up
ara

Cengiz Han'ın Kızları

Cengiz Han'ın Kızları Konusu ve Özeti

Cengiz Han'ın Kızları
Cengiz Han'ın Kızları kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Tarih&Kuram
ISBN: 9786059833370
Sayfa: 288 sayfa Basım Tarihi: 2016
Cengiz Han'ın imparatorluğunu kızları ile birlikte yönettiğini, ölürken imparatorluğunun idaresini oğulları yerine yine kızlarına bıraktığını, bu kızların yüzyıllarca orduların başında savaştığını, imparatorluğu ayakta tuttuğunu biliyor muydunuz?

Antropolog, tarihçi ve Moğol tarihi ve kültürü konusundaki otorite Jack Weatherford, Cengiz Han'ın Kızları'nın 800 yıldır gizlenen hikayesini ortaya çıkartıyor. "Hatun, Moğol dilinde en otoriter ve görkemli kelimedir. Saltanatı, ihtişamı ve muazzam gücü temsil eder. Bir şeye ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın direnç gösterip kırılmıyorsa ona hatun denirdi."

Cengiz Han'dan kızı Al-Altun'a
"İlk kocan, milletindir. İkinci kocan, itibarındır. Evlendiğin adam ancak üçüncü kocandır. Eğer milletini kocan olarak görürsen ve ona özenle hizmet edersen itibarını kazanırsın. Eğer itibarını kocan olarak görür ve onu özenle korursan evlendiğin adam seni nasıl terk edebilir ki?"
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

CENGİZ HAN’IN KIZLARI (MOĞOL PRENSESLERİ) VE BİLİNMEYENLER...
Kitabın yazarı Moğol tarihinin daha önce bilinmeyen ve duyulmayan bir yönünü incelemiş. Cengiz Han’ın şimdiye kadar bilinen dünyanın en büyük imparatorluğunu çok kısa bir zamanda sıfırdan kurabilmesi ve bunu birkaç yüz yıl devam ettirebilmesinin sırrını oğullarından çok kızlarına güvenmesine bağlıyor. Oğullarını savaşlara ve uzak illere gönderip, kızlarını ise içgüveysi sayılabilecek çevre kabile ve devletlerin prensleriyle evlendirip, yönetimi ve devleti daha çok kızlarına emanet ettiği iddia ediliyor. Yazar 6-7 sene Moğolistan’da yaşayıp Moğol gizli tarihini araştırıp yazdığını iddia ediyor. Alıntılardan hem bunlara ait hem de tüm dünyaya dehşet salan Moğol terörünü okuyacaksınız. Ama benim fikrim, çok zorlama bir iddia olmuş, kanıtlar çok ikna edici değil. Ayrıca çok fazla detay ve çok fazla tekrar var. Benim Moğol Tarihi ile ilgili okuduğum bilgilerime pek ciddi bir katkı sağlamadı. Mesela Dünyada Cengiz Han’dan ne önce, ne de sonra böyle bir Moğol imparatorluğu yok. Bunun nedenlerini hep merak etmişimdir. ( “Ünlü Türkolog Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi” kitabında buna şöyle bir açıklama getiriyor: Moğollar ne nüfus olarak ne de devlet tecrübesi olarak böyle bir imparatorluğu kurmaya da, sürdürmeye de yeterli değillerdi. Sadece Cengiz Han’ın güçlü ve karizmatik kişiliği ile önce Moğol kavimlerini bir araya getirdi. Daha sonra bunlara hem asker hem de devlet tecrübesi ve yönetsel becerileri ile zaten Moğollara ırk, dil ve adet olarak çok benzeyen Türk ve Uygurlar da katılarak devletin mayasını oluşturdu. Moğol ordularının %90’ını yağma, talan ve askerlikle geçimini sağlayan tüm Türk boyları oluşturdu. Yoksa 1-2 milyon Moğolla dünyanın çoğunu hakimiyeti altına almak hiçbir şekilde mümkün olmazdı. Zaten buna benzer yüzlerce örnek tarihte sık sık görülmekte. Nerede bir güç ve çekim alanı varsa, çevredeki askeri güçler hemen oraya göç ederdi.)
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi
0 yorum

Cengiz Han'ın Kızları - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Moğollar göçebe hayatları sırasında cinsel terörizmin gücünü öğrendiler. 25.000 kişilik Moğol kuvvetleri, 100.000 kişilik Çin ordusunu bozguna uğratmıştı. Müslümanlara göre, Moğol komutan mağlup edilen askerlere tecavüz edilmesine izin vermişti. “Çünkü onlar Moğollarla alay etmiş, büyük konuşmuş ve şeytani düşüncelere kapılmışlardı, tutsak Hitaylılara Lut halkının yaptıklarının yapılması emredilmişti.
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Tarihçiler bu dönemi, Ögeday’ ın haremine kız göndermeyen Oyratların cezalandırılması olarak açıklıyorlardı. Ögeday’ın hayatının bu dönemindeki ahlaksız zevkleri için bahane sunulsa da, Oyrat bakirelerine tecavüz edilmesi Cengiz Han’ın kızlarının ve soyunun gücüne yapılan en büyük saldırılardan biriydi.
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bugünkü İran’ın doğusunda bulunan Nişabur, Moğol istilası sırasında Harasan’ın önde gelen kentlerinden biriydi. İran’lı şairlerden en sevileni Ömer Hayyam 1048’de burada doğmuş ve buraya gömülmüştü.
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Rahipler, kendileri ya da imparatorun izniyle, hanedanlıktaki asil kadınları ikna ettiler. Ming Hanedanlığı soruşturması daha sonra: “Saraydaki eşler, cariyeler ve diğer kadınlar, dışarıdaki rahiplerle zina yaptı ya da rahibeliğe geçmeleri için rahiplerin sarayda kalmasına izin verdiler.” İddiasını ileri sürdü. Bu davranışları Yasak Şehri, “Ahlaksızlık dolu bir yere dönüştürdü.

Tüm çabalar boşaydı; Moğolların Yuan Hanedanlığı 1368’de, Maymun Yılı’nda çöktü.
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Terk edilen kentin yakılmasını ve seçilen işçiler dışındaki herkesin idamını emretti. Handemir olarak bilinen tarihçinin deyişiyle, “Hareket eden hiçbir şeyin izi bile kalmadı.” Vatanının şehirlerini seven İranlı bir tarihçi olan Cüveyni’ye göre, “Zorla intikam alındığında kediler ve köpekler bile sağ bırakılmamalı idi.”
ataç ikon Cengiz Han'ın Kızları
kitaba 4 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum