up
ara

Siyasal Düşünceler Tarihi 3

Siyasal Düşünceler Tarihi 3 Konusu ve Özeti

Siyasal Düşünceler Tarihi 3
Siyasal Düşünceler Tarihi 2 kitabının da yazarı Çetin Yetkin tarafından kaleme alınan Siyasal Düşünceler Tarihi 3 kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Gürer Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9786055785482 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Siyasal Düşünceler Tarihi 3 isimli kitap 416 sayfadan oluşuyor. Siyasal Düşünceler Tarihi 3 kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Gürer Yayınları
ISBN: 9786055785482
Sayfa: 416 sayfa Basım Tarihi: 1970
Prof. Dr. Çetin Yetkin'in hazırladığı, beş cilt olarak tasarlanan yirmi yıllık bir emeğin ürünü olan, birinci dereceden kaynaklara dayanan "Siyasal Düşünceler Tarihi" dizisinin üçüncü cildi ilk kez okurların karşısına çıkıyor.Her bir cildi, yazarının akıcı üslubuyla bağımsız bir kitap gibi okunabilen "Siyasal Düşünceler Tarihi" dizisinin bu uğrağında Batı ve Osmanlı'daki ütopyalar, sosyalizm, komünizm ve anarşizm akımları, onları yükselten koşullarla birlikte ele alınıyor."XX. Yüzyıl başlarına kadar Batı-Osmanlı Türk Düşüncesinde Ütopyacılık, Sosyalizm, Anarşizm, Sendikalizm, Bilimsel Sosyalizm" alt başlıklı bu üçüncü cilt, XX. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde Batı'da siyasal ütopyaların (Campanella, Bacon, Meslier, Mably, Morelly, Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet) ve Osmanlı-Türk ütopyalarının (Ziya Paşa, Namık Kemal, Halide Edip, Müfide Ferit, Ziya Gökalp, Ethem Nejat) ortaya çıkış koşullarının incelenmesiyle başlıyor.Diğer bölümlerde Avrupa'da sosyalist eylemci düşünürler (Babeuf, Leroux, Blanqui), Batı dünyasında Anarşizm (Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Tolstoy, Kropotkin, Malatesta, Tucker, Thoreau), Sendikalizm (Pelloutier, Sorel), Bilimsel Sosyalizm (Marx, Engels) ve Osmanlı Devleti'nde sosyalist düşünce ve 1871 Paris Komünü'nün yankıları ve Şemsettin Sami özgün kaynaklara dayanılarak inceleniyor."Her eylem ve oluşum, günlük yaşamda bile, bir düşüncenin sonucudur. Ama bir düşüncenin biçimlenmesi de zaman ve mekân koşullarına bağlıdır. Söz gelimi Avrupa'da XIX. yüzyıldaki işçi sınıfının devrimci eylemleri sosyalist düşüncenin etkisiyledir ama sosyalizm de sanayileşme sürecinde kapitalist sınıfın sömürüsüne bir tepkidir. Bir 'Siyasal Düşünceler Tarihi' her şeyden önce bu karşılıklı ilişkiyi ortaya koymalıdır" diyen Prof. Dr. Çetin Yetkin, bu kapsamlı çalışmasında yazılmış başka siyasal düşünceler tarihi kitaplarından değil, doğrudan doğruya siyasal düşünürlerin kaleminden çıkmış kaynaklardan yararlanıyor; her bölümde, önce bu düşünürlerin ya da akımların düşüncelerini yorumsuz olarak aktarıyor, sonra okurlara genel bir değerlendirme sunuyor. Kitapta, her dönem için Türk Siyasal Düşüncesi'ndeki gelişmeler de ele alınıyor.

Siyasal Düşünceler Tarihi 3 - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Orestes

Orestes

@sapareaude

Bir kere Godwin ,görüş ve düşüncelerini her şeyden önce ''adalet''kavramını temel alarak geliştirmiş bulunuyor.Bunun yanı sıra yine dayandığı ana kavramlardan biri de,''ahlak''.Ona göre,''cebir''ve''şiddet''ile''ahlak''çelişen kavramlar.Başka bir deyişle ,hiç kimse bu yolla ahlaklı olamaz.Bir başka temel düşüncesi de,insanın özünde ''iyi''olduğu,söz dinleyebildiği,doğru olana inandırılabildiğidir.Ama,uygulanan eğitim,toplumsal-siyasal koşullandırma bunlara engeldir.Öte yandan her durumda hükümet(iktidar) kötülüktür.Bu nedenle de olabildiğince kısıtlanmalı,giderek kaldırılmalıdır.İnsan,ancak bireyselliği içinde mükemmeliyete erişebilir ve ancak bağımsız/özgür olduğu oranda gelişebilir.Usun araştırma yetisini ve bir düşünce ya da düşünce dizgesinin yerine bir başkasının geçmesini otoriteye dayanarak engelleyen her şey açıkça adaletsizdir ve kendiliğinden kamunun gönencinin düşmanıdır.İnsanlık,sürekli ilerleme içindedir ve insan düşüncesi gelişmektedir,durağanlık insanlık için yıkımdır.Bilgisizlik ve kişisel hırs yüzünden doğru,adil,iyi vb. olarak kabul edilegelmiş toplumsal-siyasal kurum ve kuruluşların saçmalığı ve yanlışlığı insanlığın iyiliğine ve ilerlemesine ters düşmektedir.
ataç ikon Siyasal Düşünceler Tarihi 3
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum