up
ara

Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri

Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri Konusu ve Özeti

Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Kardeş Matbaası
ISBN:
Sayfa: 52 sayfa Basım Tarihi: 1971
Sovyet rejiminin idaresi altında bulunan Türk ırkdaşlarımıza komünizmin yaptığı zulümlerin bir örneğini bu ufak kitapta bulacaksınız.

Bugün memleketimizde komünist idareyi hakim kalmak isteyen Marksist - Leninist fikirleri yayarak etrafı zehirleyen küçük grupların bu kitabı dikkatle okumalarını arzu ederiz. Geniş halk kitlesi bu kitapçığı okuduğu zaman, aşırı sol kriptolarının vatandaşları sürüklemek istedikleri felaketi anlamaları daha kolay olacaktır.

Türkistan'daki milliyetçi Türk şairlerine Sovyet rejiminin kötü muameleleri ve onların öldürülmeleri; son günlerin hadiseleri göz önüne alınırsa Türk vatandaşları için bir ibret olacak açıklıkta olduğu gibi, aşırı solun faaliyetlerine ve varacağı hedeflere karşı da uyanık olmamızı sağlayacaktır.

Milliyetçiliği öldürmek, milletleri esir etmek, hürriyeti yok etmek komünist rejimlerin hedefidir. Bunun için yaptıkları ve yapacakları kötülüklerin sınırı yoktur. Bu kitapçık sizlere Sovyet rejiminin Türk şairlerine uyguladığı insanlık dışı metodları anlatmaktadır. Milliyetçilik ve Türklük uğruna hayatlarını kaybeden Türkistan'lı Türk şairlerinin aziz ruhları önünde hürmetle eğiliriz.

Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Gerçekten, 1937 yılına kadar Çolpan'dan hiç kimseyi uzaklaştıramadılar. Şairi, son hapsedilişine kadar yedi defa hapsetmişlerdi. Rejime hizmet edeceğim diye hiçbir zaman söz vermedi. Hapishanede ilk isteği daima kağıt kalem olmuştur. Hapisten çıktığı zaman «Birkaç yıl kantarıldığımdan (serbest bırakılmadığımdan) sonra aldım sazı elime» kelimeleri ile tekrar eser vermeğe başlamıştır. O bütün umudunu halkına bağlamıştı. Onun, rejimin dehşetinden korkmamasının sebebi de bu idi.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Fitret'in eserlerinin gücü onun şiirlerinden ziyade, sahne eserlerindedir. O böyle eserlerle tarihe dönüyor. Tarihten öz milletine seslenerek, milletin fikir hayatında canlanma olmasını istiyor. Bu sebepten o, «Oğuzhan», «Çingiz Han», «Timur Sağanasi», «Abdul Feyiz Han», «Mukaddes Han» gibi tiyatro eserlerini yarattı. Bunlar 1919-1930 senelerinde Türkistan sahnelerini süsleyen laleler, halkı heyecana getiren dalgalar oldu. Mesela Timur Sağanası'nda Timur mezarından kalkıyor; yurdu viran ve milleti mazlum halde görüyor. Timur şiddetli bir sesle millete haykırıyor: «Ben sizlere çok şeyler bıraktım. Ne oldu ki, bir zamanların şerefli ve cesur bir halkının evlatları şimdi başka bir halkın zulmü altında kalmış? Kimler bağlarımdan kuşları kovmakta? Atalar mirasından neler yapılmış? Sizlerden talep ediyorum, kalkınız! Sizlere emrediyorum, kalkınız, ülkeyi düzeltiniz, evlatlarımın hür yaşamalarını temin ediniz! Eğer böyle yapmazsanız ülke büyük bir mezarlık haline gelecek!» Bu eser oynandığı esnada sahnede Timur'un ruhu haykırırken seyirciler dayanamamışlardı. Herkes ağlamıştı. Tarihten böyle misaller getiren eserlerin Sovyet rejiminin hoşuna gitmemesi tabii idi. Sovyet rejimi millete «Bizimle beraber olunuz» derken, Fitret «Bize kendimiz gerek» diye milleti heyecanlandırmaktaydı.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Türkistan'da hakimiyet sahibi olan Rus komünistlerinin emriyle öldürülen veya hapishanelerin ağır şartlarına dayanamayarak ölen milli şairlerin faciaları destanlar ve romanlar halinde dahi yazılsa bitmeyecektir. Dünyanın hiçbir yerinde, hakim milletin mensupları milli ruhta eser veren mazlum şairlere Türkistan'da olduğu gibi dehşetli ceza vermemiştir. Türkistan'da öldürülen milli şairlerin tek suçu, yalnızca serbest halde milli hayata bağlı olarak eser vermek olmuştur. Bundan başka suçları olduğunu da Sovyet kaynaklarından dahi öğrenemiyoruz.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

«Çağatay Gürünü 1919'dan başlayarak Basmacılık (Sovyetler Türkistan milli mücadelesini bu kelimeyle adlandırırlar -B.H.) hareketini teşkil etti ... Milliyetçi eserleriyle onlar Sovyet Sistemine düşman olan fikirleri, gayeleri yaydılar.» Sovyet makamları «Çağatay Gürünü» nü «Pantürkçülük» fikrinin propagandasını yapmakla suçladılar. Gerçekte, tam aksi bu cemiyet Türkistan Türk Milli Ruhu'ndan başka bir şey düşünmemişti. Çağatay Gürünü az zaman içerisinde birçok eserler neşretti. Bunların arasında Fıtrat'ın «Timur Saganesi», «Çin Seviş», «Hind İhtilalcileri», Çolpan'ın «Yarkın Ay», Hurşid'in «Küçük Asker» sahne eserleri, Çolpan'ın «Uyanış», gibi şiirler toplamı, Türkistan Türkleri'nin kalbini kazanmış, halkı heyecana getirmiş eserlerdendir.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Türkistan' da öldürülen milli şairler faciası yalnız Rusya hakimiyeti dışında olan memleketlerde değil, bilhassa Türk dünyasında da bilinmeyen ve bugüne kadar araştırılmamış hadiseler arasındadır. Ocak 1964'te Delhi'de toplanan Beynelmilel Müşteşrikler Kongresi'nde Türkistan milli şairlerinden A. Kadiri ve Abdülhamid Süleyman Çolpan hakkında verdiğim konferansın tartışılması esnasında, Türkiye sosyologlarından Prof. Dr. Fahri Fındıkoğlu, «Şimdiye kadar bunlar gibi mücahit Türk şairlerinden habersiz olmak heni üzmektedir.» diye açıkça konuşmuştu. Şu gerçektir ki, hür dünya şimdiye kadar Türkistan'da cereyan eden mühim olayların öğrenilmesinde geri kalmış, Türk gençliğine de bu gibi olaylar hakkında bilgi verilmemiştir.
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum