up
ara

Asabiyeci Sözleri ve Alıntıları

Vüsat

Vüsat

@vayacondios

Gülünç dediğimiz şey, sadece gaddarlığın kılık değiştirmiş halidir, dostum, hepsi bu...
ataç ikon Asabiyeci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Vüsat

Vüsat

@vayacondios

Sahiden hepsi deli miydi? Onları gerçekten iyileştirdim mi? Yoksa akli dengesizlik, benim yardımım olsun olmasın, er ya da geç ortaya çıkacak denli doğal ve içkin bir şey mi?
ataç ikon Asabiyeci
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

"Sahiden hepsi deli miydi? Onları gerçekten iyileştirdim mi? Yoksa akli dengesizlik, benim yardımım olsun olmasın, er ya da geç ortaya çıkacak denli doğal ve içkin bir şey mi?”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Berber birkaç dakika düşündü ve ardından kamusal yetkiyle donatılmış olduğunu ilan etti; Yeşil Ev, “insan aklının o Bastille Kalesi” kati surette yok edilmeden, o da Itaguai’ye rahat nefes aldırmayacaktı - yerli bir şairden duyduğu ve şimdi büyük coşkuyla tekrarladığı bir deyişti bu. Sözlerini bitirince, destekçilerine bir işaret çakıp hepsini dışarı çıkardı.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Buna rağmen, kalabalığın sayısındaki artış sürdü. Artık otuz değil üç yüz kişi Berberin peşinden gidiyordu - bu noktada, Berber’in, ayaklanmaya adını veren takma ismini de zikretmemiz gerekir: Kendisi Flaşlanmış Mısır olarak anılırdı ve bundan ötürü, bu ayaklanma da Haşlanmış Mısırcılar İsyanı şeklinde bilinir.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

“Aklıma gelen tek açıklama, Babil Kulesindeki lisan karmaşası,” dedi Rahip. “Şimdi düşünüyorum da, konuştuğumuz diller herhalde o derece iç içe geçmiş ki, aklını yitiren kişi, kolaylıkla birinden diğerine geçebiliyor.”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Doktor, âşıkları bağışlıyor fakat kur yapanları affetmiyordu; ona göre, ilki, sağlıklı bir dürtüye boyun eğerken İkincisi, fethetmek için duyulan marazi bir arzunun kölesi oluyordu. Paragözlere de savurganlara da göz açtırmayan Doktor, her ikisini de akıl hastanesine kapatıyordu; tüm bu olup bitenler nedeniyle insanlar, Asabiyecinin tanımına göre istisnasız herkesin deli olduğunu söylemeye başlamıştı.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

... yani, normalliğin temelinde dengesizlik vardı ve anormal olanlar, yani gerçek hastalar, dengeleri yerinde ve bütünüyle akıl sahibi kişilerdi.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

“İnsanoğlunu dev bir istiridye kabuğu gibi düşün,” dedi. “İlk görevimiz, Soares, inciyi, yani aklı, ele geçirmektir. Bir başka deyişle, aklın doğasını ve sınırlarını belirlemeliyiz. Basit bir tanımla delilik, bu sınırların dışında kalan her şeydir. Fakat zihinsel yetilerimizin dengesinden başka nedir ki akıl? Dolayısıyla, herhangi bir konuda bu dengeden yoksun kişi, delidir.”
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
tabula rasa

tabula rasa

@tabularasa

Gülünç dediğimiz şey, sadece gaddarlığın kılık değiştirmiş halidir.
ataç ikon Asabiyeci
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum