up
ara

Deli Halid Paşa

Deli Halid Paşa Konusu ve Özeti

Deli Halid Paşa
Deli Halid Paşa kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9786051552873
Sayfa: 512 sayfa Basım Tarihi: 2015

Deli Halid Paşa - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Burası Türkiye? Ben ne yapabilirim ki? Elimden ne gelir ki? Ben kimim ki? Sen mi kurtaracaksın? Tek enayi ben miyim? Bütün köşe başları tutulmuş, bize müsaade etmezler! Bizden adam olmaz!" gibi bırakın Türk evladını, bir insana yakışmayacak sorular geçenlere, şüpheleri olanlara, menfi düşüncelere, ümitsizlik dillendirenlere, bir söz üstadı Necip Fazıl'ın dizeleriyle cevap verelim.

"Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylan koşmana bak sen,
Çatlarsan doğuran kısrak utansın!
Ulu çınar şimdi noel ağacı,
Dallarda iğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!"
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

İngiltere Donanma Bakanı Churchill, Çanakkale'de İngiliz ordusunun bir türlü başarılı olamayacağını görünce, İngiliz Avam Karası'nda "Türk askerlerini bu kez zehirli gaz ile öldürmeyi" teklif etmişti. Buna, insanlık adına karşı çıkan İngilizler'e ise şöyle cevap vermişti Churchill: "Biz insanları zehirlemeyeceğiz ki. Siz Türkler'i insandan mı sayıyorsunuz? Onlar köpek ve domuz gibi ancak hayvan sayılabilirler!"

...Türk Evladı, özellikle Churchill icadı "V" harfiyle zafer işareti yapanlar, Churchill'in bu tutumunu ve sözlerini hiçbir zaman aklından çıkartmamalıdır.
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

İnançsız yürekte her alev söner,
İnançla yenmiştik, biz kara bahtı.
Kale gibi yürürdü önümüzde,
Gülleye poyraza karşı,
Kopdağı'nda kopan mahşer günümüzde,
Vatan için gönlü deli, Halid Paşa...
Yahya Akengin
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Fevzi Çakmak; 9 Eylül 1922'de, Yunanın denize dökülüp, İzmir'in kurtarılmasına kadar, bütün ömrü Balkanlar'dan Kafkaslar'a Sarıkamış'tan, Filistin'e kadar düşman karşısında cephelerde geçmiş, üç kardeşinden ikisini, biri Balkan, birini de Çanakkale'de şehit vermiş, Harbiye Nazırlığına kadar yükselmiş bir vatansever. Bir asker olarak, rütbe ve kıdemce M. Kemal'den üst rütbede ve daha kıdemli olmasına rağmen, ondaki idari ve askeri dehayı görerek emrinde çalışmayı kabul eden yüce bir gönül sahibi.
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Cengiz Han'ın bir sözü vardır ki, bu sözü Maurice de Sone, Moğol tarihinde şöyle yazıyor: Yesutay gibi ender özelliklere sahip bir komutan yoktur. En uzun yürüyüşlerde, yorgunluk, açlık, susuzluk duymaz, subay ve askerlerini de kendisi gibi zanneder. Bunun içindir ki iyi bir komutan olamaz. Çünkü komuta ettiği kimselerin, açlık, susuzluk ihtiyaçlarını anlayamaz. Yürüyüşler atları ve askerleri yormayacak derecede olmalıdır. Çin'de en tecrübeli ihtiyar komutan Mohol'u bırakmıştı. Mohol ölünce başkasını bulamadığından, Cengiz bizzat Çin'e gitmeye mecbur olmuştur. Sarıkamış'ta iki genç komutan (Enver Paşa ve Hafız Hakkı Paşa) ordunun ortalama kabiliyetini değerlendiremediler. Herkesi kendileri gibi görerek kuvvetleri vaktinden önce boşa harcadılar ve bizi yenilgiye uğrattılar.
Mareşal Fevzi Çakmak
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Bu paylaşımı @munzevi'ye ithaf ediyorum. Kitaptan bazı alıntılar;

Namık Kemal: Başı İstanbul'a yaslanmış, saçları Balkanlar'da dalgalanan, bir kolu Hz. Peygamberin diyarına uzanmış, öbür kolu Kerbela'ya el atmış, fakat göğsü Anadolu'da ve kalbi yine mutlaka Anadolu'da çarpan büyük mukaddes vücut.

---

Trablusgarp'daki gönüllü kahramanlarımızın öykülerini yazmak için buraya gelen Newyork Times özel muhabiri Rex Morrison, Türk saflarını dolaşmış, o yokluklar içinde başarılan mucizeyi bizzat görmüş olmanın heyecanı içinde Amerika kamuoyuna bildirmek üzere şunları yazıyordu:

"Eğer Washington hayatta olsaydı ve bizler Lincoln, Andrew Jackson, Clay gibi liderlere bugün de sahip olsaydık, Türkler'in muhakkak imdadına koşardık. Kahramanlık sadece milletin değil, dünyanın müşterek haysiyeti ve insanlığın şerefidir. Yazıklar olsun... Bu şeref, haksız yere taarruza uğruyor ve bizler seyirci kalıyoruz. Sonra da insani hak ve adaletten bahsedebiliyoruz."

---

Bir insan düşünün!..
42 senelik ömrünün 22 senesi, eşkıyalar, asiler ve düşmanlar karşısında, savaş meydanlarında; hep en ön safta, devletine, milletine sadakatle, fedakarca ve kahramanca hizmetlerle geçsin, buna karşılık ölümü, Ankara'nın göbeğinde, Milletin Meclisi'nde ve dost(!) kurşunuyla olsun...
İşte, O, Deli Halid Paşa'dır...

---

Deli Halid gibi büyük bir kahraman, düşman tarafından aldığı 13 yaranın yıkamadığı bu yiğit, bir dost(!) kurşunuyla hem de Büyük Millet Meclisi koridorunda yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi edilmek yerine, güya "yerinden kıpırdatılmadan tedavi edilmesi" gerektiği düşüncesiyle, Meclisin ve Ankara'nın soğuk ve kuru Şubat ayazında, bir meclis sırası üzerine yatırılmıştı.

---

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır:
"Erkeğin cesur kadının iffetli olması."
Bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cins, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır:
Vatana icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar bağlı olmak.
İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler.
Napoléon Bonaparte

---

Elle tutulur gerçek kahramanları olmadığından; süngerden, örümcekten, uzaylıdan, katil inek çobanları kovboylardan, Vietnam Savaşı'nda utanç verici bir hezimet sonrası, arkalarına bakmadan kaçan kılıç artığı askerlerden kahramanlar, rol modeller yaratmaya çalışan Kutsaltahta'nın (Hollywood) elinde böyle bir karakter olsa, onlarca film, dizi ile bütün dünyaya tanıtmaya, anlatmaya çalışacağı, gelin görün ki, yurdumuzda harp tarihinin en iyi okutulduğu okullardan (Askeri Lise, Harp Okulları) mezun olan ve milletinin harp tarihini en iyi bilmesi, tanıması gereken bugünkü meslektaşlarının, subaylarımızın bile büyük çoğunluğunun, adını duymadığı, tanımadığı gerçek bir Kahraman Asker!... (Deli Halid Paşa'dan bahsediyor yazar)

---

Bunlar İran'la uzun zaman hem-hudut olarak ve daha sonra Safevi harekatı sırasında, İran'ın tesiri altında bırakılmış, Türk oymaklarıdır. Bunlar bizden daha saf Türkler'dir. Kürt ne demek? Kendi ihmal ve teseyyübümüzü (tembellik) bu masum insanlara günah olarak mı yükleyelim?
Deli Halid Paşa

---

Kop gazilerinden, Bayburt'lu Arifoğlu Mahmut Canmemiş de; "Kop'ta sadece düşmanla değil; aynı zamanda, açlık, bit ve soğukla da savaştıklarını" anlatmıştır. Yine adı geçen gaziden rivayet edildiğine göre; cephede açlık hadisesi karşısında atların dışkılarından çıkan arpa taneleri temizlenerek kavrulup yenmiş, yine atın sağ tarafını keserek yedikleri bile vaki olmuştur.

---

Rus Yarbay Gryaznov Diyor ki;
Biz Türklerle şerefli bir şekilde çarpışırken ve Erzurum'a göğsümüzle siper olurken, bu kana susamış ve korkak "özgürlük savaşçıları" Ermeniler, bizim sırtımızdan yaptıklarıyla, bizi alçakça aldatıyorlardı. Tüm dünyada sadece kendilerini değil, Rus subaylarının adını da rezil etme kaygısı gütmeden savunmasız ihtiyar, kadın ve çocukları kesmeye başlamışlardı, fakat rüzgar ekenin fırtına biçeceğini unuttular.

---

Düşman hatlarımızı geçtikten sonra ölürsem, kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattınız bozulmadan şehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır. Beni bu mahalde gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide dikeceklerdir.
Şükrü Paşa

---

Alaylı bir Jandarma subayı iken, saray tarafından kendisine paşalık verilen, İngilizler'den de direktif ve yardım alarak "göğsümde iman, başımda Kur'an ve elimde ferman olarak geliyorum. Kırpık bıyıklı subayların hepsini keseceğim" diyerek korku ve dehşet salan Ahmet Anzavur İsyanları, Kuva-yı İnzibatiye, Düzce, Hendek, Bolu, Adapazarı isyanları, bu bölgede, iki sene boyunca kardeşi kardeşe kırdırmış, vatanımıza ve insanlarımıza en az düşmanlar kadar zarar verdirmişti.

---

Burası Türkiye? Ben ne yapabilirim ki? Elimden ne gelir ki? Ben kimim ki? Sen mi kurtaracaksın? Tek enayi ben miyim? Bütün köşe başları tutulmuş, bize müsaade etmezler! Bizden adam olmaz!" gibi bırakın Türk evladını, bir insana yakışmayacak sorular geçenlere, şüpheleri olanlara, menfi düşüncelere, ümitsizlik dillendirenlere, bir söz üstadı Necip Fazıl'ın dizeleriyle cevap verelim.

"Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylan koşmana bak sen,
Çatlarsan doğuran kısrak utansın!
Ulu çınar şimdi noel ağacı,
Dallarda iğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!"
ataç ikon Deli Halid Paşa
8 (1 oy)
2 yorum
erhan (@munzevi)
Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
25.02.19 beğen 1 cevap