up
ara

Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri

1890 - 1923 -

Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri Konusu ve Özeti

Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri
Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası, Bibliography of Turco - Armenian Relations kitabının da yazarı Erdal İlter tarafından kaleme alınan Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri kitabı Sol Siyaset, Ermeni Meselesi türünde okuyucusu ile buluşuyor. Turan Kültür Vakfı Yayınları yayınevinden 1995 yılında 9789757893080 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri isimli kitap 240 sayfadan oluşuyor. Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Turan Kültür Vakfı Yayınları
ISBN: 9789757893080
Sayfa: 240 sayfa Basım Tarihi: 1995
Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri (1890- 1923) Bu kitapta, asırlarca Selçuklu ve Osmanlı Türk devletlerinin hoşgörüsüne mazhar olan Ermenilerin, devlete karşı nasıl ve hangi amaçlarla yabancılarla işbirliği yaptıkları incelenmektedir. Dr. Erdal İlter, tabii olarak, konuyu kaleme alırken, bazı Ermeni iddialarını da belgeler ışığında cevaplandırmaktadır.
Araştırmada Osmanlı arşiv belgelerinin yanısıra ABD, İngiliz, Fransız ve Rus belgelerine de yer verilerek meseleye olabildiğince tarafsız kalınmıştır. Araştırmanın asıl önemli yönünü, bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda pek üzerinde durulmayan sosyalist Ermenilerin silahlanma faaliyetlerinin gün ışığına çıkarılması oluşturmaktadır.
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile kazandıkları sosyal, kültürel ve siyasi hakları Türk devletinin aleyhine kullanmaya çalışan sosyalist Ermenilerin, zamanın güçlü devletleri nasıl aleyhimize kışkırttıkları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir "Ermenistan" devleti kurma hayali uğruna giriştikleri eylemleri bilmeden bugün aynı bölgede oynanan oyunları anlamanın imkansız olduğunu bildiğimiz için bu kitabı yayınlıyoruz.

Ermeni Komiteleri'nin Doğuşu ve Silahlanma Faaliyetleri (1890 - 1908),
Ermeni Komiteleri'nde İhtilalcilik Ruhunun Canlanması (1908 - 1913),
Ermeni Meselesi'nin Alevlenmesi (1914 - 1918).
Milli Mücadele'de Ermeniler;
Mondros Mütarekesi (30 Eklim 1918) ve Güney Vilayetlerinin İşgali,
Mondros'tan Ankara Antlaşması'na (20 Ekim 1921),
Azınlıklar Meselesi'nin Hali.
Misafir

Misafir

@misafir000

Sosyalist ideolojiyi benimsemiş Ermenilerin,çetelerinin silahlanma faaliyetlerine,suikast girişimlerine,para ve silah desteğini nerelerden aldıklarına ışık tutan bir kitap. Hınçak ve Taşnak çetelerinin ne zaman,nerede,kimler tarafından kuruldukları,Osmanlının en sadık milleti sayılan Ermenilerin, hangi yollarla devlete karşı silahlı faaliyet yürütme noktasına geldikleri açıklıyor.Bu konuda ki okuduğum ilk kitap olması nedeniyle yeri ayrıdır bende.
4 beğen · 0 yorum

Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle