up
ara

Savaş Sanatı

Savaş Sanatı Konusu ve Özeti

Savaş Sanatı
Sun Tzu'nun çok uzun yıllar önce yazmış olduğu bu stratejiler kitabı sadece alanlardaki savaşları değil hayatımızdaki savaşları da kazanmamıza yardımcı olacaktır.
Yazar:
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
ISBN: 9786053322696
Sayfa: 80 sayfa
Savaş Sanatı Kitabı Hakkında Genel Bilgi
Kitap Sun Tzu tarafından M.Ö. 6. yüzyılda yazılmıştır ve savaş taktikleri ve detayları hakkındadır. Sun Tzu’nun yaşadığı zaman tam bilinmemekle birlikte, Çin’de İ.Ö’den önce 5. İle 3. Yy arasında yaşadığı düşünülmektedir. Kitap 13 bölümden oluşur. Her bölüm ilgili konunun detaylarını ve stratejilerini içerir. Bazı konular şöyledir: Planlama, Savaşın Maliyeti, Savaşta Strateji, Taktik Değiştirme, Gücün Kullanımı… Bu başlıklar altında bir savaşta vahşete gerek kalmadan tamamen zeka ve taktikle savaş kazanma öğretilir. Günümüzde ekonomi ve iş dünyasında bir rehber olarak kullanılmaktadır kitap. Yazıldığı zamandan bu yana askeri alanda da çok başvurulmuş bir kaynak olmuştur.

Savaş Sanatı Kitabının Konusu
'Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil olan kazanmak için savaşmak zorundadır.' Kitaptan olan bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi, savaşmadan savaş kazanma sanatını ve inceliklerini konu alır bu kitap. Bu kitaptaki detayları sadece savaş için kullanmak haksızlık olur. Bütün hayatımıza uygulayabileceğimiz detaylar kitap içerisinde bizi beklemektedir.

Savaş Sanatı Kitabının Özeti
“Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.”
Savaşmadan kazanmanın önemi çok büyüktür Sun Tzu’ya göre. Düşmanı tanımak, kendini tanımak ve ona göre bir strateji belirlemek gerekir. Sun Tzu’ya göre; duygularının esiri olmayan, sakin ve serinkanlı kalabilen, kayıtsız savaşçı her zaman kazanır.

Kitapta aynı zamanda bir komutanın nasıl olması gerektiği de detaylıca anlatılır. Bir komutan çok dikkatli ve zeki olmalıdır. Ordu içindeki ayrılıkları da önceden farkedip dirliğin bozulmaması için önlemini almalıdır. Kararları da tutarlı olmalıdır ki orduda ikilikler ya da uyumsuzluk olmasın.

“İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.” bu gibi tavsiyeleri ve taktikleri iş hayatında hatta özel hayatımızda dahi kullanabiliriz. Sun Tzu sadece savaş için değil bütün bir hayat için yazmıştır bu kitabı.

Kitapta savaşta zafere ulaşmak için on üç yol vardır;
İlki stratejinin önemini vurgular. Herhangi bir savaşa başlamadan önce dikkatlice değerlendirilmesi gereken alanlar vardır. Bunlar; yol, hava koşulları, arazi şartları, askeri liderlik ve disiplindir.

İkincisi: Savaşın Maliyetidir. Girilen savaşın ülke içinde olsun olmasın, ne kadar zarar getireceğini hesaplayıp savaşları en stratejik şekilde bitirilmesini öğütler.

Üçüncüsü: Savaşta Stratejidir. Genel olarak savaşçının düşmanı karşısında en az hasar, maliyetle galip çıkmasını öğütler. En iyi savaş, savaşılmadan kazanılandır sözüyle en önemli stratejiyi anlatır Sun Tzu.

Dördüncüsü: Taktiktir. Gizli bilgileri çok iyi korumak ve sızdırmamak düşman karşısında büyük bir avantajdır.”Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol; açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir.”

Beşincisi: Enerjidir. Savaş halindeki ordunun hareketliliği ve kullanılan silahları içerir.

Altıncısı: Gücün Kullanımıdır. İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.” Bu şekilde güçlerini akıllıca kullanmış olurlar.

Yedincisi: Savaşta Manevradır. Savaş alanlarını ve en iyi nasıl kullanılabileceğini içerir. “Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır, sonradan gelip , gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir.”

Sekizincisi: Taktik Değiştirmedir. “Size zafer kazandıran bir taktiği bir daha tekrarlamayın. Ancak, metotlarınızı koşullara göre gerekli değişiklikleri yaparak sürdürebilirsiniz”

Dokuzuncusu: Ordunun İlerlemesidir. Orduların hareketi ile ilgili detayları içerir.

Onuncusu: Arazi Faktörüdür. Arazinin orduların ilerlemesine ve taktik uygulamasına uygunluğu ile ilgili bilgiler içerir.

On birincisi: Arazide Dokuz Konumdur. Savaş arazisinin daha detaylı incelenmesini içerir.

On ikincisi: Ateşle Saldırıdır. Gerektiğinde yangın çıkarma taktiği ile ilgili bölümdür ve bu olayın detaylarını anlatır.

On üçüncüsü: Casusluk ve İstihbarattır. Casusluk ve düşman ordudan bilgi çalma üzerine detaylar içerir.
fatih ozan

fatih ozan

@fatihozan - İstanbul

Müdürler Ve Generaller
Bana kalırsa günümüzün generalleri, müdürler, direktörler gibi yöneticilerdir. Kitabın her yerine bu açıdan bakıp çalışanına "Kılıcın nerede bre deyyus" diyecek kadar anlayışsiz değilse, yönetim açısından faydaları olacaktır.

Bir de Kanuni'nin 2 saatte meydan savaşında devirdiği Kral bu kitabı okusa idi vur kaç sonra balyoz gibi indir taktiğini görecek ve belki de kaybedemeyecekti. Osmanlı'nin tüm dünya ilimlerine hakim olduğunu da buradan görmüş oluyorum. Meğersem o meşhur taktiği 2bin yıl önce buradan esinlenmişiz, belki de Sui o zamanki Türklerden esinlenmistir, kim bilir :)
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 7 verdi
0 yorum
Barış Altınbıçak

Barış Altınbıçak

@barisaltinbicak - İstanbul

Çok uzun zaman önce yazılmasına rağmen içeriğiyle güncelliğini koruyan ve ömür boyu koruyacak olan bir kitap.

Kitap kısa kısa bölümlerden oluşuyor ve her bölüm önceki bölümleri az da olsa tekrar ederek zafer ile sonuçlanacak savaşın nasıl olması gerektiğini beynimize kazıyor.

Sun Tzu verdiği taktiksel bilgilerle beni etkilemeyi başardı. Tüm yazdıkları evrensel olarak kabul görülüp mantık çerçevesinde değerlendirilebilir. Okuyunca da bunu anlayacaksınız zaten.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 9 verdi
2 yorum
BUKALEMUN (@karacurin)
Listemde iki haftaya kalmaz okurum.
17.06.18 beğen 1 cevap
Serdar Glmz

Serdar Glmz

@serdarglmz - İstanbul

General, Devlet adamı ve Filozof olan Sun Tzu'nun kendi tecrübelerinden yola çıkarak kaleme aldığı kitap yaklaşık 2500 sene önce yazılmıştır.Günümüzde Dünyadaki tüm askeri okullarda zorunlu olarak okutulan bu kitap aynı zamanda iş dünyasında, büyük şirketlerin CEO'larının da başucu kitabıdır.Başarıya giden yolu adım adım tüm koşulları ele alarak anlatan kitap 43 sayfalık oldukça kısa bir kitaptır ve herkesin en az bir kez okuması gereken bir kitaptır.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 9 verdi
0 yorum
Mert

Mert

@mertaksu - İzmir

Savaş Sanatı, tam olarak adının karşılığı bir eserdir. İçeriğindeki askeri taktikler, devlet adamları ve komutanlarda olması gereken nitelikler kesin hükümlermişçesine anlatılmış olsa da günümüzden bu kadar eski tarihlere dayandığı için anıt olarak kabul görmüştür. Sun Tzu'nun asıl mesleğinin komutanlık olması, basit fakat emredici üslubunun etkisini artırıyor ve genelgeçerliği epi topu 40 sayfadan ibaret olsa da insana bir eser okuduğunu hissettiriyor.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 8 verdi
0 yorum
Betül Zeyrek

Betül Zeyrek

@betulzeyrek - İzmir

kitap yıllar önce yazılmış olmasına rağmen ve içindeki her bir bölüm birbirini taklit eder gibi yazılmış olsa da savaş her donemde aynı taktiklerden faydalanmış. güncelliğini koruyan bir eser.
kendisi general olan SUN TZU o dönemde sanki Osmanlının savaş taktiklerini görmüş de ele almıi gibi.
okuyun diyebileceğim bir eser mi bilemedim. savaş taktikleri yer alan 43 sayfalık hızla okunan bir eser.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 10 verdi
0 yorum

Savaş Sanatı - S41

Sun Zi der ki:
Orduyu savaşa yollamak için yüz bin askerin bin li yol alması gerekir, halktan toplanan vergilerden ve devlet hazinesinden günlük bin altın masraf yapılır; ülkenin içinde ve dışında karışıklıklar çıkar, ordunun ikmali için yedi yüz bin aile tarım işlerini yapamaz hale gelir. Yıllarca devam eden savaşın gayesi her gün zafer kazanmaktır, komutan rütbeye ve yüz altınlık menfaatlere düşkünse, düşmanın durumunu bilmiyorsa, insancıl değilse o kişiden komutan olmaz, hükümdarın yardımcısı olmaz, zafer sahibi olmaz.
Arif Boğaç tarafından eklenmiştir.
Queen

Queen

@queenoftragedies

"Olabildiğince gizlen, öyle ki görünmez ol. Olabildiğince gizemli ol, öyle ki sesin bile işitilmesin. O zaman düşmanının kaderi senin elindedir."
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Merve 🗡

Merve 🗡

@mtrv - Baguio

Alçaktan uçan kuşların birden yükselmesi bir pusu kurulduğunun gösterir. Ürkmüş hayvanlar ani bir saldırının geldiğini belirtir.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Merve 🗡

Merve 🗡

@mtrv - Baguio

Zor durumlarda hissedilen neşe insanlara ölümü bile unutturur.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Recep

Recep

@okuryzr

Karşısındakini ve kendini bilen hiçbir savaşta tehlikeye düşmez; karşısındakini bilmeyen, sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder; karşısındakini de, kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer. (sayfa 8-9)
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Queen

Queen

@queenoftragedies

En büyük ustalık zayıf ve beceriksiz görünmektir.
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
20
KİTAP
Doğu Felsefesinin Klasikleri
Doğu bilgeliğinin temel taşları olan felsefi eserler bu listede. Doğu felsefesinin derinliklerini ve genişliğini bu kitaplarl...
57
KİTAP
Idefix Çok Satan Kitaplar
Türkiye'nin önde gelen kitap satış sitelerinden idefix'in en çok satan kitaplarının güncel listesidir. Çok satan kitapları ta...
Mert Esin

Mert Esin

@mertesin - İstanbul

Sun Tzu'nin Savaş Sanatı Kitabı... paylaşım fotoğrafı
Sun Tzu'nin "Savaş Sanatı" Kitabı...
Binlerce yıl önce yaşamış Çinli Strateji Bilgesi Sun Tzu'nin bu eserini hem Amerikan Başkanlarının hem de Rus Başkanlarının okuduğundan söz edilir. Bu kitabı bana birkaç sözle özetle denilseydi "Sivil Politika Askeri Stratejiyi belirler ve Askeri Strateji de Askeri Taktiği belirler." şeklindeki bir cümleyle ifade ederdim bu kitabın ana temasını.

“Bundan dolayı denilir ki eğer düşmanı ve kendini tanırsan yüz savaşın sonucundan korkmaya ihtiyacın yoktur. Eğer kendini tanırsan; fakat düşmanı tanımazsan, kazandığın her zafer için bir yenilginin de acısını çekeceksin. Eğer ne düşmanı ne de kendini tanırsan, her savaşta yenilgiyi kabul edeceksin.”

“Hence the saying: If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

(İngilizce'den Türkçe'ye Mert Esin tarafından çevrildi.)
ataç ikon Savaş Sanatı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum