up
ara

Kavgam Sözleri ve Alıntıları

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Kavgam
Kader beni, iki Alman devletinin tam sınırları üzerinde bir ka­sabada, Braunau am Inn'de dünyaya getirdi. Alman olan Avusturya, büyük Alman vatanına tekrar dönmelidir. Hem bu birleşme, iktisa­di sebeplerin sonucu olmamalıdır. Bu birleşme, iktisadi bakımdan zararlı olsa bile, mutlaka olmalıdır. Aynı kan, aynı imparatorluğa aittir. Alman kavmi, kendi evlatlarını tek bir devlet halinde bir araya toplamadıkça, sömürge siyaseti çalışmalarında bulunmayı hak et­meyecektir. Alman sınırları bütün Almanları ihtiva ettiği zaman bu nüfusu besleyemeyecek kadar güçsüz olduğunu tahakkuk ederse; bu kavmin hissedeceği gerek ve zorunlulukta yabancı topraklar elde etmek için hak sahibi olacaktır, işte o vakit, sapan yerini kılıca bıra­kacak ve temiz gözyaşları gelecekteki dünyanın ürünlerini hazırla­yacaktır.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Thranduil

Thranduil

@thranduil

Kavgam
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Bazı kimseler vardır ki, bunlar hiç ara vermeden kitap okurlar. Okuduklarından bir netice çıkarmaksızın devamlı okuyup dururlar. Bu kimselerde bir yığın bilgi yardır. Fakat beyinleri bu bilgileri bir esasa göre tasnif edip değerlendiremez. Bir kitabın bütün içeriğini adeta ezberlerler. Kabiliyetleri, okudukları kitabın içinden ayrıntıyı atıp, esası zihinlerinde tutmaya ve bu bilgi özünü ilerde kullanmaya yetmez. Kitap herkesin kendi mesleğinin veya idealinin tespit ettiği muayyen bir sınırı doldurmak için değerli bir vasıtadır. Kitaplar hayat mücadelesine atılmış olanlara veya büyük ideal sahiplerinin geniş ufuklarına, yani ufuklar katmakta yardımcı olurlar. Demek ki okumak bir gaye değildir. Okumanın ve bilgi edindikten sonra mütalaada bulunmanın hedefi, dünya hakkında genel bir fikre ve görüşe sahip olmaktır. Sistemli biçimde okuyarak elde edilecek bilgiler, bir mozaik parçası gibi yerine yerleştirilmelidir. Böylece kitap okuyanın zihninde dünya hakkında genel bir fikir meydana getirilmelidir. Yoksa okuyucunun kafasında büyük bir değerden yoksun bir bilgi salatası meydana gelmemelidir. Bu bilgi salatası sahibine bir gurur vesilesi olsa da, herhangi bir işe yaramaz. Kafalarının içinde bilgi salatası taşıyan kimseler, kendilerinin çok şeyler bildiklerine hükmederler. Fakat bu gibi kimselerin hayatları ya bir hastanede ya da politika çukurunda son bulur.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

iş bulmak benim için hiçbir zaman güç olmadı. Çünkü ekmek paramı kazanmak için usta bir işçi gibi değil, yardımcı işçi veya rençper gibi çalışıyordum. Böyle yeni bir dünyada, kendilerine yeni bir hayat düzeni kurmak ve yeni bir vatan fethetmek gibi insafsız bir istekle Avrupa'nın tozunu ayakları ile silkeleyenlerin aralarına girmiştim, insanı tembelliğe sevk edecek görev ve mevki düşüncelerinden, çevre ve geleneklerden yoksun bulundukları için önlerine çıkan her yere uzanıyorlar, her işe dört elle sarılıyorlardı. Namusluca çalışmanın hiçbir kimseyi lekelemeyeceğini biliyorlardı. İşte benim için yepyeni olan bu dünyaya, kendime bir yol açabilmek için bütün varlığımla atılmak kararını aldım. Aradan çok geçmeden şunü gördüm ki, herhangi bir yerde iş bulmak, bulunan işte devamlı çalışabilmekten daha kolaydı. Günlük ekmekten emin olamama bana yeni hayatın karanlık yönlerinden biri olarak gözüktü.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Eğer kobay, ameliyata karşı durmuş ise suç kobayın değildir.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Bugün kesin biçimde şuna inandım ki, bir insanda yaratıcı düşüncelerin en büyük bölümü genellikle gençlik çağlarında kendini gösterebiliyor.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Yokluk ve ihtiyaçlar ilahı beni avucunun içine aldı ve bazı kere beni parçalamaya yeltendi, işte iradem böyle günlerin çetin mücadelesi ile gelişti ve sonunda ben galip çıktım. Bu günler irademi sertleştirdi ve bana sert olma kabiliyetini kazandırdı. Bu bakımdan bu devreye minnettar kaldım. Gençliğimin bugünlerine, daha çok beni kolay yaşamanın hiçliğinden çekip aldığı, güzel bir rüyaya çok fazla yüz verilmiş bir sırada uyandırdığı, endişe üzüntüyü bana "yeni ana" diye verdiği, yokluk dünyasının içine attığı ve böylece ilerde kendileri ile mücadele edeceğim kimseleri tanıttığı için saygı duyuyorum.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Şimdi hemen şunu belirteyim ki, gençliğimden itibaren bazı esaslı fikirlere sahip olmuştum. Daha sonra bu fikirlerim gittikçe gelişti. Alman ırkının kurtuluşu Avusturya'nın yok olmasına bağlı idi. Esasen milli hisle bir hanedana bağlılık arasında bir ilgi göremiyordum. Evet özellikle Habsburg hanedanı Alman milletinin mahvına sebep olacaktı. İşte bundan dolayı şu duyguyu taşıyordum: Vatanım olan Alman Avusturyası'na ateşli bir sevgi, Avusturya Devleti'ne karşı ise sonsuz bir kin...
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
ismail

ismail

@neemiss

Okuldaki başarısızlığım gözle görülür gibiydi. Hoşuma giden derslere çalışıyordum. Zevkle çalıştığım derslerden tam not, diğerlerinden ise "orta" ve "zayıf " notlar alıyordum.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
seray k.

seray k.

@serayk

"İnsanlığın kaderi sürekli mücadele içinde olmaktır. Bunun tersi olan 'barış' onun mezarı olacaktır."
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
seray k.

seray k.

@serayk

"İşleri yürütüp, idare eden bir kimsenin görevi bir planı hayal etmek değil, bunun değerini adeta boş bir koyun sürüsüne anlatıp, sonra da onlar lütfederse olurlarını almak için dilenmek değil midir?"
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
seray k.

seray k.

@serayk

Kavgam
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Orhan Şahin 🇹🇷

Orhan Şahin 🇹🇷

@orhansahin

- Onlara göre millet , kapitalist sınıfların yarattığı bir olgu ; '' vatan '' ise bujuvazinin işçi sınıfını istismar etmek için kullandığı bir oyuncaktı. '' Okul '' kölelerden ibaret insan yığınları ve düzene muhafız yetiştirmeye özgü bir kurumdu. '' Din '' ise , halkı daha iyi istismar etmek icin bir araç ; ahlak koyunların güdülmesine yardım eden bir sabır ilkesiydi.Onların nazarında pisliğe karışmamış hicbir şey yoktu.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

Hayatınızı ortaya koymuşsanız hiç bir zaman hayatınızı kazanamazsınız .
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

İnsan ancak sevdiği şeyler uğruna dövüşür . Saygı duyulan şey ise sevilir . Saygı duymak içinse bilmek şarttır.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

Bir milleti tembelliğe teşvik ederek özgürleştirmek imkansızdı.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

Eğitim gerçek anlamıyla korkak olan bir kişiyi hiçbir zaman cesur yapmaz.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
hk

hk

@haticeee

İnsanlık, birçok gelişmesini neticesiz kalmış birkaç teşebbüsten çıkan derslere borçludur.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Kibir ve aptallık, aynı ağacın meyvesidir.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Düşmanını tamamen yok edersen, gün gelir kendi ellerinle yeniden yaratmak zorunda kalırsın.
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Hilal Tandoğan

Hilal Tandoğan

@hilaltandogan

Kavgam
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Samet T.

Samet T.

@samowashere

"Tarih birçok örnekle ispat ediyor ki, zorunlu olmaksızın silâhlarını teslim eden milletler ilerde geleceklerini tekrar kuvvet yoluna başvurarak değiştirmektense, alçaklıklara ve zulümlere tahammülü tercih etmektedirler."
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Samet T.

Samet T.

@samowashere

"Halk topluluklarının akıl eksikliğini ve aptallığını istismar eden yabancılar takımının hesabını görmek gerekecektir."
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Samet T.

Samet T.

@samowashere

"Biz yaklaştıkça sinip kaldılar. Bir kısmı da tabana kuvvet kaçtı. Yalnız bir iki yerde, şehir dışından gelme ve henüz bizi tanımayan birkaç kızıl grup, bizlere saldırmaya yeltendi.
Fakat bir lâhzada, bir daha böyle bir şeye teşebbüs arzusu içlerinden kesin biçimde silinecek şekilde benzetildiler."
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
Samet T.

Samet T.

@samowashere

"Sözlerimi bitirdiğim vakit, bu delikanlılar bana, alışılmıştan çok daha keskin, çok daha gür bir şekilde üç defa “Heil” diye bağırarak cevap verdiler."
ataç ikon Kavgam
7 (117 oy)
0 yorum
/ 2