemle oluşturulmuşlardır. Dolayısıyla, aynı gelişmişlik düzeyinde bulunan bütün bu kavramların, bilgilerin ve bilimlerin toplamı, uygarlık dediğimiz şeyi oluşturur.
Hamit Yıldırım tarafından eklenmiştir.
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Bir eski atalar sözü bize şöyle diyor "İşini bil, aşını bil, eşini bil!" Bu düstura (genel kurala) nazire (benzetme) yaparak, sosyoloji de bize böyle hitap edebilir: "Milletini tanı, ümmetini tanı, medeniyetini tanı!"
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Mesela siyah ve beyaz kelimeleri alındıktan sonrai kara ve ak kelimeleri Türkçede baki kalmış. Fakat ne siyah kelimesini ak kelimesinin, ne de beyaz kelimesini ak kelimesinin müteradifi addedemeyiz (sayamayız). Çünkü halk siyahla beyazı maddiyatta, kara ile akı maneviyatta kullanıyor. Mesela siyah yüzlü bir adamın alnı ak olabilir, beyaz çehreli bir adamın da yüzü kara çıkabilir.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

İlim, objektif ve müspet (pozitif) olduğu için, beynelmileldir (milletlerarasıdır), binaenaleyh (bundan dolayı), ilimde Türkçülük olamaz.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

İlk arabayı yapan Kanklı Beydir, Türkler, arabalarla seyahat etmeğe, ta İskitler devrinde başlamışlardır.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Hür felsefeye göre, hakikat meçhuldür. Feylosofun (filozofun) vazifesi, bu meçhul olan hakikati, an'anelere (geleneklere) tabi (bağımlı) olmaksızın arayıp bulmaktır. Bulacağı hakikat içtimai an'anelere (toplumsal geleneklere) mugayir (aykırı) olsa da umurunda değildir. Çünkü ona göre hakikat her şeyden daha faydalıdır ve daha kıymetlidir.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
44
KİTAP
Okunması Gereken Tarih Kitapları
Tarih tutkunlarının ve tarih öğrencilerinin okuması, öğrenmesi ve incelemesi gereken kitaplar listesidir. Okurken tarihi olay...
28
KİTAP
Siyasetle İlgilenenlerin Mutlaka Okuması Gereken En İyi Siyasi Kitaplar
Siyasete göndermeler yapan romanlar, siyaset ve gündem hakkında yazılan denemelerden oluşan kitaplar ve daha fazlası... Siyas...
1129
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
312
KİTAP
Tavsiye Ettiğim Kitaplar
Kitap tavsiyesi arayanlar buraya! Herhangi bir kitap türüne bağlı kalmaksızın beğenerek okuduğumuz ve herkesin okumasını tavs...
Tahsin Pars

Tahsin Pars

@tahsinpars

 paylaşım fotoğrafı
Her okuyuşumda farklı hissiyata giriyorum
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Asrin

Asrin

@asrinokur

 paylaşım fotoğrafı
Sen muhteşem bir kitapsın 🌸
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğeni · 0 yorum beğen ikon
oNuR32

oNuR32

@onur32

 paylaşım fotoğrafı
Vatan ne TÜRKİYE’dir TÜRKlere ne TÜRKİSTAN;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir TURAN.
ataç ikon Türkçülüğün Esasları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon