up
ara

Mutluluğun Sakıncaları Sözleri ve Alıntıları

araf

araf

@araff

Kadınları ev işine 'yakıştıran' geleneksel özellikler arasında igi ve şefkat gösterme, besleyip büyütme, teselli etme, destekleme gibi hep özveri gerektiren erdemler yer alıyor. Annelerimiz ve büyükannelerimiz hep görev, fedakarlık ve sorumluluk gibi ideallerle yetiştirilmişler. Fakat kadınların görev ve sorunlulukları büyük ölçüde erkeklere yönelik olduğundan, feminizm baskıyı reddederken özveriyi de reddetmek zorunda kaldı. Özgeciliğin yerine kendine güveni, görev ve ilginin yerine ise saldırgan bir kendini beğenmişliği koydu.Özveriden kurtulmak, anne baba otoritesini ve her türlü tutuculuğu reddetmekle birdi. Bu şefkatli, fedakar, kız kurusu tavırları bize göre değil, diye düşünüyordu kadınlar. Hepsinin canı cehenneme. Biz kendi hayatımızı yaşamalıyız. Bencil olmak, annenizden daha modern olduğunuzu gösteren bir etiketti.
0 yorum