up
ara

Direniş Teolojisi Sözleri ve Alıntıları

Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Ahlaki muhteva taşıyan toplumsal sosyolojik olaylar -seküler bakış açısı her ne kadar bugün hayatı ekonomik, politik, ahlaki, hukuki...vs. şeklinde parçalamış olsa da- Allah'ın koymuş olduğu ahlaki kanunlara göre işler (sünnetullah). Bu kanunların gereği olarak:''Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez''(8/53). Yine ''İnsanlar kendi karakter ve kişiliklerini değiştirmeye çaba göstermedikleri müddetçe Allah onlarda olanı değiştirmez''(13/11). Bu bağlamda herhangi bir topluma isabet eden bir ''musibet'' Allah'ın izniyle (64/11) ve fakat insanların kendi iradeleriyle ortaya koydukları ahlaki muhtevalı eylemlerin bir sonucu olarak gerçekleşir (42/30). Türk insanı, bu gerçeği çok güzel formüle etmiştir:''Kula bela gelmez Allah yazmayınca; Allah bela yazmaz, kul azmayınca.''

Güler, Direniş Teolojisi,'Küresel Mali Krizin Teolojisi', Ankara 2011, s.15-16.
ataç ikon Direniş Teolojisi
10 (1 oy)
0 yorum