up
ara

Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefesi)

Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefesi) Konusu ve Özeti

Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefesi)
Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefesi) kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Fatih Yayınevi Matbaası
ISBN:
Sayfa: 80 sayfa Basım Tarihi: 1986
Her eser belli bir amacın mahsûlüdür. Bu kitabın amacı, Türk – İslâm Felsefesine dâir objektif gerekçeleri ortaya koymak ve millî felsefemize reva görülen bir haksızlığı dile getirmektir.

Çeyrek asırdan beri, entellektüel çevrelerin zihinlerinde yer etmiş olan Türk – İslâm Felsefesi, 1970 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde bir kürsü (anabilim dalı) olarak faaliyet göstermektedir. Ne var ki bu araştırma sahası, bir yandan mîllî şuurunu azçok kaybetmiş olan kimselerin, diğer yandan da İslâmî görüşten başka alternatif tanımayanların açık veya kapalı muhalefetine mâruz kalmıştır: Sâdece Avrupalı filozofların (ve özellikle bunlar arasında ateist ve materialist’lerin) hayranı oldukları için Türk – İslâm Felsefesi’ni inkâra yeltenenlerin tavrı, hiç şüphesiz ki tefekkür hayatına tahammülü olmayan ve bu sebeple «îslâmda felsefe yoktur» diyen kimselerin tavır ve telâkkisinden daha az elem verici değildir.Çünki her iki görüşte de millî felsefe’miz inkâr ediliyor. Oysa «millî felsefe» öylesine aktüel ve çağdaş bir olaydır ki, özellikle yirminci asırda Avrupalılar millî felsefe (mal. Fransız felsefesi, İngiliz felsefesi, Amerikan felsefesi, Alman felsefesi vs.) sahasında kemmiyet ve keyf iyet bakımından göz dolduracak eserler yayınlamışlardır. Millî felsefemiz olan Türk-İslâm Felsefesi de böyle bir çağdaş zihniyetin eseri sayılmalıdır.
Nasıl ki san’at, târih ve kültürümüzde İslâmiyet’in izleri varsa, Türk filozofları üzerinde de aynı izler mevcuttur. Zâten bu sayededir ki yüce milletimiz, bugün kabul edildiği mânâda felsefe yapabilmiştir. Bu sebepledir ki Türk san’atı, Türk tarihi ve Türk dili paralelindeTürk Felsefesi de elbette olacaktır ve olmalıdır: Bu gerçeği inkâr etmeğe yeltenmek, güneşi balçıkla sıvamağa kalkışmaktan farklı değildir.


Herkes kabûl eder ki şahsî fikirler, (ki felsefe bunun mahsûlüdür) şahsiyetli milletlerden sâdır olur. Türk milletinin hâiz olduğu yüksek karakter ve şahsiyet, milletimize muhâlif olan Avrupalı müşâhitlerin eserlerinde dahi bulunmaktadır ve bunlar, ilerki sayfalarda zikredilecektir.

Ne mutlu Türküm diyene vecizesini samimiyetle benimsetebildiğimiz Türk gençliği sâyesindedir ki millî bir felsefemiz olabilecektir. Bu satırların yazarının sarsılmayan inanç ve temennisi budur.

Prof. Dr. Nihat KEKLİK

Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefesi) - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Misafir

Misafir

@misafir000

Francis Bacon diyor ki: "... azıcık felsefe insanı dinsiz yapar; felsefenin çoğu ise insanı dine döndürür (dindar yapar)."
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Dinsiz felsefe çok nadir görülen olaylardandır. Nitekim, dindarlığı sebebiyle teolog sayılan bir filozof mevcut olmadığı gibi, dinsizliği sebebiyle filozof sayılmaya hak kazanmış bir kimse de mevcut değildir.
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Akıl, iradenin dizginidir hükmüne ulaşan Schopenhauer'e göre dünya milletleri arasında iradesini akıl sayesinde en iyi şekilde kontrol eden üç millet var ki bunlardan biri Türkler ve diğerleri de İngilizler ile İspanyollar'dır.
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

İslamiyet potasında erimiş görünmesine rağmen Türkler'in de milli şuur'unu asla kaybetmediği, birçok İslam ülkelerinde idari ve özellikle askeri teşkilatta önderlik etmeleriyle sabittir. Fakat bu durum, felsefe ve ilim hareketlerinde ancak epifenomen olarak (arka planda) tezahür etmekteydi. Çünkü ümmetçilik görüşünde kavmiyet fikrine itibar edilmediği, (hatta böyle bir fikir şiddetli bir muhalefetle karşılandığı) için, asırlarca evvel Türk kökenli filozof ve bilginlerin kavmiyetçi davranışları söz konusu olamazdı. Buna rağmen Farabi gibi bir Türk filozofu, hiç olmazsa tavırlarıyla ve giyinişiyle istisna teşkil edebiliyordu zira, klasik kaynakların ifadesine göre daima Türk kıyafetiyle (alâ zeyy il-Etrâk) dolaşmaktaydı.
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Gerek bugün, gerekse tarihte İslâm dinine en çok yardımcı olan millet de Türkler olmuştur. Nitekim Eyyûbiler devrinin şâirlerinden olan İbn Senâül-Mülk diyor ki: "... Arap milleti, Türklerin devletiyle yüceldi..."
ataç ikon Türkler ve Felsefe (Türk - İslam Felsefe...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum