up
ara
‹ Sahip Olmak ya da Olmak

Sahip Olmak ya da Olmak Sözleri ve Alıntıları

Batuuu

Batuuu

@batuuu

Sahip olmak tek hedef olunca , insan giderek daha açgözlü ve ihtiras sahibi olur.Çünkü ne kadar çok şeyi olursa, o kadar mutlu olacağını sanır .
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
FiloWay

FiloWay

@filoway

Hiçbir şey insanları, bireyselliklerini kısıtlamadan, ortak olarak yaşadıkları ve paylaştıkları duygular kadar birleştiremez, böyle bir yaşantı, iki insan arasındaki ilişkilerin canlanmasını ve öyle kalmasını sağlar, fakat bu canlılık bireyin sevgisinin ve bağlılığının derecesi ile orantılıdır...
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

Okullar, her ne kadar öğrencilerini insan ruhunun ve aklının en yüce değerleriyle dolduklarını savunuyorlarsa da, yaptıkları şey, bilgi paketleri üretmektir ve bu açıdan bakınca, okulları üretim fabrikasına benzetmek mümkündür.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

Sahip Olmak ya da Olmak
...
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

Sahip Olmak ya da Olmak
Bilmek ve Hayalkırıklığı üzerine
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

''Olmak'' ilkesine dayanan bir otorite, belirli bazı toplumsal görevi yerine getirebilme temelinin yanı sıra, o kimsenin kişiliğine de önem verir.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

Tüketilen şeyin kişiden geri alınması imkansız olduğu için, bu durum korku duygusunu azaltmaya yarar. Ama her tüketilen şey, tüketildiği andan itibaren, tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de, insanlar yeniden ve daha fazla tüketime yönelmek zorunda kalırlar. Bu şarkın sonu bir türlü gelmeyince, hep tatminsiz bir çırpınış içinde bocalayan modern tüketiciler, kendilerini şu formülle ifade etmek durumunda kalırlar.''Ben, sahip olduğum ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim.''
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“İnsanın ruhsal, yani kendine özgü olan içsel kültürü ihmal edilirse, bencillik ve açgözlülük en yaygın güçler olarak belirirler.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Ayrı ayrı anda yaşanılan haz, paylaşılan haz demek değildir.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Hiçbir şey insanları (bireyselliklerini kısıtlamadan) ortak olarak yaşadıkları ve paylaştıkları duygular kadar birleştiremez.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Eğer insan yalnızca "sahip olduğu" şeylerden ibaretse, onları yitirdiğinde, kendini de yitirecek, kim olduğunu bilemeyecektir.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“her sahip olunan şey, eninde sonunda yitirilmek zorundadır.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Olumsuz güdüleri destekleyip, beslemediğimiz sürece, olumlu güçler gelişip, filiz vereceklerdir.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Davranış bilimlerinin sorunu, aktivitenin değil, aktif olamayışın açıklamasını bulmaktır.”

D.O. Hebb
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Yaşantımızda büyük bir enerjiyi, bildiklerimizi kendimizden saklayabilmek için, onları bastırmaya çalışırken harcamaktayız.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Sahip olmak tek hedef olunca, insan giderek daha açgözlü ve ihtiras sahibi olur.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“mutluluk ve en büyük hazzı tatmak, tüm arzuların yerine getirilmesinin bir toplamından ibaret değildir.”
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Yapmaya giden yol, olmaktan geçer.
Lao Tse
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Melih

Melih

@melihh

karşımızdaki bir insana güvenebilmek, ondan emin olabilmek; kendi benliğimizi olayın dışında tutup tutamamamıza bağlıdır. Kendimizi işe karıştırmadan, karşımızdakini kendi bütünlüğü ve 'öyle oluşu' içinde görmeyi başarabilirsek, hem onun kişiliğini ve kendine özgü güçlerini tanıyabilir, hem de onu bütün varlığın bir parçası olarak algılama imkanına kavuşuruz. Böylece onun neleri yapıp neleri yapamayacağını bilir, yani ondan emin oluruz.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

"Bir kimse diğerinin üzerindeki elbiseyi alacak olsa ona hırsız denir. Peki, elinde imkanı varken bir fakiri giydirmeyen kimseye ne ad vermeli?"
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Hitler döneminde önemli bir görevi üstlenmiş olan Eichmann, yüz binlerce Yahudiyi ölüme göndermiştir. Eichmann Yahudilerden nefret etmiyordu. Daha doğrusu o, kimseyi sevmiyor ve kimseden nefret etmiyor, yalnızca 'görevini yerine getiriyordu' Yahudilerin Almanya'dan atılma belgelerini hazırlarken de, onları ölüme gönderirken de özel bazı duygulara kapılmış değildi. Onun için önemli olan, yasalara ve emirlere uymaktı. Suçluluk duygusunu da ancak bu emirlere karşı geldiği zaman duyacaktı. Daha sonra mahkeme önünde yaşamında yalnızca iki kez suçlu hissettiğini açıklamıştı: Bir keresinde öğrenciyken, okulu astığı ve ikinci olarak da, bir hava saldırısı sırasında emre karşı gelerek korunma sığınağına girmediğinde.

Canlı olan insan, bir rakam haline dönüştürüldüğü zaman, bürokrat onun durumunu tüm acımasızlığı ile ele alıp, öyle davranacaktır. Çünkü durumuyla ilgilendiği insanla arasında hiçbir insanca ilişki veya bağ kalmamıştır. Bürokratlar bir sadistten daha az utanç duymalarına rağmen onlardan daha tehlikelidirler. Çünkü vicdanları ile görevleri arasında bir çatışma duymazlar. Vicdanları onlara görevlerini yapmalarını emreder. Bu nedenle insanlara karşı herhangi bir duygu ile dolmaları ya da merhamet hissetmeleri söz konusu değildir.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Günümüzde sağlıklı bir ekonomi için hasta insanlara ihtiyaç vardır. Oysa amacımız, sağlıklı insanlar için sağlıklı bir ekonomi kurmak olmalıdır.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Yaşamın tek anlamı ekonomi ise o yaşam, ölümcül bir hastalığın pençesinde demektir. Çünkü sınırsız gelişme, bu sınırlı dünyaya sığmaz.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Dikkatli davrananlar ve çok şeye sahip olanlar, güvenlik içinde olduklarını sanmalarına rağmen hiç de öyle değillerdir. Çünkü onlar kendi dışlarında olan her şeye, mallarına, paralarına, prestijlerine ve egolarına bağlı, onlara düşkündürler ve bunları kaybetmek duygusu içlerinde egemen olan tek duygudur. Hiç kimse, kendini yaşama bağlayan dayanaklarını yitirmek istemez. Ama her sahip olunan şey önünde sonunda yitirilmek zorundadır. Bunların başında mal ve mülk, sonra da onlara bağlı olarak toplumsal statü ve dostlar gelir. Yitirmek kaçınılmazdır. İnsan bir gün ve bilemediği bir anda ölmek durumundadır. Yani herkes, her şeyini ve de yaşamını yitirecektir sonuçta.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Burak

Burak

@burakinanli

Sınırsız ihtiyaçlara, en yüksek üretim gücü bile yetişemez.
ataç ikon Sahip Olmak ya da Olmak
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
/ 2